fbpx
Izveidot jaunu Brīdinājumu par cenu

Dārgmetālu tirgus pārskats – decembris 2021

Zelta cena (XAU-EUR)
2221,55 EUR/oz
  
+ 31,85 EUR
Sudraba cena (XAG-EUR)
28,96 EUR/oz
  
+ 1,63 EUR
Dārgmetāli 2021

Dārgmetāli 2021. gada pēdējo mēnesi noslēdza ar vērtības kāpumu, taču gada griezumā – ar kritumu.

Dārgmetālu tirgus svarīgākie momenti decembrī:

 • 3. decembrī tika publiskoti ASV un Kanādas darba tirgus dati. ASV bezdarba līmenis strauji samazinājās no 4,6% līdz 4,2% (analītiķi bija gaidījuši kritumu tikai par 0,1%). Taču ir vērts atzīmēt vājāku nodarbinātības pieaugumu nelauksaimniecības nozarēs – tikai 210 tūkstoši pret 546 tūkstošiem mēnesi iepriekš. Arī Kanādā bezdarba līmenis pārliecinoši samazinājies no 6,7% līdz 6,0%, bet nodarbinātības dati uzrādīja pieaugumu par 153,7 tūkstošiem salīdzinājumā ar 31,2 tūkstošiem iepriekšējā mēnesī.
 • 10. decembris – dati par patēriņa cenu līmeni ASV. Gada inflācijas līmenis pieauga līdz 6,8%.
  Bezdarba samazināšanos paātrinātā tempā un inflācijas pieaugumu līdz rekordaugstam līmenim tirgus dalībnieki vērtē kā zīmi, ka Federālo rezervju komiteja būs spiesta paātrināt ekonomikas stimulēšanas programmas slēgšanas procesu un sākt diskonta likmes paaugstināšanu.
 • 15. decembrī tika publicēts FRS monetārās politikas komitejas lēmums, kā arī prognoze par rīcību plānu turpmākajiem gadiem. Komiteja nolēma paātrināt aktīvu iegādes programmas samazināšanas tempus no 15 miljardiem USD līdz 30 miljardiem USD mēnesī. Dotais samazināšanas tempa pieaugums ir saistīts ar inflācijas pieaugumu un rada priekšnoteikumus agrākai procentu likmju paaugstināšanai. FRS locekļi prognozē 3 likmju paaugstinājumus 2022. un 2023. gadā, kas ļaus pakāpeniski samazināt inflāciju, taču ir vērts atzīmēt, ka FRS komiteja atteiksies no likmju paaugstināšanas, ja darba tirgū turpmāks progress netiks uzrādīts.
 • Daudzi eksperti apgalvo, ka FRS būtu steigšus jāpāriet uz stingru monetāro politiku, lai izvairītos no kārtējā burbuļa akciju tirgū. Ietekmi rada arī inflācijas kāpums, kā arī iespējamie sarežģījumi pasaules ekonomikā saistībā ar COVID-19 koronavīrusa pandēmiju, kas jau vairāk nekā divus gadus ir radījusi milzīgu spiedienu uz visām valstīm.
 • 16.decembrī Anglijas Bankas komiteja nolēma paaugstināt refinansēšanas procentu likmi no 0,1% līdz 0,25%, par ko nobalsoja 8 no 9 dalībniekiem, taču kvantitatīvās mīkstināšanas programmas nosacījumi tika saglabāti tādā pašā līmenī. Analītiķi paredzēja, ka nekādas izmaiņas nesekos. Lēmums noveda pie mārciņas nostiprināšanās.
 • Savukārt Eiropas Centrālā banka saglabāja likmes nemainīgus: refinansēšanas likmi 0,00%, vidēja termiņa kredītu likmi 0,25% un noguldījumu likmi -0,5%. Preses konferencē par monetārās politikas lēmumu ECB amatpersonas paziņoja, ka plāno pabeigt PEPP (Pandemic emergency purchase programme) 2022. gada martā. Programma sākotnēji bija plānota 850 miljardu eiro apmērā, taču tā ir paplašināta līdz 1,85 triljoniem eiro.
 • ECB komiteja 2022. gadā paaugstināja gada inflācijas pieauguma prognozi Eiropā no 1,7% līdz 3,2%. Neskatoties uz patēriņa cenu kāpumu, komiteja pirmām kārtām norāda uz energoresursu cenu pieaugumu, kas ietekmē prognozi. Svarīgi arī atzīmēt, ka jau 2023.-2024.gadā inflācija sagaidāma zem mērķa rādītāja – 2%, kas savukārt nozīmē iespēju saglabāt nepieredzēti mīkstinošu monetāro politiku.

Rezumējot 2021. gada rezultātus: neskatoties uz cenu kritumu eiro un dolāros, dārgmetāli ir auguši citās valūtās un joprojām ir pievilcīgi investoriem, lai diversificētu savus portfeļus. Akciju tirgus injicēšana ar lētu naudu, augoša inflācija, cīņa ar koronavīrusa pandēmiju un tās sekām, kā arī iespējamie jauni celmi pēc “omikrona” ir tikai daži no iemesliem, lai šajā nenoteiktības laikā portfelī būtu jāiekļauj dārgmetāli.

Zelts

XAU/USD (+2,94% decembrī)

Zelts ASV dolāros 2020. gadā sasniedza jaunus vēsturiskos maksimumus. Šos sasniegumus 2021. gadā neizdevās atjaunināt. Pāris tirgojās tuvu šiem maksimumiem, un, nesaņemot stimulus, tirgojās galvenokārt diapazonos. Gada beigas pāris pavadīja ar diapazonu sašaurināšanos; iziešana no šiem diapazoniem var norādīt uz turpmāku pāra vidēja termiņa perspektīvu.

Būtiskākie faktori, kas ietekmēs dārgmetālu turpmāko likteni vidējā termiņā, bija aprakstīti iepriekš, bet tehniskā analīze tikai norāda uz tendencēm.

 • Globālās pretestības līmeņi atrodas 2030 un 2074 $/oz robežās, bet atbalsts – 1680–1700 $/oz apgabalā.
 • Vietējie atbalsta līmeņi, kam jāpievērš uzmanība, atrodas 1727-1750 $/oz apgabalā.
 • Pretestības līmeņi izvietojušies 1868, 1907 un 1960 $/oz robežās.

Dargmetalu tirgus parskats-decembris-2021

XAU/EUR (+2,53% decembrī)

Gada beigās pēc pozīcijas zelts attiecībā pret eiro ir līdzīgs zelta-dolāra pārim ar nelielu korekciju saistībā ar eiro kursa svārstībām. Decembrī pāris sasniedza nozīmīgu līmeni 1650 €/oz apgabalā un, to nepārvarot, tirgojas ar nelielu vērtību kāpumu. Atkārtota šī līmeņa šķēršošana jau liecinās par šīs robežas vājumu un var sagaidīt tās pārvarēšanu.

 • No atbalsta līmeņiem ir vērts pievērst uzmanību 1520, 1472 un 1417 €/oz robežām, savukārt globālāki atrodas 1380 €/oz līmenī.
 • Pretestības līmenis izvietojies uz 1650 €/oz robežas, ja tas tiks pārvarēts, pavērsies ceļš uz vēsturiskajiem maksimumiem – 1725-1750 €/oz.

Dargmetalu tirgus parskats-decembris-2021

Dargmetalu tirgus parskats-decembris-2021

Sudrabs

XAG/USD (+2,10% decembrī)

Pēc atbalsta līmeņa sasniegšanas 21,50 $/oz pāris mēnesi noslēdza ar nelielu vērtību kāpumu.

 • Atbalsta līmeņi izvietojušies 21,50, 20,20 un 18,50 $/oz robežās.
 • Pretestības līmeņi: 25,20 $/oz un 28,20 $/oz, pēdējais līmenis ir svarīgākais. Pāris to nav pārvarējis kopš 2013. gada.

Nostiprināšanās virs minētiem līmeņiem nodrošinās stimulu un pavērs ceļus nozīmīgai izaugsmei.

Dargmetalu tirgus parskats-decembris-2021

Dargmetalu tirgus parskats-decembris-2021

XAG/EUR (+1,64 decembrī)

Pāris turpināja un saglabāja 2020. gada otrās puses diapazonus un noslēdza gadu apakšējās robežas tuvumā.

 • Svarīga atbalsta robeža – 18,55-18,90 €/oz. Ja nostiprināsies zemāk, tad par nākamo atbalsta līmeni iestāsies 17,50 €/oz apgabals.
 • Globālais pretestības līmenis, kuru pāris nav spējis pārvarēt kopš 2020. gada augusta, atrodas 23-24 €/oz apgabalā.

Dargmetalu tirgus parskats-decembris-2021

Dargmetalu tirgus parskats-decembris-2021

Lasīt dārgmetālu tirgus pārskatu par 2021. gada oktobri-novembri.

_____________________________

Atruna

Ziņojums sagatavots, kā mārketinga paziņojums, vienīgi informācijas nolūkos. Šajā ziņojumā iekļauto informāciju vai viedokļus (neskatoties uz informācijas avotu) nevajadzētu uztvert kā ierosinājumu, padomu vai aicinājumu veikt jebkura finanšu instrumenta pirkšanas vai pārdošanas piedāvājumu. Šajā pārskatā ietvertā informācija nesatur ieteikumus nedz ieguldījumu, nedz nodokļu jautājumos, un tajā netiek ņemti vērā konkrēti investīciju mērķi, tieksme pēc riska un ziņojuma saņēmēja finansiālais stāvoklis. Šo ziņojumu nedrīkst izplatīt, kopēt, pavairot vai mainīt bez uzņēmuma iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Papildu informāciju, kuru, lai izvairītos no iespējamām neprecizitātēm, nevar uzskatīt par ieteikumu un / vai padomu, var saņemt no uzņēmuma pēc pieprasījuma.

Jums būs interesanti lasīt arī