fbpx
Izveidot jaunu Brīdinājumu par cenu

Dārgmetālu tirgus pārskats – jūnijs 2021

Zelta cena (XAU-EUR)
2221,55 EUR/oz
  
+ 32,46 EUR
Sudraba cena (XAG-EUR)
28,96 EUR/oz
  
+ 1,72 EUR
Dargmetalu-tirgus-parskats-junijs-2021

Dārgmetālu cenas koriģējās, ņemot vērā FRS plānus tuvākajos gados pastiprināt monetāro politiku.

Galvenie notikumi, kas ietekmēja dārgmetālu tirgu:

 • 1. jūnijā tika publiskoti darba tirgus dati un ES inflācijas rādītāji. Jāatzīmē, ka gada patēriņa cenas pieauga no iepriekšējā rādītāja 1,6% līdz 2%, kas izrādījies augstāks par prognozētajiem 1,9%. Turklāt, saskaņā ar jaunākajiem datiem, bezdarba līmenis ES samazinājās no 8,1% līdz 8,0%, neskatoties uz to, ka analītiķi cerēja, ka līmenis saglabāsies 8,1% līmenī.

+ Rādīt vairāk

 • 3. jūnijā dārgmetālu cenas samazinājās. Tam par iemeslu kalpoja ASV dolāra kursa nostiprināšanās, pamatojoties uz cerībām, ka monetārās politikas mīkstināšanas pasākumu noraidīšana notiks daudz agrāk. Federālo rezervju amatpersonas sacīja, ka ASV ekonomikas atveseļošanās ir paātrinājusies, kas varētu ļaut palielināt likmes, kā arī samazināt kvantitatīvo atvieglojumu programmu.
 • 4. jūnijā tika publiskoti ASV darba tirgus dati. Bezdarbs Amerikas Savienotajās Valstīs samazinājās pat vairāk, nekā analītiķi bija gaidījuši, no 6,1% līdz 5,8%, taču eksperti vērsa uzmanību uz mazāk nozīmīgu nodarbinātības pieaugumu ar lauksaimniecību nesaistītās ekonomikas nozarēs. Mazāk stabili dati noveda pie ASV valūtas vērtības krituma un dārgmetālu cenu pieauguma.
 • 10. jūnijā dati par ASV patēriņa cenām uzrādīja būtiskāku pieaugumu, kas atkal norāda uz iespējām arī pie šādas tendences turpināšanās – nepieciešamību veikt korekcijas stingrākas FRS monetārās politikas virzienā. Patēriņa cenu indeksa gada vērtība sasniedza 5%, kas ir ievērojami augstāks par gaidītajiem 4,75% un iepriekšējo vērtību 4,3%. Šajā pašā datumā tika paziņots Eiropas Centrālās bankas komitejas monetārās politikas lēmums. Kā bija gaidāms, izmaiņas nav sekojušas. Preses konferencē ECB pārstāvji paziņoja, ka monetārā politika saglabāsies pašreizējā un zemākos līmeņos, līdz inflācija sasniegs stabilas vērtības, nepārsniedzot galējo 2% robežu.
 • Turpinajumā visa uzmanība tika koncentrēta FRS pārstāvju preses konferencei 16. jūnijā. Tirgus dalībnieki gaida komitejas plānus, pamatojoties uz pieejamajiem datiem par inflāciju un bezdarba līmeni. Komitejas lielākā daļa prognozē vismaz 2 likmju paaugstinājumus 2023. gadā. Arī komentāri nomierināja tirgus saistībā ar augsto inflāciju, jo, pēc viņu paziņojuma, patēriņa cenu indeksa pieaugumam ir tikai īslaicīgs raksturs. Pēc preses konferences ASV dolārs nostiprinājās, savukārt dārgmetālu cenas samazinājās, palielinoties pieprasījumam pēc riskantākiem aktīviem.
 • 21. jūnijā ar uzrunu uzstājās ECB komitejas priekšsēdētāja Kristīne Lagarda. Pēc Lagardes viedokļa, ES ekonomika liecina par atveseļošanos, taču vakcinācijas tempa, kā arī pandēmijas attīstības dēļ, pastāv papildu riski. Viņa arīdzan uzskata, ka monetārās politikas pastiprināšanu ieviest tagad būtu pāragri un pastāvētu risks, ka pazeminātos inflāciju rādītāji un esošais ekonomikas atveseļošanās temps.
 • 22. jūnijā Džeroms Pauels nedaudz nomierināja tirgu, paziņojot, ka likmju paaugstināšana nebūs strauja un katrs lēmums tiks apsvērts. Vērts arī piebilst, ka, pēc FRS priekšsēdētāja sacītā, inflācijas rādītāji nebūs noteicošie lēmumā par likmju paaugstināšanu.
 • 29. jūnijā dārgmetālu cenas, pirms darba tirgus datu publiskošanas, atkal kritās, jo eksperti sagaida pārliecinošākus datus, kas norādīs uz turpmāku ASV ekonomikas atveseļošanos.

- Rādīt mazāk

Zelts

XAU/USD (-7,17% jūnijā)

Zelta vērtība ASV dolāros samazinājās. Tehniski pāris saglabā augšupejošu tendenci, taču pamatā tas ir atkarīgs no centrālo banku darbības un cīņas tempiem pret pandēmiju.

 • No tuvākajiem pretestības līmeņiem ir vērts atzīmēt 1907 un 1960 $/oz apgabalu.
 • Korekcijas turpināšanās gadījumā visa uzmanība tiks piesaistīta 1680 $/oz līmenim.

tirgus-parskats-junijs

XAU/EUR (-4,29% jūnijā)

Zelta kritums eiro valūtā ir mazāk pamanāms, ņemot vērā mazāku ietekmi no ASV dolāra kursa nostiprināšanās.

 • No atbalsta līmeņiem vērts pievērst uzmanību 1487 un 1417 €/oz apgabalam, lielākas korekcijas gadījumā – 1380 €/oz.
 • Pretestības līmeņi izvietojušies 1595 un 1647 €/oz robežās.

dargmetalu-tirgus-parskats-junijs

dargmetalu-tirgus-parskats-junijs

Sudrabs

XAG/USD (-6,85% jūnijā)

Sudrabs turpina tirgoties 22.50 – 29.00 $/oz diapazonā. Pāris sašaurina tirdzniecības diapazonus iepriekšminēto līmeņu robežās.

Svarīgi līmeņi:

 • pretestība 28.20 – 29.00 $/oz apgabalā,
 • atbalsta līmeņi 22.50, 20.20 un 18.50 $/oz apgabalā.

dargmetalu-tirgus-parskats-junijs

dargmetalu-parskats-junijs

XAG/EUR (-3,97% jūnijā)

Sudrabs eiro valūtā vēl ievērojamāk sašaurinās tirdzniecības diapazonos. Tendences būs atkarīgas no globālās ekonomikas izaugsmes tempiem.

 • Atbalsta līmenis ir 18.90, 18.30 un 17.50 €/oz robežās.
 • Pretestības apgabals – 24.00 – 24.75 €/oz robežās.

dargmetalu-tirgus-parskats-junijs

dargmetalu-tirgus-parskats-junijs

Lasīt dārgmetālu tirgus pārskatu par 2021. gada maiju.

_____________________________

Atruna

Ziņojums sagatavots, kā mārketinga paziņojums, vienīgi informācijas nolūkos. Šajā ziņojumā iekļauto informāciju vai viedokļus (neskatoties uz informācijas avotu) nevajadzētu uztvert kā ierosinājumu, padomu vai aicinājumu veikt jebkura finanšu instrumenta pirkšanas vai pārdošanas piedāvājumu. Šajā pārskatā ietvertā informācija nesatur ieteikumus nedz ieguldījumu, nedz nodokļu jautājumos, un tajā netiek ņemti vērā konkrēti investīciju mērķi, tieksme pēc riska un ziņojuma saņēmēja finansiālais stāvoklis. Šo ziņojumu nedrīkst izplatīt, kopēt, pavairot vai mainīt bez uzņēmuma iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Papildu informāciju, kuru, lai izvairītos no iespējamām neprecizitātēm, nevar uzskatīt par ieteikumu un / vai padomu, var saņemt no uzņēmuma pēc pieprasījuma.

Jums būs interesanti lasīt arī