fbpx
Izveidot jaunu Brīdinājumu par cenu

Zelta un sudraba tirgus pārskats 2017. gada septembris

Publicējis Tavex sadaļā Finanšu ziņas 11.10.2017
Zelta cena (XAU-EUR)
2206,70 EUR/oz
  
+ 12,53 EUR
Sudraba cena (XAG-EUR)
28,24 EUR/oz
  
- 0,27 EUR
dargmetalu-parskats

Septembra nozīmīgākie finanšu notikumi, kas ietekmēja zelta un sudraba tirgu:

20. septembrī tika publicēts FRS monetārās politikas lēmums. Lēmums sakrita ar tirgus cerībām, refinansēšanas likme saglabājās 1.25% līmenī. Pēc šī lēmuma publikācijas ASV dolārs nostiprinājās, kas arī ietekmēja dārgmetālu cenas dolāros.
25. septembra pēcpusdienā uzstājās ECB prezidents Mario Dragi. Viņa uzstāšanās runa negatīvi ietekmēja eiro kursu pretstatā dārgmetālu cenām. Dragi atzīmēja, ka ekonomikas izaugsmei un atlabšanai joprojām nepieciešams ievērojams stimuls. ES ekonomikas izaugsmes temps vēl nav sasniedzis vēlamo līmeni.

Zelts

XAU/USD (-3.17%)

Augusta beigās zelta cena pārsniedza 1300 USD/oz līmeni. Zemākas par šo līmeni cenas saglabājās kopš 2016. gada novembra mēneša. Pēc zelta cenas nostiprināšanās virs 1300 USD/oz līmeņa, dārgmetālu cenas turpināja augt un sasniedza 3 gadu augstāko līmeni, kotējoties 1350 – 1365 USD/oz robežās un turpmāk sekoja cenu korekcija. Cenas samazinājums var būt prognozējams līdz 1255 – 1260 USD/oz līmenim, pēc kuras ir iespējamas kārtējās tirgus tendences izmaiņas.
No tehniskiem līmeņiem būtu jāatzīmē pretestība – 1350 USD/oz un 1400 USD/oz robežās. Atbalsta līmeņi atrodas 1255 USD/oz un 1210 USD/oz robežās.

XAU-USD-daily-september

XAU-USD-4h-september

XAU/EUR (-2.58%)

Zelta cenas eiro valūtā, tāpat kā USD, septembrī uzrādīja cenu korektīvu samazinājumu. Atbalsta līmenis, kurš varētu apturēt korekciju vai pie kuras atsāktos zeltas cenas pieaugums, atrodas 1055 – 1060 EUR/oz robežās (tās ir arī zemākās robežas kopš 2016. gada februāra). Šis līmenis atrodas nedēļas grafikā un spēcīgi ietekmē tirgu. Varbūtība, ka šāds līmenis tiks viegli pārvarēts bez jebkādiem svarīgiem funkcionāliem notikumiem, ir ļoti maza. Četru stundu grafikā ir vērts atzīmēt sekojošus līmeņus: atbalsta līmeni 1080 EUR/uz un 1065 EUR/oz robežās, pretestības līmeni 1105 EUR/oz un 1125 EUR/oz robežās.

XAU-EUR-Daily-september

XAU-EUR-4H-september

Sudrabs

XAG/USD (-5.13%)

Sudrabs tiek tirgots ierastajos vērtību diapazonos. Tuvākais svarīgs atbalsta līmenis atrodas 15.50 USD/oz robežās. Zemāk par doto līmeni cenas nav nostiprinājušās jau pusotru gadu, kas liecina par to, ka šajā robežā pieaug pieprasījums pēc dārgmetāliem un investori to pamana. Tāpat arī atbalsta līmenis atrodas 16.15 USD/oz robežās, taču to nevajadzētu uzskatīt par nozīmīgu. No pretestības līmeņiem būtu jāatzīmē sekojošie: 18.00 USD/oz robeža (septembra augstāka robeža) un 18.50 USD/oz robeža (augstākā robeža kopš 2016. gada oktobra mēneša).

HAG-USD_Daily-september

XAG-USD-4H-september

XAG/EUR (-4.48%)

Sudrabs eiro valūtā septembrī tika tirgots bez globālām izmaiņām, korelējot ar sudraba cenu izmaiņām attiecībā pret ASV dolāru. Bez būtiskām izmaiņām nebūtu sagaidāmas tirgus tendences izmaiņas. No atbalsta līmeņiem atzīmēsim 13.65 – 13.70 EUR/oz robežas (zemākās pusotra gada laikā) un nozīmīgs atbalsta līmenis 12.00 – 12.30 EUR/oz robežās. Tuvākais pretestības līmenis atrodas 15.00 EUR/oz robežā (septembra augstākā robeža), taču šo līmeni nav jāvērtē kā nozīmīgu. Īpaši nozīmīga pretestība atrodas 17.50 EUR/oz robežā, kas ir pēdējo 12 mēnešu augstākā robeža.

XAG-EUR-Daily-september

XAG-EUR-4H-september

_____________________________

Atruna
Ziņojums sagatavots, kā mārketinga paziņojums, vienīgi informācijas nolūkos. Šajā ziņojumā iekļauto informāciju vai viedokļus (neskatoties uz informācijas avotu) nevajadzētu uztvert kā ierosinājumu, padomu vai aicinājumu veikt jebkura finanšu instrumenta pirkšanas vai pārdošanas piedāvājumu. Šajā pārskatā ietvertā informācija nesatur ieteikumus nedz ieguldījumu, nedz nodokļu jautājumos, un tajā netiek ņemti vērā konkrēti investīciju mērķi, tieksme pēc riska un ziņojuma saņēmēja finansiālais stāvoklis. Šo ziņojumu nedrīkst izplatīt, kopēt, pavairot vai mainīt bez uzņēmuma iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Papildu informāciju, kuru, lai izvairītos no iespējāmām neprecizitātēm, nevar uzskatīt par ieteikumu un / vai padomu, var saņemt no uzņēmuma pēc pieprasījuma. 

Jums būs interesanti lasīt arī