fbpx
Izveidot jaunu Brīdinājumu par cenu

Ieguldījumu zelts un kapitāla pieauguma nodoklis 2024. gadā

Zelta cena (XAU-EUR)
2249,63 EUR/oz
  
- 14,67 EUR
Sudraba cena (XAG-EUR)
27,77 EUR/oz
  
- 0,89 EUR
Ieguldījumu zelts un kapitāla pieauguma nodoklis 2023. gadā web

Atbildes uz svarīgākajiem jautājumiem par ieguldījumu zeltu un nodokļiem sniedz zvērinātu advokātu biroja “Šķiņķis Pētersons” pārstāvis, zvērināts advokāts Matīss Šķiņķis.

1. Vai ieguldījumu zelts tiek aplikts ar iedzīvotāju ienākumu nodokli?

Saskaņā ar LR likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.9 panta 2. punkta 7. daļu ieguldījumu zelts ir kapitāla aktīvs.

Kapitāla pieaugumu, ko LR iedzīvotājs gūst no ieguldījumu zelta pārdošanas, apliek ar kapitāla pieauguma nodokli.

2. Kā noteikt ienākumu no kapitāla pieauguma?

Kapitāla pieaugumu nosaka, no kapitāla aktīva atsavināšanas cenas atņemot iegādes vērtību.


Deklarācijas iesniegšanas tehniskais izpildījums

Savā Valsts ieņēmumu dienesta EDS kontā, izmantojiet šo ceļu:

Dokumentu saraksts➡️No veidlapas➡️Iedzīvotāja ienākuma nodokļa dokumenti➡️Pārskata perioda deklarācija par pieaugumu no kapitāla pieauguma. DK veidlapa➡️Taksācijas periodam, sākot no 01.01.2024

Atveriet deklarēšanas veidlapu un aizpildiet to veidā, kā ir aprakstīts šeit:

SKATĪTIES DEKLARĀCIJAS AIZPILDĪŠANAS INSTRUKCIJU


3. Kādos gadījumos ir jāiesniedz deklarācija par ienākumiem no kapitāla pieauguma?

Deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma iesniedzama gadījumos, kad nodokļu maksātājs pārskata periodā gūst ienākumus no kapitāla pieauguma vai ja nodokļu maksātājam – nerezidentam – iedzīvotāju ienākuma nodoklis no šiem ienākumiem nav ieturēts izmaksas vietā, vai arī, ja nodokļu maksātājs – nerezidents – vēlas atgūt pārmaksāto (ieturēto) iedzīvotāju ienākuma nodokli no kapitāla pieauguma ienākuma.

4. Vai pareizi ir teikt, ka gadījumā, ja ieguldījumu zelta pārdošanas rezultātā ir zaudējumi vai negatīvs kapitāla pieaugums, kapitāla pieauguma deklarācija nav jāiesniedz?

Normatīvie akti nenosaka, ka šādā gadījumā būtu jāiesniedz deklarācija. Līdz ar to ir pareizi teikt, ka šādā gadījumā kapitāla pieauguma deklarāciju var nesniegt. Tomēr praksē ir redzams, ka, ja persona nav sniegusi informāciju VID par to, ka darījuma rezultātā ienākums nav gūts, VID sazinās ar nodokļu maksātāju un informē par iespējamo nepieciešamību nomaksāt kapitāla pieauguma nodokli no visas atsavinātā kapitāla aktīva summas un lūgumu precizēt darījuma informāciju. Šādā gadījumā nodokļu maksātājam tāpat ir jāsniedz informācija VID, pamatojot to, kādēļ kapitāla pieauguma deklarācijas nav sniegta (iesniedzot EDS zelta iegādes čeku vai preču pavadzīmi-rēķinu, no kura var secināt, ka kapitāla pieauguma nebija). Turklāt, ja nodokļu maksātājs ignorē VID pieprasījumu sniegt papildus skaidrojumu par darījumu, pastāv risks, ka VID veiks nodokļa, nokavējuma naudas un soda naudas uzrēķinu. Lai no tā izvairītos, nodokļu maksātājs jau sākotnēji var sniegt VID deklarāciju arī par negatīvo kapitāla pieaugumu.

5. Kādus iegādes vērtības apliecinošus dokumentus var iekļaut deklarācijā?

Praksē cilvēkiem ne vienmēr paliek preces iegādes dokumenti, tomēr būtu jacenšas saglabāt vai sameklēt pēc iespējas vairāk dokumentāru pierādījumu, kas liecina par kapitāla aktīva vērtību iegādes brīdī. Šādi dokumenti var būt, piemēram: kvīts, čeks, rēķins, pavadzīme, bankas maksājuma uzdevums, konta izraksts, tirgotāja rakstisks apliecinājums par zelta iegādes vērtību vai kāds cits dokuments, no kura var pārliecināties par kapitāla aktīva vērtību tā iegādes brīdī. Tavex apzinās, ka dārgmetāli ir ilgtermiņa ieguldījums, taču čeki izbalē ļoti ātri. Mēs esam gatavi palīdzēt saviem klientiem un apliecināt informāciju par darījumu veikšanu, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi. Šādos gadījumos lūdzam zvanīt 6720 5533 vai rakstot uz tavex@tavex.lv

6. Svarīgākais par zeltu un kapitāla pieauguma nodokļa nomaksu

a) Sākot ar 2018. gada 1. janvāri kapitāla pieauguma nodokļa likme tiek piemērota 20% apmērā;

b) Kapitāla pieauguma deklarācijas iesniegšanas termiņi 2024. gadam:

Aprēķinātā nodokļa summa ir jāiemaksā budžetā likumā noteiktās deklarācijas par ienākumu no kapitāla pieauguma iesniegšanas mēneša 23. datumā (skatīt tabulu zemāk).

Deklarācijas par ienākumu no kapitāla pieauguma iesniegšanas termiņš atkarīgs no ceturksnī gūtā ienākuma apmēra:

Ja personas (Latvijas rezidenta) kopējie ienākumi no darījumiem ar kapitāla aktīviem ceturksnī pārsniegs 1000 €, deklarāciju par ienākumu no kapitāla par gūto ienākumu iesniedz VID vienreiz ceturksnī līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15. datumam. Aprēķinātā nodokļa summu iemaksā vienotajā nodokļu kontā līdz tā mēneša 23. datumam, kurā iesniegta deklarācijas par ienākumu no kapitāla;

Savukārt, ja personas kopējie ienākumi no darījumiem ar kapitāla aktīviem ceturksnī nepārsniegs vai būs vienādi ar 1000 €, tad deklarācija jāiesniedz līdz nākamā gada 15.janvārim, aprēķinātā nodokļa summu iemaksā vienotajā nodokļu kontā līdz 23. janvārim.

c) Nerezidentiem piemērojamā likme ir 3%. Nodokli no kapitāla aktīvu atsavināšanas ienākuma Tavex ietur izmaksas brīdī un pārskaita uz valsts kasi. Nerezidentiem ir jāpierāda, ka Latvijā tie nav reģistrēti kā nodokļu maksātāji.

7. Pārdevi zeltu ar peļņu? Deklarē ienākumus savlaicīgi!

Ceturksnis Ienākuma no kapitāla pieauguma, kas PĀRSNIEDZ 1000 €, gūšanas periods Deklarācija iesniegšanas termiņš Kapitāla pieauguma nodokļa nomaksas termiņš
I 1.01.-31.03.24 līdz 15.04.2024 (ieskaitot) līdz 23.04.24
II 1.04.-30.06.24 līdz 15.07.2024 (ieskaitot) līdz 23.07.24
III 1.07.-30.09.24 līdz 15.10.2024 (ieskaitot) līdz 23.10.24
IV 1.10.-31.12.24 līdz 15.01.2025 (ieskaitot) līdz 23.01.25

8. Kā rīkoties, ja gada griezumā vienā zelta pārdošanas darījumā, iedzīvotājs gūst kapitāla pieaugumu, taču otrajā darījumā (piemēram, pārdošana notiek citā ceturksnī) zelts tiek pārdots ar zaudējumiem?

Ja kādā no ceturkšņiem, pārdodot zeltu, tiek gūts kapitāla pieaugums, taču citā ceturksnī zelts tiek pārdots ar zaudējumiem, tad, lai segtu zaudējumus, kas nav segti taksācijas gada laikā, ir jāiesniedz gada kapitāla pieauguma ienākumu precizēšanas deklarācija, sākot ar pēctaksācijas gada 1. martu.

Piemērs #1: 2023. gada 1. ceturksnī peļņa zelta pārdošanas rezultātā ir 1100€ (samaksāts nodoklis 220€ līdz 2.05.2023), 2. ceturknī zaudējumi -500€, 4. ceturksnī – zaudējumi -600€. Rezultātā, aizpildot precizējošo kapitāla pieauguma deklarāciju pēc 2024. gada 1. marta iedzīvotājam tiks atmaksāta atpakaļ summa 220€, jo taksācijas periodā kopējais kapitāla pieaugums bija 0.

Kā jau iepriekš norādīts, ja personas kopējie ienākumi no darījumiem ar kapitāla aktīviem ceturksnī nepārsniedza 1000 €, tad gada kopējā kapitāla pieauguma deklarācija būs jāiesniedz līdz nākamā kalendārā gada 15. janvārim.

Piemērs #2: 2023. gada 1. ceturksnī zaudējumi -100€, 3. ceturksnī peļņa +200€, 4. ceturksnī – zaudējumi -100€, iedzīvotajam jāiesniedz gada kopējā kapitāla pieauguma deklarācija līdz 2024. gada 15. janvārim. Šajā piemērā kapitāla pieauguma nodokli nebūs jāmaksā, jo kopējais kapitāla pieaugums ir 0.

Kā arī ienākumus/zaudējumus, kas rodas no zelta atsavināšanas, deklarējot, var summēt ar cita veida kapitāla aktīvu ienākumiem/zaudējumiem, piemēram, akcijām.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Tavex, zvanot 6720 5533 vai rakstot uz tavex@tavex.lv

_________________________

Izmantotie avoti un saistītie tiesību akti:
Likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”: https://likumi.lv/doc.php?id=56880
VID informatīvais materiāls: VID skaidrojums par nodokļa piemērošanu

Komentāri

Zelta cena (XAU-EUR)
2249,63 EUR/oz
  
- 14,67 EUR
Sudraba cena (XAG-EUR)
27,77 EUR/oz
  
- 0,89 EUR

Jums būs interesanti lasīt arī