fbpx
Izveidot jaunu Brīdinājumu par cenu

Tavex panāk sabiedrībai svarīgu Satversmes tiesas lēmumu

Publicējis Tavex sadaļā Aktualitātes 13.04.2022
Zelta cena (XAU-EUR)
2151,85 EUR/oz
  
- 5,82 EUR
Sudraba cena (XAG-EUR)
27,99 EUR/oz
  
- 0,04 EUR
Alar Tamming Tavex Latvia

Tavex Group īpašnieks Alar Tamming uzskata, ka likumi un noteikumi, ko izdod valsts, ir domāti tam, lai valstī tiktu īstenotas tiesības, ko ietver katras valsts Satversme.

LR Satversmes 92. panta pirmais teikums nosaka, ka ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā.


Šis ir stāsts par gandrīz 10 gadu ilgu tiesvedības procesu, kura laikā Tavex Latvia likumīgā ceļā tiesā mēģināja pierādīt, ka administratīvā pārkāpuma lieta tika ierosināta nepamatoti un informācija, kas figurēja lietā nav patiesa. Visu šo gadu laikā notika tiesas sēdes, tika sniegti skaidrojumi uz simtiem lapu. Beigās uzvara! Tavex neprasīja valstij/lietas ierosinātājam kompensēt radītos zaudējumus un morālo kaitējumu. Tavex bija lūgusi vien atzīt to, ka rīcība bija pretlikumiska. Mums izdevās panākt taisnību!

Klasiski, tiesas prāvām noslēdzoties, pusei, kura “uzvar”, tiek dota iespēja iesniegt prasību kompensēt juridiskos izdevumus. Ņemot vērā to, ka šo gadu laikā tiesvedības procesam tika veltītas ievērojamas naudas summas, Tavex izmantoja šo iespēju. Būsim atklāti ciparos – šim procesam (kuram faktiski nemaz nevajadzēja sākties), lai pierādītu savu taisnību, esam veltījuši vairākus desmitus tūkstošus eiro. Un pat saņēmām kompensāciju ~300 eiro apmērā.
Vienā no sapulcēm, uzzinot par uzvaru minētajā tiesas procesā un tiesvedības izdevumu piešķirto kompensāciju summu, Alar Tamming izbrīnā bija jautājis Tavex Latvia valdei:
Vai nav tā, ka Latvijā cilvēki, apzinoties, ka nevarēs atļauties tik lielus tēriņus, nemaz nevar aizstāvēt savas intereses tiesā, jo, iespējams, būs lētāk padoties, nekā maksāt juristiem?
Nedzīvojam izolēti no citiem, ik dienu komunicējam ar uzņēmumu īpašniekiem un Latvijas iedzīvotājiem. Līdz ar to saprotam, ka visbiežāk, kad uzņēmumam vai privātai personai nav pietiekami daudz brīvo līdzekļu, ko veltīt sevis aizstāvēšanai, cilvēki pieņem lēmumu padoties.
Vēlamies pateikties Tavex Group īpašniekam, ka tajā sapulcē tika pieņemts lēmums veltīt jebkādas nepieciešamās summas juristu pakalpojumiem, lai mainītu nesamērīgi mazo kompensāciju Latvijā.
Latvijas Satversmes tiesa

Lietas iesniegšana Satversmes tiesā un panāktās pozitīvās izmaiņas

2017. gada maijā Tavex Latvia iesniedza Satversmes tiesā sūdzību par kompensācijas pārskatīšanu. Toreiz ST lietu neierosināja, lūdzot izmantot šim mērķim parasto tiesu. Brīdī, kad tā tiesa atteica palielināt kompensācijas apjomu, izmantojām iespēju vērsties Satversmes tiesā atkārtoti. Sūdzību ST iesniedzām 2021. gada maijā, faktiski 4 gadi pagāja, lai saņemtu atteikumu no parastās tiesas par kompensācijas apjoma palielinājumu. Šogad, pirms pāris nedēļām, esam saņēmuši priecīgu ziņu:
  • Satversmes tiesa secināja, ka atbilstoši tiesiskas valsts principam, lai tiktu nodrošinātas personas tiesības uz pieeju tiesai un tiesības saņemt kvalificētu juridisko palīdzību, tiesiskajam regulējumam ir jābūt tādam, kas neattur personu no vēršanās tiesā vispār.
  • Satversmes tiesa ir atzinusi par Satversmei neatbilstošām pastāvošās noteikumu normas, kas nosaka atlīdzināmo juridiskās palīdzības izmaksu maksimālo apmēru.
  • ST secināja, ka valstij (Ministru Kabinetam) ir pienākums taisnīgi noregulēt juridiskās palīdzības izdevumu atlīdzināšanu tā, lai nodrošinātu iespēju saņemt ar juridisko palīdzību saistīto nepieciešamo izdevumu atlīdzinājumu saprātīgā apmērā.
  • ST norādīja, ka līdz brīdim, kad stāsies spēkā jauns juridiskās palīdzības izmaksu segšanas regulējums, ar kuru MK būs izpildījis savu pienākumu, kas tam noteikts Satversmes 92. panta pirmajā teikumā, tiesību normu piemērotājam tām personām, kurām ar juridisko palīdzību saistīti izdevumi radušies valsts prettiesiskas rīcības rezultātā, tiesības uz taisnīgu tiesu jānodrošina, tieši piemērojot Satversmes 92. panta pirmo teikumu un šā sprieduma atziņas un nosakot ar juridisko palīdzību saistīto nepieciešamo izdevumu atlīdzinājumu saprātīgā apmērā.
  • ST spriedums ir galīgs un nepārsūdzams.

Tas nozīmē, ka Satversmes tiesa norādīja, ka līdz brīdim, kad stāsies spēkā jauns regulējums, ikvienai personai, kurai ar juridisko palīdzību saistītie izdevumi radušies valsts prettiesiskas rīcības rezultātā, ir tiesības vērsties tiesā ar lūgumu pārskatīt kompensācijas apmēru.

Pateicamies Tavex īpašniekam, ka viņam piederošie Tavex Group uzņēmumi ir ne tikai peļņas avots. Katrs no mums ir spējīgs mainīt šo pasauli kaut nedaudz. Lai tiktu līdz šādam rezultātam, mums bija jāgaida 10 gadi. Bet tagad, kad šis lēmums ietekmē ikvienu Latvijas iedzīvotāju, mēs saprotam – tas bija mūsu laika un pūļu vērts!
Īpašu pateicību un uzslavu vēlamies izteikt mūsu ilggadējam sadarbības partnerim – zvērinātu advokātu birojam Šķiņķis Pētersons un īpaši Matīsam Šķiņķim, kurš visus šos gadus iedrošināja mūs (tos, kuriem brīžiem nolaidās rokas), uzsverot, ka taisnība ir mūsu pusē un jācīnās līdz pēdējam.
Apsolām, ka arī turpmāk vidi, kurā darbojamies un dzīvojam, veidosim labvēlīgāku ikvienam Latvijas iedzīvotājam.

Komentāri

Zelta cena (XAU-EUR)
2151,85 EUR/oz
  
- 5,82 EUR
Sudraba cena (XAG-EUR)
27,99 EUR/oz
  
- 0,04 EUR

Jums būs interesanti lasīt arī