fbpx
Izveidot jaunu Brīdinājumu par cenu

Zelta dīlera atbilstības principi

Zelta cena (XAU-EUR)
2151,85 EUR/oz
  
- 1,26 EUR
Sudraba cena (XAG-EUR)
27,99 EUR/oz
  
+ 0,14 EUR
Zelta dīlera atbilstības principi
Pasaules zelta padome ar mērķi paaugstināt latiņu ieguldījumu zelta produktu izplatītājiem (ieguldījumu zelta dīleriem) un mudinātu privātos ieguldītājus uzticēties zeltam, ir izstrādājusi 7 mazumtirdzniecības principus, kuriem ir jāatbilst investīciju zelta tirgotājiem. Janvārī Tavex iepazīstinās Tevi ar šiem principiem, periodiski papildinot šo rakstu. Aprakstot šos principus, izteiksim, mūsuprāt, svarīgas piezīmes par Tavex darbību kā vadošā ieguldījumu zelta dīlera Ziemeļeiropā.Princips nr 1
Pakalpojuma sniedzējam jāizturas pret klientiem godīgi un jārīkojas godprātīgi, sākot no informācijas un pakalpojumu sniegšanas līdz pat darījumu pabeigšanai. Investīciju zelta dīlera atbilstība šim principam ietver sekojošo:
 •  Godīgs mārketings

Piedāvājumi klientiem jāizsaka skaidri un godīgi, norādot galvenās produkta īpašības, kā arī drošības pasākumus un iespējamos riskus. Jāizvairās no spiediena vai manipulācijas taktikas izmantošanas.

 • Izglītošana un atbalsts

Klienti jānodrošina ar atbilstošu informatīvo materiālu vai konsultēšanu par piedāvātajiem produktiem, kā arī par zeltu kā aktīvu klasi kopumā. Jābūt sasniedzamam saviem klientiem un vajadzības gadījumā jāpiedāvā atbalsts.

 • Taisnīgas cenas un komisijas maksas

Jānodrošina klientiem taisnīgas cenas, kuras ir caurspīdīgas un nesatur slēptu komisijas maksu. Jāsniedz pietiekama informācija, lai klienti varētu pareizi izprast un novērtēt cenas.

 •  Godīga tirdzniecība un norēķini

Dīlerim jāoptimizē klientiem piedāvātās cenas un skaidri jānorāda darījuma noslēgšanas nosacījumi, norēķinu laiks un darījuma pabeigšana. Dīlerim jāminimizē jebkādi riski, kas var rasties klientiem (tajā skaitā nodrošinot, ka dīlera darbības modelis ir efektīvs un klientam draudzīgs).

Tavex komentārs:

 1. Tavex pārdod tikai to zeltu, kas atrodas uzņēmuma glabātuvē vai arī kas ir iegādāts no rūpnīcas un ir piegādes procesā no rūpnīcas līdz Tavex Group glabātuvei.
 2. Piedāvātās cenas nesatur slēptās komisijas maksas, vienīgā papildu maksa, kas var rasties darījuma laikā, ir maksa par preces piegādi un preces piegādes apdrošināšanu, ja klients izvēlas saņemt pasūtījumu ar piegādi mājās vai kredītiestādes individuālo seifu telpā. Tavex interneta vietnē norādītās pirkšanas un pārdošanas cenas ietver gan pasaules tirgus cenu, gan preces piegādi no rūpnīcas līdz Tavex glabātuvei, gan Tavex uzcenojumu.
 3. Klientiem tiek piedāvātas bezmaksas konsultācijas par iespējām ieguldīt zeltā. Tavex vietne satur bloga sadaļu, kurā tiek publicēti ne tikai informatīvie, bet arī analītiskie raksti.
 4. Klients ir informēts par darījuma gaitu. Iegādājoties zeltu Tavex filiālēs, tas tiek izsniegts klientiem nekavējoties; veicot darījumu tavex.lv, spēkā ir distances līguma noteikumi un zelts tiek izsniegts pēc apmaksas saņemšanas un preces piegādes uz klienta izvēlēto filiāli (vai ar kurjera piegādi gadījumā, ja darījuma apjoms nav liels).
 5. Tavex Group darbojas 9 valstīs un tai ir plašs filiāļu tīkls, kas ļauj realizēt iegādāto zeltu arī ārpus Latvijas teritorijas. Katrai no Tavex Group pārstāvniecībām ir sava vietne, kurā klients redz aktuālās zelta pirkšanas un pārdošanas cenas, kā arī darījumu nosacījumus. Ir svarīgi atzīmēt, ka Tavex Group piedāvātais zelta un sudraba klāsts ir plaši atpazīstams un populārs visā pasaulē, jo sastāv no lielāko investīciju dārgmetālu ražotāju produkcijas. Šis fakts nozīmē, ka katram produktam no Tavex sortimenta piemīt augsta likviditāte arī ārpus Latvijas robežām. Klientam, iegādājoties zeltu vai sudrabu, nav pienākums vēlāk pārdot to Tavex pārstāvniecībās.

Princips nr 2

Pakalpojuma sniedzējam jābūt pārredzamam attiecībā par cenām un galvenajiem noteikumiem un jāatklāj cita būtiska informācija, kas ir saistīta ar produkta īpašībām:
 • Maksu un noteikumu pārredzamība

Dīlerim jāsniedz skaidra informācija par maksām, noteikumiem un nosacījumiem, lai klienti varētu pieņemt pamatotu lēmumu par ieguldījumu. Informācijā par cenu ir jāiekļauj visas komponentes: dārgmetāla tirgus cena, dīlera uzcenojums, piegādes maksa un citas komisijas maksas, ja tādas pastāv.  Iegādes noteikumos jāiekļauj informācija par klienta tiesībām un atsauces uz piemērojamām maksām un citām izmaksām

 •  Atklātība

Dīlerim jāatklāj būtiska korporatīvā informācija klientiem, potenciālajiem klientiem un citām ieinteresētajām personām, piemēram, pakalpojumu sniedzējiem. Jāskaidro, kāda veida organizācija ir dīleris. Jāiekļauj informācija par uzņēmuma vadošajiem vadītājiem un vajadzības gadījumā jāizceļ galvenie drošības aspekti.

Tavex komentārs:

 1. Tavex ir atvērts klientiem – darījumu nosacījumi ir caurspīdīgi, attālināti veikto pasūtījumu Noteikumi ir pieejami uzņēmuma interneta vietnē.
 2. Ar informāciju par Tavex Group vēsturi klientiem un ieinteresētām personām ir iespējams iepazīties uzņēmuma interneta vietnes sadaļā “Kādēļ izvēlēties Tavex”.
 3. Tavex Group īpašnieks ir Igaunijas pilsonis Alars Tammings, aizrautīgs investīciju zelta piekritējs, vairāku grāmatu par ekonomiskajiem notikumiem autors. Tieši Alars Tammings kļuva par personu, kurai pieder ideja attīstīt ideju veidot uzkrājumus zeltā arī Baltijas valstu iedzīvotājiem

Aktīvu aizsardzība

Pakalpojumu sniedzējam jānodrošina pietiekams investīciju zelta krājums, lai nodrošinātu klientu pieprasījumu un pasūtījumu segumu. Dīlerim ir jānodrošina arī klientu citu aktīvu aizsardzība, ieskaitot klientu skaidru naudu līdz brīdim, kamēr darījums nav pabeigts.
 • Rūpes par drošību

Dīlerim jārūpējas arī par ieguldījumu zeltu, kas ir iegādāts un piegādāts klientiem, bet vēl nav izņemts vai arī vēl ir piegādes procesā. Tas pats būtu attiecināms uz naudu, kas tiek glabāta klientiem pirms zelta pirkšanas vai pārdošanas, tās laikā vai pēc tās.

 • Apdrošināšana

Dīlerim jāiegādājas atbilstoša uzņēmējdarbības apdrošināšana, lai klientus tieši un netieši aizsargātu. It īpaši to ir vērts pārbaudīt, kad klients izvēlas uzticēt zelta uzglabāšanu dīlerim vai pakalpojuma sniedzējam.

Tavex komentārs:

 1. Klātienē filiālēs Tavex pārdod tikai to zeltu, kas fiziski ir pieejams uz vietas filiālē. Attālināti veiktajos pasūtījumos var tikt slēgti attālināti līgumi zelta iegādei, kas jau ir ceļā no ražotāja, taču visbiežāk arī attālināti veiktie pasūtījumi ir segti ar Latvijas glabātuvē esošo zeltu.
 2. Svarīgi: Tavex vērš uzmanību, ka Latvijā esošās apdrošināšanas kompānijas nepiedāvā tādu pakalpojumu kā ieguldījumu zelta apdrošināšana, tāpēc, ja kāda kompānija piedāvā ieguldījumu zelta uzglabāšanu savos seifos, iesakām pārbaudīt, vai kompānijai ir izsniegtas atļaujas šāda pakalpojuma sniegšanai, kā arī vai kompānija ir nodrošinājusi attiecīgās apdrošināšanas (apdrošināšanai jāiekļauj uzglabātā zelta vērtības apdrošināšana bez ierobežojumiem).

Pakalpojumu sniedzējam jāiegūst augstas integritātes zelts no uzticamiem piegādātājiem, vienlaikus ņemot vērā vides, sociālos un pārvaldības (ESG) kritērijus.

 • Augstas integritātes zelts

Dīlerim jāpērk un jāpārdod tikai augstas kvalitātes autentiski produkti, kuru integritāti var pārbaudīt klienti vai citas ieinteresētās personas.

 • Uzticami piegādātāji

Dīlerim jāveic zelta piegādātāju uzticamības pārbaude un pastāvīga uzraudzība, lai pārliecinātos, ka tiem ir patiesa integritāte un ka tiem vienmēr var uzticēties.

Tavex komentārs:

 1. Investīciju zelta tirgū par uzticamiem ieguldījumu zelta produktu ražotājiem tiek uzskatīti LBMA organizācijas dalībnieki. Savukārt, par uzticamiem dīleriem tiek uzskatīti tirgus dalībnieki, kuri ir oficiāli LBMA sertificēto rūpnīcu pārstāvji.
 2. Jāatzīmē, ka arī rūpnīcas pārbauda tirgotājus, ar kuriem ir noslēgušas sadarbības līgumus un kuriem ir piešķirts oficiālā pārstāvja statuss. Tas nozīmē, ka Austrālijas The Perth Mint, Austrijas Austrian Mint, Šveices PAMP Suisse un Valcambi SA ik gadu pārbauda Tavex Group kā savu sadarbības partneri. Pārliecināties par oficiālā pārstāvja statusa piešķiršanu klienti var ražotāju mājaslapās, piemēram:

https://www.pamp.com/

https://www.perthmint.com/find-a-perth-mint-distributor.aspx

https://www.muenzeoesterreich.at/eng/service/buy-coins/coin-shops-coin-dealers-eu

Normatīvo aktu prasību ievērošana

Pakalpojuma sniedzējam jāievēro visi piemērojamie noteikumi un vietējie likumi.
 • “Zini savu klientu” (KYC) principa ievērošana un naudas atmazgāšanas novēršanas kontrole

Dīlerim jāievēro globālie un vietējie noteikumi, novēršot un atklājot jebkādas naudas atmazgāšanas darbības. Dīlerim jāveido stingras kontroles un atbilstības funkcijas, kā arī nepieciešamības gadījumā jāvāc un jāglabā klientu iesniegtā informācija, vienlaikus saglabājot klientu dokumentu konfidencialitāti.

 • Noteikumu un vietējo likumu ievērošana

Dīlerim jāievēro visi piemērojamie papildu noteikumi un likumi visos apkalpotajos tirgos, piemēram, patērētāju aizsardzība, nodokļi, finanšu pakalpojumu regulēšana un dokumentu uzglabāšanas procedūras. Dīlerim jāatbilst arī GDPR prasībām.

Tavex komentārs:

 1. Tavex Latvia darbību zelta tirdzniecības jomā uzrauga Valsts ieņēmumu dienests, Latvijas proves birojs un Datu valsts inspekcija. Uzņēmumā ir izstrādātas kvalitatīvas procedūras, saskaņā ar kurām Tavex Latvia darbojas ikdienā, nodrošinot saviem klientiem un ieinteresētām personām kvalitatīvu un uz Latvijas un ES normatīvajiem aktiem balstītu pakalpojumu sniegšanu.
 2. Tavex Latvia ir iekļauts VID Bronza padziļinātās sadarbības programmas līmeņa uzņēmumos, ir VID lielais nodokļu maksātājs. Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs ir ACAMS sertificēts.

 

Komerciālā piesardzība

Pakalpojuma sniedzējs nedrīkst uzņemties pārmērīgu risku, tam ir jābūt gatavam dažādiem gadījumiem, tostarp uzņēmuma “sliktajām dienām”.
 • Atbilstoši finanšu resursi

Dīlerim jāuztur pietiekami finanšu resursi, lai izpildītu visas saistības, īpaši attiecībā par klientu prasībām. Resursos jāiekļauj drošības buferi neparedzētiem gadījumiem.

 • Ierobežota riska uzņemšanās

Dīlerim jāierobežo riski, piemēram, riski, kas var rasties no aktīvos esošās ārvalstu (kā arī vietējās) valūtas kursa svārstībām, lai pat nelabvēlīgi apstākļi neapdraudētu klientu aktīvus un prasības vai uzņēmuma darbības nepārtrauktību.

 • Gatavība sliktākajam scenārijam

Dīlerim jābūt gatavam pat iespējamiem likvidācijas scenārijiem, ieskaitot piespiedu iziešanu no tirgus vai uzņēmuma krahu. Galvenais mērķis šajā situācijā ir novērst vai maksimāli samazināt negatīvu ietekmi uz klientiem.

Tavex komentārs:

 1. Tavex Group seko līdzi jebkādām izmaiņām vietējā vai globālajā tirgū, kā arī Grupas iekšienē, lai laicīgi noreaģētu un novērstu iespējamos riskus, kas varētu negatīvi ietekmēt gan klientus, gan uzņēmuma darbību kopumā. Tavex Group iekšējie noteikumi liedz slēgt ar klientiem ieguldījumu zelta pārdošanas līgumus, kurus Tavex Group nav spējīga nodrošināt pārskatāmā nākotnē, t.i., ir aizliegti jebkāda veida pārdošanas darījumi, kuriem nav zelta seguma.
 2. Neskatoties uz klientu lūgumiem nodrošināt ieguldījumu zelta glabāšanu Tavex glabātuvēs, koncerna vadība konceptuāli neatbalsta šādu ideju, jo apzinās, ka šāda veida pakalpojums ir saistīts ar būtiskiem riskiem, kas skar tieši klienta aktīvu drošību un aizsardzību ilgā periodā. Tavex Group īpašnieka Alara Tamminga nostāja ir pausta vairākās intervijās un rakstos “Cilvēki ir pieraduši domāt, ka kāds ir spējīgs uzglabāt viņu īpašumu labāk par viņiem pašiem, taču tā tas nav!”

7. atbilstības princips

 

Pakalpojumu sniedzējam savs bizness jāveic prasmīgi un rūpīgi un jāpārvalda galvenie riski.
 • Riska pareiza pārvaldība

Dīlerim jānosaka galvenie riski kā uzņēmumam, tā klientiem un pastāvīgi tie jāpārvalda. Jāīsteno atbilstoši riska mazināšanas pasākumi.

 • Fiziskā drošība

Dīlerim jānodrošina aktīvu pietiekama fiziskā aizsardzība. Tas skar ne tikai vērtīgu aktīvu drošības nodrošināšanu, bet arī IT infrastruktūras aizsardzību, kā arī sensitīvas informācijas, piemēram, klientu datu, drošību.

 • Uzticama informācijas tehnoloģija

Dīlerim jāveic atbilstošs ieguldījums informācijas tehnoloģiju sistēmās un procesos, lai aizsargātu sensitīvus datus. Jāievieš kiberdrošības paraugprakse un jābūt gatavam ārkārtas situācijām IT jomā, tostarp sistēmas kļūdām.

 • Kvalitatīvs ārpakalpojums

Dīlerim rūpīgi jāizvēlas trešo pušu pakalpojumu sniedzēji un līguma noteikumi un cieši jāuzrauga pakalpojumu sniedzēji. Jāatklāj klientiem informācija par galvenajiem pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, loģistikas operatoriem, ja tie var būtiski ietekmēt klientu pieredzi vai radīt būtisku risku.

Tavex komentārs:

 1. Tavex Group var apgalvot, ka tiek nodrošināta droša klientu apmaksātā, taču vēl neizņemtā zelta uzglabāšana.
 2. IT sistēmās, kas ļauj mūsdienīgi un droši veikt gan attālinātos pirkumus, gan veidot ieguldījumu e-portfeli, gan sekot līdzi tirgus cenas izmaiņām, pēdējos gados ir ieguldīts vairāk nekā 1 milj. eiro.
 3. Tavex Latvia interneta vietne kā e-komercijas risinājums ir izcīnījusi 1. vietu ES konkursos – Kuldmuna’18, Baltic E-Commerce Summit 2018.

Avots: gold.org un informācija no Tavex Group realizācijas departamenta

Raksts sagatavots: Tavex Latvia

Zelta cena (XAU-EUR)
2151,85 EUR/oz
  
- 1,26 EUR
Sudraba cena (XAG-EUR)
27,99 EUR/oz
  
+ 0,14 EUR

Jums būs interesanti lasīt arī