fbpx
Izveidot jaunu Brīdinājumu par cenu

Dārgmetālu tirgus pārskats – maijs 2021

Zelta cena (XAU-EUR)
2142,71 EUR/oz
  
- 12,59 EUR
Sudraba cena (XAG-EUR)
26,96 EUR/oz
  
- 0,47 EUR
Dārgmetālu tirgus pārskats - maijs 2021

Dārgmetāli maijā turpināja nostiprināties.

Galvenie notikumi, kas ietekmēja dārgmetālu tirgu:

 • 3. maijā dārgmetāli nostiprinājās, ko veicināja ASV dolāra vērtības kritums, ASV Valsts kases obligāciju ienesīguma samazināšanās, kā arī vispārējās ārkārtīgi agresīvās ekonomikas stimulēšanas tendences.
+ Rādīt vairāk

 • 4. maijā dārgmetāli nedaudz zaudēja savas pozīcijas. To ietekmēja ASV dolāra kursa nostiprināšanās uz ziņojumu fona, ka Federālo rezervju sistēma būs spiesta sākt likmju paaugstināšanu agrāk, nekā tas bija plānots iepriekš.
 • 6. maijā dārgmetālu cenas pieauga, tam par iemeslu kalpoja FRS priekšsēdētājas Dženetas Jellenas paziņojums, ka ir pāragri runāt par ekonomikas pārkaršanu un satraukties par inflāciju.
 • 7. maijā tika publicēti ASV un Kanādas darba tirgus dati – rādītāji izrādījās sliktāki, nekā bija gaidīts. Bezdarba līmenis Amerikas Savienotajās Valstīs pieauga no 6% līdz 6,1%, savukārt eksperti cerējuši, ka vērtība samazināsies līdz 5,8%. Pretēji prognozēm, arī ar lauksaimniecību nesaistītās nozarēs nodarbināto cilvēku skaits nav palielinājies. Bezdarba līmenis Kanādā pieauga no 7,5% līdz 8,1%, ņemot vērā ekspertu jau tā pesimistiskās prognozes – 7,8%. Bezdarba pieaugums Ziemeļamerikā norāda uz joprojām vāju ekonomiku un nepieciešamību pēc papildu stimuliem, lai apkarotu pandēmijas sekas.
 • 1.-12.maijā dārgmetālu cenas pēc nesena kāpuma koriģējās. Tas saistīts ar peļņas fiksēšanu un gaidām pēc patēriņa cenu datu publiskošanas.
 • Vēlāk tirgus dalībnieku uzmanība tika pievērsta Federālo rezervju komitejas sanāksmes protokoliem par monetāro politiku ar mērķi atklāt pārstāvju noskaņojumu attiecībā uz inflāciju un potenciāli stingrākiem pasākumiem monetārās politikas jomā.
 • Protokoli tika nopublicēti 19. maijā un ir vērts atzīmēt sekojošo:
  – saskaņā ar aprīļa sanāksmi ekonomika joprojām atrodas tālu no izraudzītiem mērķiem;
  – daži no komitejas locekļiem uzskata, ka turpmākā atveseļošanās drīz pavērs iespējas samazināt obligāciju pirkumu apjomus;
  – inflācijas rādītāju pieaugums ir saistīts arī ar izejvielu, tostarp naftas, cenu pieaugumu.
 • Maija pēdējā nedēļā dārgmetālu tirdzniecība notika tehniski pozitīvā apgabalā, ko izraisīja bažas, ka ekonomikas atlabšana prasīs ilgāku laiku, turklāt pastāv pārmērīgs inflācijas risks. Centrālās bankas turpina ievērot ārkārtīgi mīkstinošo monetāro politiku un stimulēt izaugsmi, izmantojot visus pieejamos līdzekļus.

- Rādīt mazāk

Krīzes laikā dārgmetāliem vienmēr ir paaugstināts pieprasījums, un turpmākajos gados, garā atveseļošanās perioda dēļ, tas būs vēl aktuālāks. Svarīgi arī atzīmēt, ka tik lielas valstis kā Indija un Brazīlija joprojām nav sasniegušas augstākos saslimstības rādītajus, nemaz nerunājot par vakcināciju un kolektīvās imunitātes izstrādāšanos iedzīvotāju vidū.

Zelts

XAU/USD (+7,77% maijā)

 • Zelts ASV dolāros pēc korekcijas turpina pieaugt līdz 1700 $/oz.
 • Šobrīd pāri no turpmākas izaugsmes notur 1900 $/oz līmenis.
 • Ja tas nostiprināsies pie augstākas vērtības, tad pavērsies ceļš izaugsmei līdz 1950 $/oz robežai, kur jau ir izvietojies nākamais pretestības līmenis.
 • Nozīmīgākais un vissvarīgākais pretestības līmenis ir vēsturiskais maksimums – 2050 $/oz apgabals.
 • Atbalsta līmeņi atrodas 1839, 1775 un 1680 $/oz apgabalos.

XAU/EUR (+5,94% maijā)

Zelts eiro valūta, lai arī mazāk nekā dolāros, maijā ievērojami nostiprinājās.

 • Pārim nepieciešams nostiprināties virs 1595-1600 €/oz, lai atklātu turpmākas izaugsmes potenciālu.
 • Papildu pretestību var nodrošināt līmenis 1650-1660 €/oz, kā arī vēsturiskais maksimums 1720-1750 €/oz apgabals.
 • No atbalsta līmeņiem uzmanība jāpievērš 1487 un 1417 €/oz apgabaliem.

Sudrabs

XAG/USD (+8,27% maijā)

Sudrabs ASV dolāros maijā pieauga par vairāk nekā 8% un tirgojas svarīgā pretestības līmeņa 29 $/oz tuvumā. Pārvarot šo līmeni, pavērsies ceļš līdz 34,50 $/oz līmenim.

 • Atbalsta līmeņi izvietojušies 22,50, 20,20 un 18,50 $/oz apgabalos.
 • Kamēr 29 $/oz līmenis nebūs pārvarēts, tikmēr sagaidāms tirdzniecības turpinājums 22,50-29,00 $/oz līmenī.

XAG/EUR (+6,46% maijā)

Pāris tirgojas šauros diapazonos un turpmākās nozīmīgās kustības jau ir atkarīgas no būtiskām izmaiņām tirgū un ekonomikā.

 • Svarīgs tirgojamais diapazons ir 18,90-24,75 €/oz. Nostiprināšanās ārpus šī līmeņa radīs spiedienu uz turpmākajām kustībām un iegūs trenda nozīmi.

Lasīt dārgmetālu tirgus pārskatu par 2021. gada aprīli.

_____________________________

Atruna

Ziņojums sagatavots, kā mārketinga paziņojums, vienīgi informācijas nolūkos. Šajā ziņojumā iekļauto informāciju vai viedokļus (neskatoties uz informācijas avotu) nevajadzētu uztvert kā ierosinājumu, padomu vai aicinājumu veikt jebkura finanšu instrumenta pirkšanas vai pārdošanas piedāvājumu. Šajā pārskatā ietvertā informācija nesatur ieteikumus nedz ieguldījumu, nedz nodokļu jautājumos, un tajā netiek ņemti vērā konkrēti investīciju mērķi, tieksme pēc riska un ziņojuma saņēmēja finansiālais stāvoklis. Šo ziņojumu nedrīkst izplatīt, kopēt, pavairot vai mainīt bez uzņēmuma iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Papildu informāciju, kuru, lai izvairītos no iespējamām neprecizitātēm, nevar uzskatīt par ieteikumu un / vai padomu, var saņemt no uzņēmuma pēc pieprasījuma.

Zelta cena (XAU-EUR)
2142,71 EUR/oz
  
- 12,59 EUR
Sudraba cena (XAG-EUR)
26,96 EUR/oz
  
- 0,47 EUR

Jums būs interesanti lasīt arī