fbpx

Izveidot jaunu Brīdinājumu par cenu

Tavex Licences

1. Licences ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanai un pārdošanai

SIA “TAVEX”, reģ.nr.40003585673, Elizabetes iela 21A-103, Rīgā, LV-1010

Licences
Nr.
Valūtu pirkšanas un
pārdošanas vietas adrese
Licences
izsniegšanas datums
Licences spēkā
stāšanās datums
23.1 Elizabetes iela 21A-103, Rīgā,
LV-1010
15.05.2002 16.05.2002
23.2 Brīvības gatvē 372
(Tirdzniecības parka “ALFA”
telpās), Rīgā, LV-1006
13.06.2006 13.06.2006
23.3 Krasta ielā 46 (t/c “Mols” 1.
stāva telpās), Rīgā, LV-1003
15.02.2012 16.02.2012
23.4 Stacijas laukumā 2 (Rīgas
Pasažieru stacijas centrālās
zāles 1. stāvā), Rīgā LV-1050
05.02.2013 07.02.2013
23.5 Jaunmoku ielā 13
(tirdzniecības centra “SPICE
HOME” 1. stāva telpās), Rīgā
LV-1046
18.08.2015 19.08.2015
23.7 Maskavas iela 257 (t/c
“Akropole” telpās), Rīgā,
LV – 1019
21.03.2019 01.04.2019

Licenču izdevējiestāde: Latvijas Banka.

2. Reģistrācija dārgmetālu tirdzniecībai

TAVEX SIA ir reģistrēts Latvijas Proves biroja saimnieciskās darbības vietu reģistrā.

3. Reģistrācija naudas pārvedumu veikšanai kā maksājumu iestādes TavexWise AS pārstāvis

Reģistrācija FKTK.

Maksājumu iestādes licence Igaunijas Finanšu inspekcijā.

4. Ceļojumu apdrošināšanas pakalpojuma sniegšana kā licencētās apdrošināšanas sabiedrības BALTA AS aģents.

Reģistrācija FKTK.