fbpx
Izveidot jaunu Brīdinājumu par cenu

Zelta juvelierizstrādājumus pārdod, lai segtu hipotekāro kredītu maksājumus

Zelta cena (XAU-EUR)
2203,09 EUR/oz
  
- 8,59 EUR
Sudraba cena (XAG-EUR)
26,21 EUR/oz
  
- 0,30 EUR
zelta juvelierizstradajumu pardosana

Zelta tirgū, kas tradicionāli tiek uzskatīts par miera ostu ekonomiskās nenoteiktības laikā, ir palielinājusies aktivitāte. Daļēji tas notiek tāpēc, ka patērētāji pārdod savus vecos, salauztos juvelierizstrādājumus, ņemot vērā pievilcīgo zelta cenu – tā ir augstākā pēdējo 10 gadu laikā.

Zelts ekonomiskās nenoteiktības apstākļos

Zelta tirgus turpina demonstrēt savu spēku kā būtisks vērtības glabātājs, jo patērētāji izmanto augsto zelta cenu, pārdodot savus juvelierizstrādājumus.


Ja arī jūs vēlaties uzzināt savu zelta juvelierizstrādājumu uzpirkšanas cenu šobrīd, izmantojiet kalkulatoru!

Zeltlietu uzpirkšanas kalkulators


House of Kahn Estate Jewellers pārstāve komentēja: “Vēl gada sākumā, izmantojot zelta cenas pievilcīgumu, bijām vērojuši, ka daudzi klienti pārdeva savus vecos juvelierizstrādājumus, lai piesaistītu līdzekļus investīcijām akciju tirgū. Cilvēki bija priecīgi.

Tagad iedzīvotāji pārdod zeltu, lai veiktu hipotekāros maksājumus. Cilvēkiem ir izvēle – meklēt otru darbu vai pārmeklēt savu dārglietu kastīti. Un tas mūs ļoti biedē.

Iekšzemes ekonomiskās bažas ASV un ģeopolitiskā spriedze

Lai gan ģeopolitiskās nenoteiktības dēļ zelta cena turas maksimumos, analītiķus uztrauc, ka ASV iedzīvotāji nobažījušies par vietējās ekonomikas veselību. Sabiedrībā pārliecinoši pieaug bažas, ka Federālo rezervju sistēma nespēs kontrolēt inflāciju un mīkstās piezemēšanās solījumi bija izteikti par agru. Neatkarīgi no tā, ko saka politiķi vai centrālo banku vadītāji, inflācija nepazūd. Savukārt zelts grūtos laikos dara to, kas tam ir jādara. Tas ir kā garantēts ienākuma avots, kad pasaules krīzēs viss brūk. Diemžēl Rietumu patērētāji to saprot tikai tagad.

Tavex Latvia dīlinga nodaļas vadītāja Jāņa Astiča komentārs

Kā vienmēr, zelts šādās situācijās ir pārāks par alternatīvajiem investīciju veidiem – akcijām, obligācijām vai pat nekustamajiem īpašumiem.

Jānis Astičs Tavex dīlinga nodaļas vadītājs

Zelts ir likvīds jebkurā brīdī, kad vien nauda ir nepieciešama un tā vērtība nestabilitātes laikos tieši pieaug atšķirībā no pārējiem aktīviem. 

Šāda zelta pārdošanas motivācijas pāreja no investīcijām uz nepieciešamību segt finanšu saistības pasvītro pastāvošās ekonomiskās problēmas. Pašreizējā zelta tirgus dinamika spilgti atspoguļo plašāku ekonomisko klimatu.

Neskatoties uz Federālo rezervju sistēmas garantijām, patērētāji ir nobažījušies par nekontrolējamu inflāciju, ko viņi redz savos ikdienas izdevumos. Ģeopolitiskajām un iekšzemes problēmām saplūstot, patērētāji arvien vairāk pievēršas zeltam kā līdzeklim tūlītēju finanšu izaicinājumu pārvarēšanai, nevis tikai kā ieguldījumam. Zelta kā vērtības glabātāja noturība ir izteiktāka nekā jebkad iepriekš. Zelts nepārprotami demonstrē savu patieso vērtību.
_____________________

Atruna
Ziņojums sagatavots, kā mārketinga paziņojums, vienīgi informācijas nolūkos. Šajā ziņojumā iekļauto informāciju vai viedokļus (neskatoties uz informācijas avotu) nevajadzētu uztvert kā ierosinājumu, padomu vai aicinājumu veikt jebkura finanšu instrumenta pirkšanas vai pārdošanas piedāvājumu. Šajā pārskatā ietvertā informācija nesatur ieteikumus nedz ieguldījumu, nedz nodokļu jautājumos, un tajā netiek ņemti vērā konkrēti investīciju mērķi, tieksme pēc riska un ziņojuma saņēmēja finansiālais stāvoklis. Šo ziņojumu nedrīkst izplatīt, kopēt, pavairot vai mainīt bez uzņēmuma iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Papildu informāciju, kuru, lai izvairītos no iespējamām neprecizitātēm, nevar uzskatīt par ieteikumu un / vai padomu, var saņemt no uzņēmuma pēc pieprasījuma.

Finanšu koncerns Tavex Group ir vienīgais oficiālais investīciju zelta rūpnīcu Valcambi SA, PAMP SuisseThe Perth MintThe Royal MintAustrian Mint, Rand Refinery un Argor-Heraeus pārstāvis Baltijas valstīs un Skandināvijā.

Komentāri

Zelta cena (XAU-EUR)
2203,09 EUR/oz
  
- 8,59 EUR
Sudraba cena (XAG-EUR)
26,21 EUR/oz
  
- 0,30 EUR

Jums būs interesanti lasīt arī