fbpx
Izveidot jaunu Brīdinājumu par cenu

Dārgmetālu tirgus pārskats par 2018. gada aprīli

Publicējis Tavex sadaļā Finanšu ziņas 08.05.2018
Zelta cena (XAU-EUR)
2181,03 EUR/oz
  
+ 35,49 EUR
Sudraba cena (XAG-EUR)
27,63 EUR/oz
  
+ 0,66 EUR
DĀRGMETĀLU TIRGUS PĀRSKATS_apilis

Pagājušā mēneša būtiskākie notikumi, kas ietekmēja dārgmetālu tirgu:

  • Aprīlī par dārgmetālu cenu izmaiņu galveno stimulu kalpoja ASV dolāra kursa svārstības, kas mēneša otrajā pusē nostiprinājušās attiecībā pret vairumu pasaules valūtu.

No vissvarīgākajiem publicētajiem datiem svarīgi atzīmēt:

  • 4. aprīlī tika publicēti dati par bezdarba līmeni eirozonā. Kā prognozēja analītiķi, saskaņā ar jaunākajiem datiem, bezdarba līmenis samazinājies no 8,6% līdz 8,5%.
  • 5. aprīlī dati par mazumtirdzniecību eirozonā uzrādīja negatīvu dinamiku. Gada rādītājs pieaudzis par 1,8% (analītiķi paredzēja pieaugumu par 2,1%), kā arī tika pārskatīts pagājušā perioda rādītājs no 2.3% līdz 1.5%.
  • Piektdien, 6. aprīlī, tika publicēti ASV darba tirgus dati. Nodarbināto skaits nelauksaimniecības ekonomikas nozarēs pieauga ievērojami zemāk kā tika prognozēts.
  • Bezdarba līmenis saglabājies 4.1% līmenī, neraugoties uz to, ka vairums analītiķu cerēja sagaidīt rādītāja samazinājumu līdz 4.0%. Jāatzīmē, ka bezdraba līmenis ASV saglabājas vairāk kā 10 gadu zemākajā līmenī.
  • 9. aprīlī tika publicēti dati par bezdarbu Šveicē. Rādītājs samazinājies līdz 2.9% un sasniedza 2012. gada līmeni.
  • 11. aprīlī bija nopublicēts ASV patēriņu cenu indekss (gada rādītājs). Rādītājs negaidīti pieaudzis no 2.2% līdz 2.4% (speciālisti gaidīja rādītāja saglabāšanos iepriekšējā līmenī). Kā arī vēlu vakarā tika publicēts ASV Federālo rezervju marta mēneša sanāksmes protokols. Vadība norāda, ka izvēlētais ekonomikas atbalsta virziens ir pareizs, ko apstiprina inflācijas rādītāju pieaugums. Jāatzīmē, ka Federālo rezervju sistēmas vadītāji uzskata, ka plānotās izmaiņas nodokļu sistēmā būs nozīmīgs stimuls ekonomikas izaugsmei.
  • 12. aprīlī uzstājās ar runu Eiropas centrālās bankas pārstāvis – Kerē. Viņaprāt, ES ekonomika var būt labākā stāvoklī, nekā bija gaidīts iepriekš un, sekojoši, ECB likmes varēs paaugstināt ātrāk par iepriekš prognozētajiem termiņiem. Neskatoties uz to, ECB pārstāvji joprojām uzskata, ka likmes saglabāsies esošajā līmenī vēl ilgu laiku.
  • 18. aprīlī tika publicēti gala dati par eirozonas patēriņa cenu līmeni. Martā rādītājs pieaudzis par 1%, kas kalpo par īpaši labu rādītāju, salīdzinot ar 0.2% līmeni mēnesi iepriekš. Gada radītājs sastāda -1.3%, kas ir par 0.2% lielāks par iepriekšējo rādītāju, bet zemāks par prognozētiem 1.4%.
  • 26. aprīlī, ECB pārstāvji pasludināja monetārās politikas lēmumu, kā arī ar runu uzstājās centrālās bankas priekšsēdētājs. Kā bija gaidāms, nekādas izmaiņas politikā nav sekojušas, lielāka uzmanība bija veltīta ECB priekšsēdētājam – Mario Dragi un viņa runai. Pēc ECB prezidenta domām, ekonomikas izaugsmes atbalstam un inflācijai vēl būs nepieciešama ievērojama stimulēšana. ECB vadība ir pārliecināti par nospraustiem plāniem un ekonomikas izaugsmi, taču bija atzīmēts, ka ir pagaidu un starptautiski faktori, kuri spēj ietekmēt mērķu sasniegšanas ātrumu.

Zelts

XAU/USD (-1.46%)

Pāris turpina tirdzniecību 2 līmeņos – 1300 un 1357 $/oz robežās. Gan atbalsta līmenis, gan pretestības līmenis pārbaudīti ne vienu vien reizi, bet līdz šim pārvarēt tos nav spējuši. Mēneša beigās pāris mēģināja kārtējo reizi pārvarēt atbalstu 1300 $/oz robežā. Gadījumā, ja nostiprināsies zemāk par augstāk norādīto līmeni, tad pavērsies ceļš lejupslīdei līdz pat 1267 $/oz (dienas grafika atbalsts) un tālāk līdz 1235 $/oz robežai (nedēļas grafika atbalsts).

xauusd-daily-aprilis-2018

XAUusdweekly-aprilis-2018

XAU/EUR (+1.06%)

Zelts eiro valūtā sašaurina savus tirdzniecības diapazonus. Izeja no diapazoniem iespējama nozīmīgu stimulu gadījumā vai arī tirdzniecība turpināsies bez izteiktām cenu svārstībām. Dienas grafiks: pretestības līmeņi – 1100 €/oz un 1125 €/oz robežās, atbalsta līmeņi – 1075 €/oz un 1055 €/oz robežās.

xaueurdaily-aprilis-2018

xaueurweekly-aprilis-2018

Sudrabs

XAG/USD (-0.24%)

Aprīlī sudrabs ASV dolāros vairākas reizes pārbaudīja atbalstu līmeni 16.17 $/oz robežā, taču tā arī nav spējis to pārvarēt.
Atbalsta līmenis dienas grafikā – 15,50 $/oz robežā.
Pretestības līmeņi dienas grafikā – 17.50 un 18.50 $/oz robežās.

XAGUSDDaily-aprilis2018

XAG/EUR (+1.66%)

Pāris tiek tirgots sašaurinātā diapazonā. Atbalsta līmenis 13.30 €/oz robežā, par ko tika rakstīts iepriekšējā apskatā, īslaicīgi atturēja pāri no vērtību krituma, un no dotā līmeņa noticis neliels cenu atlēciens līdz pretestības līmenim 13.95 €/oz robežā, pēc kura tās cena atgriezās atbalsta līmenī.
Atbalsta līmeņi dienas grafikā – 13,00 €/oz.
Pretestības līmeņi dienas grafikā – 15.07, 15.68 un 17.45 €/oz.

XAGEURDaily-aprilis2018

_____________________________

Atruna
Ziņojums sagatavots, kā mārketinga paziņojums, vienīgi informācijas nolūkos. Šajā ziņojumā iekļauto informāciju vai viedokļus (neskatoties uz informācijas avotu) nevajadzētu uztvert kā ierosinājumu, padomu vai aicinājumu veikt jebkura finanšu instrumenta pirkšanas vai pārdošanas piedāvājumu. Šajā pārskatā ietvertā informācija nesatur ieteikumus nedz ieguldījumu, nedz nodokļu jautājumos, un tajā netiek ņemti vērā konkrēti investīciju mērķi, tieksme pēc riska un ziņojuma saņēmēja finansiālais stāvoklis. Šo ziņojumu nedrīkst izplatīt, kopēt, pavairot vai mainīt bez uzņēmuma iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Papildu informāciju, kuru, lai izvairītos no iespējamām neprecizitātēm, nevar uzskatīt par ieteikumu un / vai padomu, var saņemt no uzņēmuma pēc pieprasījuma.

Zelta cena (XAU-EUR)
2181,03 EUR/oz
  
+ 35,49 EUR
Sudraba cena (XAG-EUR)
27,63 EUR/oz
  
+ 0,66 EUR

Jums būs interesanti lasīt arī