Izveidot jaunu Brīdinājumu par cenu

Pakalpojumu cenrādis

PAKALPOJUMA VEIDSCENA
Ārvalstu valūtu banknošu nominālu maiņa
Valūtas apmaiņa pēc noteiktiem nomināliem (pēc klienta pieprasījuma)
USD, GBP, RUB un citas valūtas0.7%-5%
(atkarībā no valūtas, min. 3.00 EUR)
EUR apstrāde un apmaiņa
EUR monētu apmaiņa, kas sašķirotas
pa nomināliem, pret banknotēm
2% no summas (min 7.00 EUR)*
EUR banknošu apmaiņa pēc noteiktiem
nomināliem (pēc klienta pieprasījuma)
0.35% no summas (min 3.00 EUR)
EUR banknošu apmaiņa pret monētām
(pēc klienta pieprasījuma)
1% no summas (min 5.00 EUR)
LVL apmaiņa
Latvijas latu monētu un banknošu apmaiņa pret eiro2% no summas (min 1.00 EUR) –
atkarībā no summas, jautāt dīlerim
Skaidras naudas pasūtījums
EUR un ārvalstu valūtas 0.5% no summas (min 10.00 EUR)
Ārvalstu valūtu un eiro izmaksas pakalpojums
EUR 0.35% no summas (min 3.00 EUR)
USD, GBP, RUB un citas valūtas0.5%-5% (atkarībā no valūtas, jautāt dīlerim)
Ārvalstu valūtu un eiro iemaksas pakalpojums
EUR0.35% no summas (min 2.00 EUR)
USD, GBP, RUB un citas valūtas0.5%-5% (atkarībā no valūtas, jautāt dīlerim)
Banknošu pārbaude
Banknošu autentiskuma pārbaude pēc klienta lūguma3.00 EUR par 100 gab. (min 1.00 EUR)
Informācijas sniegšana
Izziņas/pārskata izsniegšana par klienta darījumiem vai cita informācijamin 10.00 EUR
Dārgmetālu pārbaude
Investīciju zelta vai citu dārgmetālu izstrādājumu autentiskuma pārbaudemin 3.00 EUR
Ārvalstu valūtu maiņa1.00 EUR
Spēkā no 01.06.2016.
*SIA “TAVEX” patur tiesības noteikt citu cenu darījuma brīdī, izvērtējot monētu skaitu un nominālvērtību, naudas tirgus apstākļus un paredzamo resursu patēriņu.
Vairāk informācijas jautāt dīlerim +371 67205533.