Izveidot jaunu Brīdinājumu par cenu

E-veikala noteikumi

Lūdzam iepazīties ar SIA “TAVEX”, reģ.nr. 40003585673 (turpmāk tekstā – Pārdevējs) interneta vietnē www.tavex.lv (tupmāk tekstā E-veikals) piedāvāto preču iegādes noteikumiem. Jebkura persona, kas noformē pasūtījumu E-veikalā, ir preču pircējs (turpmāk tekstā – Pircējs).

Pasūtījuma noformēšanas kārtība
1. Preces pasūtījums tiek noformēts ar interneta vietnes www.tavex.lv starpniecību saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) 10. pantu, starp pircēju un pārdevēju tiek slēgts Distances līgums.
2. Pircējs ar pasūtījuma noformēšanu par preču iegādi apstiprina, ka tam ir nodoms iegādāties preces atbilstoši cenām, kas norādītas pasūtījumā, un pasūtījumam nav tikai informatīvs raksturs.
3. Pasūtījums tiek uzskatīts par apstiprinātu, ja Pircējs pasūtījuma noformēšanas laikā atzīmē, ka piekrīt E-veikala lietošanas un preču iegādes noteikumiem un nospiež pogu “Apstiprināt pasūtījumu”.
4. Pircējs saņem pasūtījuma apstiprinājumu, saņemot vēstuli norādītajā e-pastkastē. Ja pasūtījums tiek veikts pirmo reizi, lūdzam pārbaudīt visas e-pastkastē ienākošo ziņu mapes, t.sk. surogātpasta mapi (Junk email).
5. Pircējam E-veikala preču grozā pirms pasūtījuma apstiprināšanas ir uzrādītas visas izmaksas, kas saistītas ar pasūtījumā iekļauto preču iegādi, izņemot tās izmaksas, kuras var rasties Pircējam atsevišķi Pircēja bankā vai maksājumu iestādē, piemēram, par maksājuma veikšanu, valūtas konvertāciju vai citām darbībām.

Pasūtījuma rēķina apmaksas kārtība
6. Par pasūtīto preci un izvēlēto piegādes pakalpojumu var norēķināties, izmantojot bankas pārskaitījumu, PayPal maksājumu vai skaidrā naudā Pārdevēja klientu apkalpošanas centros, ja prece ir uz vietas noliktavā, ievērojot LR tiesību aktos noteiktos ierobežojumus attiecībā par skaidras naudas norēķiniem (Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 30. pants).
7. Pārdevējs patur tiesības katrai precei noteikt norēķina veidus (norēķinu veidu daudzums katrai precei vai preču grupām var atšķirties), kā arī noteikt administrēšanas komisijas maksu atsevišķu norēķinu veidu gadījumos, norādot komisijas apmēru pasūtījuma atsevišķā pozīcijā un iekļaujot to kopējā pasūtījuma rēķinā.
8. Pircējam ir pienākums veikt pārskaitījumu (izpildīt maksājumu) uz Pārdevēja kontu nekavējoties vai 1 stundas laikā no pasūtījuma rēķina saņemšanas brīža, ja izvēlētais samaksas veids ir bankas vai cits pārskaitījums.

Cenas
9. Pārdevēja E-veikalā visas cenas ir norādītas eiro (EUR) valūtā. Gadījumā, ja vēlaties veikt maksājumu par investīciju zeltu vai sudrabu ārvalstu valūtā, lūdzam sazināties pa tālr. 67205533 vai rakstīt pa e-pastu tavex@tavex.lv darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 16:30, lai vienotos par darījuma valūtas kursu un rēķinu ar summu ārvalstu valūtā.
10. Pārdevēja E-veikalā ir norādīti valūtas kursi attiecībā pret eiro. Valūtas pirkšanas kurss atspoguļo, kādu summu valūtā klientam ir jāmaksā, lai saņemtu 1 EUR. Pārdošanas kurss atspoguļo, kādu summu valūtā klients saņems par 1.00 EUR, veicot valūtas maiņu skaidrā naudā.
11. E-veikalā visas cenas ir uzrādītas ar PVN (21%), ja preces ir apliekamas ar PVN. Investīciju zelta stieņi un monētas ir PVN neapliekamas preces.
12. E-veikalā cenas par maksājumu administrēšanu un preču piegādi tiek uzrādītas atsevišķi no preču cenām.

Pasūtījuma rēķina anulēšana
13. Ja rēķina apmaksa nenotiek šajos noteikumos paredzētajā termiņā, Tavex patur tiesības anulēt pasūtījumu.
14. Kā arī var anulēt pasūtījumu ārkārtas gadījumā, ja noteiktu iemeslu dēļ nav iespējas pārdot preci, nekavējoties atgriežot klientam samaksāto naudas summu pilnā apmērā. Pasūtījuma anulēšanas iespējamie iemesli:

  • a. IT sistēmu tehniskās kļūdas vai bojājumi, kuru rezultātā preces cena vai noliktavas stāvoklis ir norādīts nepareizi un neatbilst reālajam;
  • b. piegādes problēmas – pasūtījumā esošo preču piegāde noliktavā nenotiek paredzētajā termiņā;
  • c. ārkārtas situācija pasaules dārgmetālu tirgū, piemēram, straujas cenu svārstības vai pasaules dārgmetālu tirgus preču piegāžu dīkstāve.

15. Pārdevējs neuzņemas atbildību par Pircēja iespējamiem zaudējumiem, kas saistīti ar rēķina anulēšanu un naudas atgriešanu, piemēram, pasaules valūtu kursu svārstības, kredītiestāžu komsijas maksas Pircēja kontā.

Pircēja pasūtījuma rēķina atcelšana un atteikuma tiesības
16. Investīciju zelts un sudrabs, tāpat kā pasaules valūtas, akcijas un vērtspapīri, ir pasaules finanšu tirgus objekts, un dārgmetālu vērtība nepārtraukti svārstās. Saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumu Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.2. punktu Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja preces cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras Pārdevējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā.
17. Ja investīciju zelta vai sudraba preces kvalitāte neatbilst preces aprakstam e-veikalā (bojāts vai deformēts stienis vai monēta, bojāts oriģināliepakojums), saņemot no Pircēja 21. punktā minēto atteikuma veidlapu, ievērojot 18. punktā minētos termiņus, Pārdevējs ir gatavs pieņemt Pircēja atteikumu, piedāvājot Pircējam apmainīt pret tādu pašu preci ar atbilstošu kvalitāti.
18. Ja Pircējs ir nolēmis atteikties no preces pirkuma (preces, kas nav investīciju zelts vai sudrabs), Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likums (PTAL) un reglamentējošie Ministru Kabineta noteikumi Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” (MK Noteikumi Nr. 255) nosaka, ka Pircējam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atdot interneta veikalā iegādāto preci atpakaļ pārdevējam. PTAL 12. panta 6. daļa nosaka, ka atteikšanās no pirkuma Distances līguma gadījumā “patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā”. Iesakām saglabāt preces oriģinālo iepakojumu, lai, realizējot atteikuma tiesības saskaņā ar Distances līguma noteikumiem, prece netiktu ārēji mehāniski bojāta. Pārdevējs saglabā tiesības atteikties pieņemt preci, kas ir bojāta, nav pilnā komplektācijā. Lai vienotos par preces atdošanu atpakaļ, lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu tavex@tavex.lv vai pa tālruni +371 67205533, norādot pasūtījuma numuru un datumu.
19. Pircējam jānosūta preci atpakaļ bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc tam, kad nosūtījis Pārdevējam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš ir ievērots, ja prece nosūtīta atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām. Šī prasība neattiecas uz gadījumiem, kad Pārdevējs pats piedāvājis paņemt preci atpakaļ.
20. Pircējs sedz preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas, kā arī preces vērtības samazinājuma izmaksas 17. punktā minētajā gadījumā.
21. Pircēja atteikuma veidlapa ir atrodama šeit.

.

Preču piegāde
22. Pircējam ir tiesības bez papildu maksas personīgi saņemt preci vienā no Pārdevēja klientu apkalpošanas centriem, kuru adreses ir atrodamas šeit: www.tavex.lv/filiāles-latvija .Pasūtījumu var saņemt tikai tā persona, kura veica apmaksu, ja maksājums par pasūtījumu tika veikts bezskaidrā naudā.
23. Pārdevējs nodrošina investīciju zelta stieņu un monētu piegādi Latvijas Republikas teritorijas ietvaros, izmantojot apdrošināta sūtījuma pakalpojumus. Piegādes pasūtījuma vērtība nedrīkst pārsniegt 5000 EUR.Pircējs piekrīt apmaksāt apdrošinātā sūtījuma izmaksas, ar kurām ir iespējams iepazīties e-veikala preču grozā, izvēloties piegādes veidu.
24. Pārdevējs nodrošina sudraba monētu un stieņu piegādi Latvijas Republikas teritorijas ietvaros, kā arī nodrošina starptautisku preču piegādi. Starptautiskās piegādes gadījumā pasūtījuma vērtība nedrīkst pārsniegt 5000 EUR.
25. Pārdevējs nodrošina preču piegādi, izmantojot vairāku pasta pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus. Pārdevējs informē Pircēju par pasta pakalpojumu sniedzēju, pirms tiek izsūtīts pasūtījums.
26. Pasūtījuma piegādes izmaksas un tarifi tiek aprēķināti un uzrādīti pasūtījuma priekšapmaksas rēķinā, kuru apstiprina Pircējs.
27. Pārdevējs apstiprina, ka, ja Pircējs noformē pasūtījumu ar apdrošinātā sūtījuma piegādes veidu un apmaksā rēķinu, Pārdevējs ir gatavs atkārtoti izsūtīt pasūtījumu vai kompensēt Pircējam pasūtījuma vērtību pilnā apmērā, ja piegādes laikā sūtījums tika bojāts vai nozaudēts, 10 darba dienu laikā.
28. Pārdevējs patur tiesības atteikt preces piegādi, ja konkrētas preces piegādei piemīt paaugstināts risks, un var aicināt Pircēju saņemt preci klātienē kādā no Pārdevēja klientu apkalpošanas filiālēm, kompensējot Pircējam preču piegādes un apdrošināšanas izmaksas, jā tādas uz to brīdi tika jau apmaksātas.
29. Veicot pirkumu E-veikalā ar preces piegādi, kopā ar preci Pircējam tiek izsniegta elektroniskā pavadzīme. Pārdevējs un Pircējs vienojas, ka pavadzīme tiek sagatavota elektroniski un ir derīga bez paraksta. Pārdevējs patur tiesības pēc nepieciešamības nosūtīt vai izsniegt preces saņemšanas vietā Pircējam tādu pavadzīmi, kas paredz abu pušu parakstus. Pircējam ir pienākums parakstīt šādu pavadzīmi pasūtījuma saņemšanas brīdī un nosūtīt atpakaļ Pārdevējam pa pastu bezmaksas pasta sūtījuma aploksnē, kura tiks pievienota preču pavadzīmei.
30. Par preces kvalitāti saņemtās pretenzijas tiks risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) normām, atbilstoši reglamentējošajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr. 631 „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” (MK Noteikumi Nr.631).
31. PTAL normas neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas.

Personas datu apstrāde
32. Pircējs atļauj veikt tā personas datu apstrādi grāmatvedības un pasūtījuma izsniegšanai nepieciešamo darbību izpildes nolūkiem. Pārdevēja veiktā personas datu apstrāde ir reģistrēta Latvijas Republikas Datu valsts inspekcijā, reģ. Nr. 001880. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA „TAVEX”. Pārdevējs veic personas datu apstrādi, saglabājot personas datus grāmatvedības kārtošanai nepieciešamajā apjomā.
33. Pārdevējs neizpauž klienta personas datus trešajām personām, izņemot LR normatīvajos aktos paredzētos gadījumos un gadījumos, kad personas dati ir nepieciešami preces nosūtīšanai ar kurjeru.

Nosleguma jautājumi
34.Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma mainīt preču iegādes noteikumus. Noteikumi ir spēkā, tiklīdz tie ir pieejami E-veikala mājaslapā http://www.tavex.lv/