fbpx
Izveidot jaunu Brīdinājumu par cenu

Centrālo banku zelta rezervju statistikas dati

Zelta cena (XAU-EUR)
2244,87 EUR/oz
  
+ 9,80 EUR
Sudraba cena (XAG-EUR)
26,93 EUR/oz
  
+ 0,39 EUR
Centrālo banku rezerves WGC

Pārsvarā centrālo banku rezerves sastāv no zelta un ārvalstu valūtām, kas tiek glabātas centrālajā bankā un finanšu iestādēs, kā arī tās rezerves, kas atrodas starptautiskajās monetārajās organizācijās. Šādas rezerves galvenokārt ir finanšu rezerves, kas kalpo gadījumā, ja valstī iestājas krīze un nav iespējas nomaksāt valsts parāda maksājumus vai izpildīt budžeta izdevumus.

Zeltam ir svarīga loma centrālo banku rezervju pārvaldībā. Tieši centrālās bankas ir lielākās zelta turētājas. Šeit publicēsim datus par ārvalstu valūtu rezervēm, kas apkopotas, izmantojot SVF statistiku, kas izseko centrālo banku pirkumus un pārdošanu, kā arī zelta procentuālo daudzumu to starptautiskajās rezervēs. Zemāk ir saraksts ar valstīm un zelta tonnu skaitu šo valstu zelta un valūtu rezervēs.

Centrālo banku zelta rezerves uz 31.03.2021

Valsts Zelta rezerves (tonnās)
1. ASV 8,133.46
2. Vācija 3,362.45
3. Itālija 2,451.84
4. Francija 2,436.19
5. Krievija 2,298.53
6. Ķīna 1,948.31
7. Šveice  1,040.00
8. Japāna 765.22
9. Portugāle 382.57
10. Spānija 281.58
11. Austrija 279.99
12. Polija 228.66
13. Zviedrija 125.72
14. Grieķija 113.9
15. Dānija 66.55
16. Somija 49.14
17. Bulgārija 40.83
18. Ungārija 31.51
19. Čehija 9.48
20. Latvija 6.66
21. Lietuva 5.82
22. Luksemburga 2.27
23. Islande 1.98
24. Igaunija 0.25

Pēc šī gada aprīļa sākuma aplēsēm centrālās bankas pasaules oficiālajām zelta rezervēm pievienoja neto 69,4 tonnas. Bruto pirkumi 74,1 tonnu apmērā gandrīz pilnībā veidoja piecu centrālo banku pirkumi. Vienīgie ievērojamie pārdevēji bija Krievija un Vācija. Pamatojoties uz pieejamo informāciju, daži no šiem pārdošanas apjomiem varētu būt saistīti ar zelta monētu kalšanas programmām.

Pasaules zelta padome savā kārtējā ziņojumā iepazīstina ar aptauju, kurā lielākā daļa respondentu uzskata, ka centrālās bankas nākamajos 12 mēnešos papildinās zelta rezerves. 52% respondentu teica, ka centrālo banku zelta rezerves palielināsies. Tomēr šis rādītājs ir zemāks nekā pērn, kad 75% respondentu uzskatīja, ka centrālās bankas palielinās savas zelta rezerves.

_________________________

Šo rakstu sagatavoja Tavex mārketinga nodaļa.
Avots: gold.org

Komentāri

Zelta cena (XAU-EUR)
2244,87 EUR/oz
  
+ 9,80 EUR
Sudraba cena (XAG-EUR)
26,93 EUR/oz
  
+ 0,39 EUR

Jums būs interesanti lasīt arī