fbpx
Izveidot jaunu Brīdinājumu par cenu

ES Vispārīgā datu aizsardzības regula | Tavex

Publicējis Tavex sadaļā Aktualitātes 25.05.2018
Zelta cena (XAU-EUR)
2221,55 EUR/oz
  
+ 32,97 EUR
Sudraba cena (XAG-EUR)
28,96 EUR/oz
  
+ 1,79 EUR
tavex-gdpr
2018. gada 25. maijā stājusies spēkā jaunā ES Vispārīgā datu aizsardzības regula/General Data Protection Regulation (GDPR). Vispārinot, regula nosaka personas (gan klienta, gan darbinieka) datu apstrādes mērķus, procesus un tehnoloģiju pielietojumu. Šī regula ir saistoša visām organizācijām, kuras apstrādā ES pilsoņu datus.

Apzinoties ziņas aktualitāti, iespējami vienkāršāk jums pastāstīsim par to, kā Tavex, strādājot finanšu sektorā, apstrādā savu klientu datus.

Jāsāk ar to, ka Latvijā personu datu aizsardzība ilgus gadus ir aktuāla un Tavex, kā uzņēmums, kas apstrādā personu datus, ir reģistrēts Datu Valsts inspekcijā (DVI) kā datu pārzinis ar reģistrācijas numuru 001880.

Tavex apzinās labas prakses principu ievērošanu personas datu apstrādē (piemēram, klientu informēšana par personas datu apstrādes mērķiem, klientu iepazīstināšana ar uzņēmumā izstrādātajām procedūrām u.c.), tāpēc mūsu darbinieki jau tagad ir gatavi atbildēt uz jūsu jautājumiem par personas datu apstrādi. Precizējot – veicot pie mums darījumu, katrs darbinieks ir spējīgs atbildēt uz jūsu jautājumu: “Kāpēc Tavex pieprasa manus datus un kādiem mērķiem dati tiek apstrādāti?”

Zemāk izvietotajā tabulā ir attēlots, kādi personas dati, kādiem mērķiem tiek vākti, uz kāda pamata un vai jums, kā klientam, ir iespēja atteikties sniegt savus datus (vai ir nepieciešama klienta piekrišana datu izmantošanai).

Galvenie un biežāk dzirdētie GDPR fakti:

– man ir tiesības nepiekrist personas datu apstrādei;

– man ir tiesības pieprasīt “tikt aizmirstam” (datu apstrādātājam ir pienākums dzēst visus personas datus) funkcijas izpildi;

– tiek minēts arī fakts, ka datu subjektam ir tiesības uzzināt visu, ko datu apstrādātājs plāno darīt vai dara ar personas datiem.

Esam atvērti un godīgi stāstam, kādus klientu datus, kāpēc un kādā apjomā mēs apstrādājam.

SVARĪGI: visās Tavex filiālēs pēc pieprasījuma ir pieejamas privātuma un videonovērošanas politikas.

Personas dati, kas ir nepieciešami darījumos ar valūtu un darījumos ar dārgmetāliem

Personas dati Pamatojums Apstrādes mērķis
Vārds, uzvārds Likumīgais pienākums Identifikācija:
– pie skaidras naudas darījumiem ar valūtu virs 1 500 EUR;
– pie skaidras naudas darījumiem ar zeltu;
– preču, kas apmaksātas ar pārskaitījumu, izsniegšanai;
– noteiktos gadījumos pie pirkumiem ar bankas kartēm;
– pie uzziņu izsniegšanas/pieprasījuma sastādīšanas;
– līgumu slēgšanas brīdī;
– citos gadījumos, ko paredz LR normatīvie akti.
Personas kods, dzimšanas datums Likumīgais pienākums Identifikācija:
– pie skaidras naudas darījumiem ar valūtu virs 1 500 EUR;
– pie skaidras naudas darījumiem ar zeltu;
– preču, kas apmaksātas ar pārskaitījumu, izsniegšanai;
– noteiktos gadījumos pie pirkumiem ar bankas kartēm;
– pie uzziņu izsniegšanas/pieprasījuma sastādīšanas;
– citos gadījumos, ko paredz LR normatīvie akti.
Personas apliecinošā dokumenta kopēšana Likumīgais pienākums Identifikācija:
– pie skaidras naudas darījumiem ar valūtu virs 1 500 EUR;
– pie skaidras naudas darījumiem ar zeltu;
– preču, kas apmaksātas ar pārskaitījumu, izsniegšanai;
– noteiktos gadījumos pie pirkumiem ar bankas kartēm;
– pie uzziņu izsniegšanas;
– citos gadījumos, ko paredz LR normatīvie akti.
Kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts, adrese) Likumīgās intereses Saziņai:

– lai nodrošinātu pieteikto pakalpojumu (piemēram, preču piegādi);

– precizētu pakalpojuma detaļas;

– sniegtu mutisku/rakstisku atbildi uz iesniegumu;

– klienta informēšanai par izmaiņām pieteiktajā pakalpojumā.

Bankas konta numurs Likumīgais pienākums Pārskaitījuma veikšanai, ja klients ir pieteicis atbilstošu pakalpojumu.
Vārds/uzvārds
(bez personu apliecinošā dokumenta uzrādīšanas)
Datu subjekta piekrišana Saziņai:
– lai noformētu pieteikumu finanšu konsultācijai;
– norādot savu vārdu/uzvārdu e-pasta sarakstē vai telefoniski;
E-pasta adrese (versija #1) Datu subjekta piekrišana Saziņai:
klients piekrīt saņemt savā e-pastā ziņas un jaunumus no Tavex. Ziņu saņemšanas gadījumā pastāv iespēja atrakstīties no ziņu saņemšanas, ja klients turpmāk nevēlēsies ziņas saņemt.
Tavex ID pakalpojuma lietošanas laikā:
autorizēšanas brīdī, paziņojumu saņemšanas brīdī.
E-pasta adrese (versija #2) Likumīgās intereses E-pirkumu, distances līgumu gadījumu laikā:
Attālinātā klientu apkalpošana paredz saziņu, izmantojot e-pastu, rēķina saņemšanai un/vai pakalpojuma detaļu precizēšanai.
Klienta darījumu datu un dokumentu glabāšana Likumīgais pienākums LR normatīvo aktu izpildei, tajā skaitā, bet ne tikai, NILLN normatīvās bāzes izpildei.
Videonovērošanas veikšana visās filiālēs, video un fotofiksācija un šādu datu apstrāde un glabāšana Likumīgās intereses Novērst un atklāt noziedzīgus nodarījumus attiecībā uz klientu un mūsu īpašumu un jebkuru personu, kas atrodas Tavex filiālēs, vitāli svarīgām interesēm (tajā skaitā, bet ne tikai, dzīvību un veselību). Mums ir nepieciešams iegūt pierādījumus apdrošināšanas vajadzībām par apdrošināšanas gadījumiem.

Tavex kā uzņēmums ir tiesīgs aizstāvēt savas intereses, piemēram, ja esat iesniedzis kādu pretenziju pret mūsu aktivitātēm. Videonovērošanas dati vai fotofiksācijas netiek publiskotas, bet var tikt nodotas valsts iestādēm, piemēram, Valsts policijai. Jūsu personas dati tiek apstrādāti tikai tad, ja mums ir juridisks pamatojums to darīt, un tikai noteiktam mērķim. Citos gadījumos personu datus drīkstam izmantot tikai ar datu subjekta piekrišanu.

Glabāšanas ierobežojums – personas datu glabāšanai tiek noteikti glabāšanas termiņi vai glabāšanas kritēriji, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām (darba tiesību, grāmatvedības, elektronisko sakaru, arhīva jomā, kā arī attiecībā uz noilgumu), bet ne ilgāk kā tie nepieciešami noteikto datu apstrādes nolūku sasniegšanai un Uzņēmuma leģitīmo interešu ievērošanai un aizsardzībai. Pēc personas datu glabāšanas termiņa beigām, glabāšanas kritērija iestāšanās vai leģitīmo interešu beigšanās datu subjekta dati tiek dzēsti.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar mums pa tālr. nr. +371 6720 5533, rakstīt uz e-pastu tavex@tavex.lv vai jautāt klātienē kādā no Tavex filiālēm.

Iespējams jums interesēs arī citas ar GDPR saistītās Tavex politikas:

Jums būs interesanti lasīt arī