fbpx
Izveidot jaunu Brīdinājumu par cenu

Zelta un sudraba tirgus pārskats 2017. gada oktobris

Publicējis Tavex sadaļā Finanšu ziņas 10.11.2017
Zelta cena (XAU-EUR)
2167,58 EUR/oz
  
- 3,13 EUR
Sudraba cena (XAG-EUR)
27,59 EUR/oz
  
- 0,02 EUR
dargmetalu-parskats

Oktobra nozīmīgākie finanšu notikumi, kas ietekmēja zelta un sudraba tirgu:

1) 6. oktobrī tika publicēti ASV darba tirgus dati. Šādu ziņu iznākšana vienmēr spēcīgi ietekmē valūtu, fondu, kā arī dārgmetālu tirgu. Bezdarba līmenis ASV oktobra mēnesī ir samazinājies no 4.4% līdz 4.2%. Analītiķi bija gaidījuši, ka bezdarba līmenis saglabāsies 4,4 % līmenī. Būtu vēlams atzīmēt, ka bezdarba līmenis ES šobrīd atrodas 8.9% līmenī, kas vairāk kā divas reizes pārsniedz ASV rādītājus. No ASV darba tirgus datiem būtu svarīgi ņemt vērā arī datus par nodarbinātības izmaiņām ekonomikas nozarēs, kuras nav saistītas ar lauksaimniecību. Dati liecināja par īpaši negatīvām izmaiņām, nodarbinātība samazinājusies par 33 tūkstošiem. ASV bezdarba līmeņa samazināšanās īstermiņā pozitīvi ietekmēja ASV dolāra vērtību. Bet saistībā ar nodarbinātības samazināšanos, dolārs nonācis zem sloga, rezultātā izraisot dārgmetālu cenu kāpumu un ASV dolāra vērtības samazināšanos.

2) 26. oktobrī tika publicēts ECB monetārās politikas lēmums, kam sekoja ECB priekšsēdētāja – Mario Dragi preses konference. Tika pieņemts lēmums par QE (kvantitatīvās ierobežojuma atvieglošanas programmas) apjoma samazināšanu no 60 miljardiem līdz 30 miljardiem mēnesī. Refinansēšanas likme saglabājās 0.00% līmenī un noguldījumu procentu likme – 0.4% līmenī. Tirgus dalībnieki šo lēmumu gaidīja tuvāk gada beigām vai nākamā gada sākumā, kas galu galā izraisīja eiro vērtības samazināšanos, taču nav būtiski ietekmējusi dārgmetālu cenas.

Zelts

XAU/USD (-0.67%)

Zelta cena dolāros nespēja pārvarēt pretestības līmeni 1350-1365 USD/oz, un pēc samazināšanās tiek tirgots diennakts atbalsta robežās – 1265 USD/oz. Šīs robežas pārvarēšana pavērs ceļu pie 1212 USD/oz (šīs vasaras minimālā robeža), vai arī 1200 USD/oz (atbalsta robeža pēc piešķīruma grafika) atzīmes. Cenas pieauguma gadījumā, pretestību atsāks iepriekš minētais 1350-1365 USD/oz līmenis. Vairāk pārliecinošs zelta cenas kāpums iespējams tikai pēc plašas – 1350 – 1400 USD/oz pretestības līmeņa pārvarēšanas. Svarīgi atzīmēt, ka šis līmenis netika pārvarēts jau vairak kā 4 gadus.
XAU/USD-daily

xau/usd-weekly-october

XAU/EUR (+0.92%)

Zelta cenas eiro valūtā tiek tirgotas svarīgā nedēļas atbalsta līmeņa robežās – 1055 – 1070 EUR/oz. Šī robeža jau tika testēta, taču nebija pārvarēta. Bez ļoti nozīmīgām ziņām un notikumiem nevajadzētu būt sagaidāmai zelta vērtības samazināšanās, zemāk par šo līmeni. Četru stundu un dienas grafikos atbalsta līmeņi atrodas 1107 EUR/oz (2017. g. augstākā robeža) un 1125 EUR/oz (2017. g. septembra augstākā robeža) robežās.

xau/eur-4h-daily-october
xau/eur-daily-october

Sudrabs

XAG/USD (+0.24%)

Sudraba cenas ASV dolāros oktobrī nav uzrādījušas krasas izmaiņas. Galvenie tehniskie līmeņi saglabāja savu aktualitāti. Svarīgs atbalsta līmenis atrodas 15.50 USD/oz robežā. Vājāks atbalsts atrodas 16.33 – 16.58 USD/oz robežās. Pirmie pretestības līmeņi, kuri būtu spējīgi apturēt sudraba vērtības pieaugumu, atrodas 17.40 USD/oz, 17.67 USD/oz un 18.14 USD/oz robežās. Tāpat vērts atzīmēt svarīgu dienas grafika pretestību 18.50 USD/oz robežā.

xag/usd-d4-october

xag/usd-daily-october

XAG/EUR (+1.85%)

No augstāk minētajiem instrumentiem tieši sudraba cenas eiro valūtā uzrādīja maksimālu vērtības kāpumu, kas ir galvenokārt saistīta ar eiro vērtības samazināšanos attiecībā pret vairākām valūtām. Saskaņā ar tehnisko analīzi, būtu jāpievērš uzmanība galvenajiem nedēļas pretestības un atbalsta līmeņiem, attiecīgi 18.30 EUR/oz un 12.37 EUR/oz robežās. No mazāk svarīgiem līmeņiem vērts atzīmēt septembra un oktobra atbalsta zemāko robežu – 14.13 EUR/oz. Šobrīd sudrabs eiro valūtā tiek tirgots pretestības – 14.76 EUR robežā (šo līmeni būtu jāuztver informatīvi). Turpmākas cenas kāpuma gadījumā, nelielu pretestību var radīt 15.08 EUR/oz robeža – pēdējo 4 mēnešu augstākā robeža.
xag/eur-october-4h

XAG/eur-weekly-october

_____________________________

Atruna
Ziņojums sagatavots, kā mārketinga paziņojums, vienīgi informācijas nolūkos. Šajā ziņojumā iekļauto informāciju vai viedokļus (neskatoties uz informācijas avotu) nevajadzētu uztvert kā ierosinājumu, padomu vai aicinājumu veikt jebkura finanšu instrumenta pirkšanas vai pārdošanas piedāvājumu. Šajā pārskatā ietvertā informācija nesatur ieteikumus nedz ieguldījumu, nedz nodokļu jautājumos, un tajā netiek ņemti vērā konkrēti investīciju mērķi, tieksme pēc riska un ziņojuma saņēmēja finansiālais stāvoklis. Šo ziņojumu nedrīkst izplatīt, kopēt, pavairot vai mainīt bez uzņēmuma iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Papildu informāciju, kuru, lai izvairītos no iespējāmām neprecizitātēm, nevar uzskatīt par ieteikumu un / vai padomu, var saņemt no uzņēmuma pēc pieprasījuma. 

Jums būs interesanti lasīt arī