fbpx
Izveidot jaunu Brīdinājumu par cenu

Dārgmetālu tirgus pārskats – oktobris-novembris 2021

Zelta cena (XAU-EUR)
2161,19 EUR/oz
  
- 14,00 EUR
Sudraba cena (XAG-EUR)
27,48 EUR/oz
  
- 0,09 EUR
Dārgmetali-oktobris-novembris

Dārgmetālu cenas nostiprinājās oktobrī, bet samazinājās galvenokārt novembra mēnesī. Globāli dārgmetāli saglabā pozitīvu dinamiku pandēmijas attīstības laikā un tas savukārt būtiski ietekmē pasaules ekonomiku.

Pēdējo divu mēnešu dārgmetālu tirgus svarīgākie momenti:

 • ASV bezdarba līmenis oktobrī samazinājies vairāk, nekā analītiķi bija gaidījuši, t.i., no 5,2% līdz 4,8%, bet nodarbinātība nelauksaimniecības ekonomikas nozarēs, uzrādīja mazāku pieaugumu, kas liecina par esošām ekonomikas atveseļošanās grūtībām. Novembrī publicētie dati izrādījās ievērojami labāki: bezdarba līmenis atkal samazinājies un sasniedza 4,6%, bet nodarbinātības pieaugums nelauksaimniecības nozarēs sasniedza 531 tūkstoti, kas pārsniedz prognozētos 455 tūkst. un oktobra rādītājus – 312 tūkst.
 • Pozitīvi bija arī Kanādas darba tirgus dati. Bezdarba līmenis oktobrī saruka no 7.1% līdz 6.9% un novembrī turpināja samazināties līdz 6.7%. Arī nodarbinātības dati izrādījās labāki, nekā bija gaidījuši eksperti.

+ Rādīt vairāk

 • Savukārt bezdarba līmenis Eiropas Savienībā sastāda 7,4% un ir samazinājies tikai par 0,1%.
 • Darba tirgus dati ir būtisks tautsaimniecības izaugsmes rādītājs, kopā ar IKP un inflāciju tie liecina par ekonomikas stāvokli un ir viens no galvenajiem faktoriem centrālo banku monetārās politikas izmaiņām. Šobrīd centrālās bankas turpina stimulēt ekonomiku ar visiem pieejamajiem līdzekļiem un tikai virkne valstu sāk pielietot stingrākus pasākumus, lai cenu pieaugumu (inflāciju) noturētu pieļaujamās robežās.
 • Publikācijā detaļās par Federālo rezervju komitejas oktobrī notikušo sēdi tika teikts, ka centrālā banka sliecas tuvāko mēnešu laikā samazināt programmu aktīvu iegādei.
 • 3. novembrī pēc kārtējās sēdes komiteja nolēma samazināt aktīvu iegādes programmu par 15 mljrd. FRS amatpersonas norāda, ka inflācijas kāpumam ir īslaicīga ietekme, taču, ņemot vērā daudzos saistītos faktorus, tostarp vairāku preču trūkumu un piegādes problēmas koronavīrusa pandēmijas dēļ, inflācijas līmeņa rādītāju kāpums varētu saglabāties vēl ilgāku laiku.
 • Eiropas Centrālās bankas politika netiek mainīta, un likmes saglabājas minimālas. Inflācijas kāpums Eiropā rada bažas, taču ECB komiteja negaida pārmērīgu cenu kāpumu un sagaida kritumu zem mērķa robežvērtības – 2% jau 2022. gadā.

- Rādīt mazāk

Valūtas vērtības kritums, ko veicina pārmērīgi mīkstinošā monetārā politika, satraukums par inflāciju, pasaules ekonomikas izaugsmes prognozes samazināšanās, “burbuļa” veidošanās akciju tirgos – šie visi faktori nāk par labu dārgmetālu cenām.

Zelts

XAU/USD (+1,47% oktobrī un -0,47 novembrī)

Zelts ASV dolāros uzrāda diapazonu sašaurināšanos. Ņemot vērā to, ka zelts tiek tirgots tuvu saviem maksimumiem, tirgus dalībnieki gaida svarīgus notikumus, lai noteiktu savu vidēja termiņa stratēģiju. Globālās ekonomiskās situācijas uzlabošanās var izraisīt cenu korekciju, bet jaunu ar pandēmiju un inflāciju saistītu sarežģījumu gadījumā tas ārkārtīgi pozitīvi ietekmēs dārgmetālus kā risku hedžēšanas instrumentus.

 • Globālie pretestības līmeņi atrodās 2030 un 2074 $/oz robežās, bet atbalsta līmeņi izvietojušies 1680–1700 $/oz robežās.
 • Lokālie atbalsta līmeņi, kuriem jāpievērš uzmanība, atrodās 1727-1743 $/oz robežās.
 • Savukārt pretestības līmeņi – 1868, 1907 un 1960 $/oz robežās.

XAU/EUR (+1,57% oktobrī un +1,48 novembrī)

Krītoties Eiropas valūtas vērtībai, zelts uzrāda nedaudz lielāku pieaugumu.

 • Pāris sasniedza pretestības līmeni 1650 €/oz apgabalā, pēc kuras noslīdēja līdz 1563 €/oz līmenim.
 • No tuvākajiem atbalsta līmeņiem ir vērts pievērst uzmanību apgabaliem 1511, 1472 un 1417 €/oz robežās, savukārt globālākie atrodas 1380 €/oz līmenī.
 • Pretestības līmenis izvietojies pie 1650 vērtības, ja tas tiks pārvarēts, pavērsies ceļš uz vēsturiskajiem maksimumiem – 1725-1750 €/oz.

Dargmetalu tirgus parskats-oktobris-novembris-xau-eur

Sudrabs

XAG/USD (+7,77% oktobrī un -4,44 novembrī)

Pāra vērtība oktobrī stabili pieauga, taču novembrī zaudēja vairāk nekā pusi no iegūtajām pozīcijām.

 • Sudrabs dolāros cenšas pārvarēt svarīgo atbalsta līmeni 22,36 $/oz apgabalā. Kad šis līmenis tiks pārvarēts, pavērsies ceļš līdz 20,20 un 18,50 $/oz.
 • No pretestības līmeņiem ir vērts pievērst uzmanību 25 $/oz un 28,20 $/oz robežām.

Dargmetalu tirgus parskats-oktobris-novembris-xag-usd

XAG/EUR (+7,89% oktobrī un -2,57 novembrī)

 • Pāris tuvojas svarīgai atbalsta zonai – 18,55-18,90 €/oz. Ja tas nostiprinās zemāk, par nākamo atbalsta līmeni iestāsies 17,50 €/oz apgabals.
 • Globālais pretestības līmenis, kuru pāris nav spējis pārvarēt kopš 2020. gada augusta, ir 23-24 €/oz apgabals.

Dargmetalu tirgus parskats-oktobris-novembris-xag-eur

Dargmetalu tirgus parskats-oktobris-novembris-xag-eur-weekly

Lasīt dārgmetālu tirgus pārskatu par 2021. gada septembri.

_____________________________

Atruna

Ziņojums sagatavots, kā mārketinga paziņojums, vienīgi informācijas nolūkos. Šajā ziņojumā iekļauto informāciju vai viedokļus (neskatoties uz informācijas avotu) nevajadzētu uztvert kā ierosinājumu, padomu vai aicinājumu veikt jebkura finanšu instrumenta pirkšanas vai pārdošanas piedāvājumu. Šajā pārskatā ietvertā informācija nesatur ieteikumus nedz ieguldījumu, nedz nodokļu jautājumos, un tajā netiek ņemti vērā konkrēti investīciju mērķi, tieksme pēc riska un ziņojuma saņēmēja finansiālais stāvoklis. Šo ziņojumu nedrīkst izplatīt, kopēt, pavairot vai mainīt bez uzņēmuma iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Papildu informāciju, kuru, lai izvairītos no iespējamām neprecizitātēm, nevar uzskatīt par ieteikumu un / vai padomu, var saņemt no uzņēmuma pēc pieprasījuma.

Zelta cena (XAU-EUR)
2161,19 EUR/oz
  
- 14,00 EUR
Sudraba cena (XAG-EUR)
27,48 EUR/oz
  
- 0,09 EUR

Jums būs interesanti lasīt arī