fbpx
Izveidot jaunu Brīdinājumu par cenu

Tīmekļa vietnes lietošanas un preču iegādes noteikumi

Lūdzam iepazīties ar SIA “TAVEX”, reģ.nr. 40003585673 tīmekļa vietnes https://tavex.lv lietošanas un preču iegādes noteikumiem (turpmāk – Noteikumi). Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek lietota tīmekļa vietne, kārtību, kādā starp pārdevēju un pircēju tiek noslēgts distances līgums par preču iegādi, distances līguma noteikumus un tā izpildes kārtību pircēja atteikuma tiesību izmantošanas termiņus un kārtību, kā arī pārdevēja un pircēja tiesības un pienākumus atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā.

Noteikumos lietotie termini

Tīmekļa vietnehttps://tavex.lv

Lietotājs – jebkurš tīmekļa vietnes apmeklētājs

Pārdevējs – SIA “TAVEX”, Reģ.nr. 40003585673, Elizabetes iela 21A-103, Rīga LV-1010, tālr. 67205533

Pircējs – lietotājs, kurš ar tīmekļa vietnes starpniecību ir noformējis Pasūtījumu

Pasūtījums – starp Pircēju un Pārdevēju noslēgtais pirkuma līgums par preču iegādi (distances līgums)

Zelts – investīciju zelta monētas un stieņi

Sudrabs – sudraba monētas un stieņi

Dārgmetāli – zelts un sudrabs kopā

Valūtas – skaidras naudas ārvalstu valūtas

Preces – dārgmetāli, valūtas un citas preces kopā

Filiāles – Pārdevēja tirdzniecības vietas.

Grozs – tīmekļa vietnes sadaļa, kurā tiek apkopotas visas Preces, kuras Lietotājs ir izvēlējies pirms Pasūtījuma noformēšanas

Izrakstīšanās lapa – tīmekļa vietnes sadaļa, kura tiek izmantota Pasūtījuma noformēšanai

Promo kods – simbolu virkne, kuru, ievadot tīmekļa vietnē tam paredzētajā vietā, Lietotājs saņem atlaidi vai uzlabotu cenu saskaņā ar atsevišķu Pārdevēja mārketinga kampaņu

NILLTFN likums – Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums

Licences – informācija par Pārdevēja licencēm atrodama šeit.

Vispārīgie tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi

1. Pārdevējs tīmekļa vietnē uztur Preču sarakstu atbilstoši tā gribai un tehniskajām iespējām konkrētajā brīdī.

2. Tīmekļa vietnē valūtu kursi tiek izteikti kā ārvalstu valūtas vienību skaits par 1 eiro.

3. Tīmekļa vietnē visas cenas ir uzrādītas ar PVN, izņemot gadījumos, kad Prece saskaņā ar Pievienotās vērtības likumu nav apliekama ar nodokli, piemēram, Zelta un Valūtu gadījumā.

4. Lietotājam ir tiesības izmantot tīmekļa vietnē uzturēto valūtas kalkulatoru valūtas maiņas aprēķiniem un Valūtas iegādei. Pēc noklusējuma valūtas kalkulatora aprēķiniem tiek izmantoti Pārdevēja pamata valūtu kursi izvēlētajā filiālē. Lietotājam palielinot apmaināmās valūtas apjomu, valūtas kalkulators var automātiski piemērot Lietotājam izdevīgāku valūtas kursu, ja tādu Pārdevējs ir noteicis.

5. Dārgmetālu cenas pēc noklusējuma ir atspoguļotas par 1 preces vienību eiro valūtā. Tīmekļa vietnē Lietotājam tiek automātiski piemērota izdevīgāka cena, ja tiek izvēlēts cenu matricā atbilstošs Preces daudzums.

6. Preču attēliem ir informatīvs raksturs, Dārgmetālu vai Valūtas izlaiduma gads, pasūtot Preci, var būt atšķirīgs no izlaiduma gada informatīvajā attēlā, ja vien Preces nosaukumā nav atsauces uz konkrēto izlaiduma gadu.

7. Dārgmetāliem ir paredzēts iepakojums, piemēram, kaste vai kapsula, tikai tad, ja šis fakts ir atrunāts konkrētās Preces aprakstā. Visos citos gadījumos Lietotājam ir iespēja pievienot Grozā iepakojuma preci, kas paredz atsevišķu samaksu.

8. Jebkuram Lietotājam ir tiesības reģistrēties un lietot bezmaksas Tavex ID pakalpojumu, iepazīstoties ar Tavex ID lietošanas noteikumiem.

9. Dārgmetālu un Valūtu cenas tīmekļa vietnē tiek atjaunotas automātiski, balstoties uz cenu izmaiņām pasaules finanšu tirgos. Cenu atjaunošanas regularitāti Pārdevējs pielāgo atbilstoši cenu svārstību dinamikai atsevišķā laika periodā vai noteiktajos tirgus apstākļos.

10. Lietotājam ir iespēja salīdzināt Dārgmetālus, izmantojot salīdzināšanas rīku.

11. Pārdevējs publicē tā jaunumus, viedokļus, tirgus analītiku, finanšu ziņas un valūtu jaunumus savā blogā. Bloga saturu sagatavo kā mārketinga paziņojumu vienīgi informācijas nolūkos. Blogā iekļauto informāciju vai viedokļus nevajadzētu uztvert kā ierosinājumu, padomu vai aicinājumu veikt jebkura finanšu instrumenta pirkšanas vai pārdošanas piedāvājumu.

12. Lietotājam ir tiesības pierakstīties Pārdevēja mārketinga materiālu regulārai iesūtnei Lietotāja e-pastā, ievadot personīgo e-pasta adresi pieteikšanās formā un apstiprinot personas datu apstrādes piekrišanu saņemtajā apstiprinājuma vēstulē.

13. Lietotājam tīmekļa vietnē ir iespēja iepazīties ar Valūtu un Dārgmetālu tiešsaistes cenu grafikiem.

14. Tīmekļa vietnē Lietotājam ir tiesības skatīt un lejupielādēt vietnē esošo informāciju (Preču attēlus, aprakstus, grafikus) tikai personīgai lietošanai bez komerciāliem nolūkiem. Lietotājs nekādā veidā nedrīkst mainīt tīmekļa vietnes saturu, atveidot to, publiskot, realizēt, izplatīt vai citādā veidā to izmantot publiskos vai komerciālos nolūkos. Uz tīmekļa vietni attiecas autortiesības regulējošie normatīvie akti, un tā ir aizsargāta arī ar starptautiskiem autortiesību normatīvajiem aktiem un ar šiem Noteikumiem.

15. Lietotājs, turpinot izmantot tīmekļa vietni, piekrīt sīkdatņu izmantošanai. Lietotājam jebkurā laikā ir tiesības atcelt sīkdatņu parametrus, mainot ierīces iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes. Plašāku informāciju Lietotājs var uzzināt, iepazīstoties ar sīkdatņu lietošanas politiku.

16. Pārdevēja veiktā personas datu apstrāde ir reģistrēta Latvijas Republikas Datu valsts inspekcijā, reģ.nr. 001880. Plašāka informācija par Pārdevēja personas datu apstrādes kārtību ir pieejama Privātuma politikā.

Pasūtījuma noformēšanas kārtība

17. Pirms pasūtījuma noformēšanas Lietotājam ir jāizvēlas nepieciešamā Prece atsevišķā Preces lapā, cenrādī vai valūtas kalkulatorā un jāpievieno tā Grozā Lietotājam nepieciešamā daudzumā.

18. Tīmekļa vietnē Lietotājam tehniski nav iespējams pievienot Grozā Valūtas un Dārgmetālus vienlaicīgi un noformēt Pasūtījumu. Šādos gadījumos Lietotājs saņem automātisku paziņojumu par atteikumu pievienot Preci grozā. Ja Lietotājs vēlas noformēt Pasūtījumu par Dārgmetālu un Valūtas iegādi, tad tas ir jāveic divos atsevišķos Pasūtījumos.

19. Lietotājam ir tiesības mainīt atsevišķas Preces daudzumu Grozā, nospiežot pogas “+” vai “-“ vai ievadot nepieciešamo daudzumu, kā arī ir tiesības mainīt Groza saturu līdz Pasūtījuma apstiprināšanas brīdim. Pie valūtas ievietošanas Grozā tās daudzums var tikt automātiski mainīts/noapaļots, pielāgojot daudzumu tādam, ko Pārdevējs var nodrošināt konkrētajā mirklī (piemērs – noteiktās valūtas mazu nominālu neesamība galvenajā noliktavā).

20. Grozā vai Izrakstīšanās lapā pievienoto Preču cenas tiek automātiski atjaunotas pēc 15 minūtēm no brīža, kad Grozā tiek pievienota pirmā prece, līdz brīdim, kad tiek apstiprināts Pasūtījums.

21. Lietotājam ir tiesības aktivizēt Promo kodu Grozā vai Izrakstīšanās lapā, ja tāds ir pieejams Lietotājam, pirms Pasūtījuma apstiprināšanas un iepazīties ar kopējo pasūtījuma nosacījumu izmaiņām.

22. Cenas par maksājumu administrēšanu, komisiju,  Preču piegādi un apdrošināšanu tiek uzrādītas atsevišķi no Preču cenām Lietotāja Grozā un Izrakstīšanās lapā. Lietotājs tiek informēts par visām izmaksām, kas saistītas ar Preču iegādi un piegādi, izņemot par tām izmaksām, kuras var rasties Pircējam atsevišķi Pircēja bankā vai maksājumu iestādē, piemēram, par maksājuma veikšanu, valūtas konvertāciju vai citām darbībām.

23. Izrakstīšanās lapā Lietotājs izvēlas Preču piegādes veidu un norāda piegādei nepieciešamo informāciju. Pārdevējs ir tiesīgs piedāvāt Lietotājam dažādus piegādes veidus vai ierobežot tos atkarībā no Preces veida, Preces vērtības un normatīvajos aktos noteiktajiem ierobežojumiem.

24. Izrakstīšanās lapā Lietotājs izvēlas samaksas veidu. Pārdevējs ir tiesīgs piedāvāt Lietotājam dažādus samaksas veidus vai ierobežot tos atkarībā no Preces veida un Preces vērtības.

25. Pasūtījums tiek uzskatīts par apstiprinātu (noslēgts distances līgums starp Pārdevēju un Pircēju), ja Lietotājs Izrakstīšanās lapā ar “ķeksīti” atzīmē, ka piekrīt Tīmekļa vietnes lietošanas un preču iegādes noteikumiem un nospiež pogu “Apstiprināt pasūtījumu”.

26. Pārdevējam, saņemot Pasūtījumu par Valūtas iegādi, ir tiesības koriģēt Pircēja Valūtas izvēlēto daudzumu, noapaļojot to uz leju līdz tuvākai iespējamai summai, kuru Pārdevējs ir spējīgs sakomplektēt no noliktavā esošajām banknotēm un monētām Pasūtījuma saņemšanas brīdī. Pārdevējs sazinās ar Pircēju, lai saskaņotu Pasūtījuma korekcijas, izmantojot pasūtījuma formā un šajā Līgumā atrunātus saziņas kanālus. Vienojoties par korekcijām, Pārdevējs nosūta uz Pircēja e-pastu Pasūtījuma apstiprinājumu un rēķinu ar korekcijām. Gadījumā, ja korekciju veikšanas brīdī Pircējs ir jau veicis apmaksu par sākotnējo Pasūtījumu, Pārdevējs 1 darba dienas laikā atlīdzina Pircējam uz bankas kontu, no kura tika veikta apmaksa, starpību eiro ekvivalentā, ja tāda ir izveidojusies. Veicot Pasūtījuma korekciju, Pārdevējam nav tiesību mainīt darījuma nosacījumus, t.sk. piemērojamo komisijas maksu un citas papildu izmaksas, izņemot apdrošināšanas maksu, kas tiek aprēķināta proporcionāli Valūtas summai (t.i., ja samazinās Valūtas summa, samazinās arī apdrošināšanas izmaksas un otrādi).

27. Pircējs saņem Pasūtījuma apstiprinājumu (apstiprinājums par distances līguma noslēgšanu) un rēķinu, saņemot vēstuli norādītajā e-pastā. Ja Pircējs noformē pasūtījumu tīmekļa vietnē pirmo reizi, lūdzam pārbaudīt visas e-pasta ienākošo ziņu mapes, t.sk. surogātspasta mapi (Junk email).

28. Pircējam ir pienākums pārbaudīt pasūtījumā un no Pārdevēja saņemtajā apstiprinājumā un rēķinā norādīto informāciju. Informācijas neatbilstības gadījumā pircējs nekavējoties informē pārdevēju, izmantojot e-pasta adresi tavex@tavex.lv.

29. Visi Pasūtījumi tiek apstrādāti un sagatavoti saņemšanai darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00.

30. Par saziņas kanāliem abām pusēm tiek uzskatīti e-pasti, kas tika lietoti Pasūtījuma veikšanas brīdī, kā arī tālruņa numuri, kas ir norādīti veiktajā Pasūtījumā. Abas puses atbild par to, ka ir sasniedzamas pa augstāk norādītajiem saziņas kanāliem.

Samaksas kārtība

31. Pircējam ir pienākums veikt maksājumu 1 stundas laikā no Pasūtījuma rēķina saņemšanas brīža izvēlētajā Pārdevēja filiālē, ja Pircējs kā apmaksas veidu ir izvēlējies skaidru naudu. Ja Pircējs neveic samaksu šajā punktā noteiktajā laikā, uzskatāms, ka pircējs ir vienpusīgi atkāpies no distances līguma, kas nozīmē, ka Pārdevējam ir tiesības dzēst Pircēja Pasūtījumu.

32. Pircējam ir pienākums veikt pārskaitījumu (izpildīt maksājumu) uz Pārdevēja bankas kontu nekavējoties pēc Pasūtījuma apstiprināšanas, bet ne vēlāk kā 1 stundas laikā no Pasūtījuma rēķina saņemšanas brīža, ja izvēlētais samaksas veids ir bankas vai cits pārskaitījums. Ja Pircējs neveic samaksu šajā punktā noteiktajā laikā, uzskatāms, ka pircējs ir vienpusīgi atkāpies no distances līguma, kas nozīmē, ka Pārdevējam ir tiesības dzēst Pircēja Pasūtījumu.

Preču piegādes kārtība

33. Preču piegāde Pircējam tiek veikta Pircēja izvēlētā veidā pēc tam, kad Pārdevēja bankas kontā saņemta samaksa par Pasūtījumu.

34. Pircējam ir tiesības bez papildu maksas personīgi saņemt preci vienā no Pārdevēja Filiālēm. Pasūtījuma Preces var saņemt tikai tā persona, kura apstiprināja Pasūtījumu un veica apmaksu, ja maksājums par Pasūtījumu tika veikts bezskaidrā naudā.

35. Pārdevējs nodrošina Dārgmetālu piegādi Latvijas Republikas teritorijas ietvaros, izmantojot apdrošināta sūtījuma pakalpojumu. Pasūtījuma vērtība nedrīkst pārsniegt 5000 eiro.

36. Pārdevējs nodrošina Valūtas piegādi Latvijas Republikas teritorijas ietvaros, izmantojot apdrošināta sūtījuma pakalpojumu. Pasūtījuma vērtība nedrīkst pārsniegt 1499.99 eiro.

37. Pārdevējs informē Pircēju e-pastā par Pasūtījuma izsūtīšanu, norādot pasta sūtījuma izsekošanas numuru.

38. Pārdevējs patur tiesības atteikt preces piegādi pasta sūtījuma veidā, ja Pircēja Pasūtījumam piemīt paaugstināts NILLTF risks vai saskaņā ar NILLTFN likumu attiecībā uz Pircēju Pārdevējam ir pienākums veikt klienta izpētes pasākumus un klātienes identifikāciju. Šādos gadījumos Pārdevējs sazinās ar Pircēju un aicina Pircēju saņemt Preces klātienē kādā no Pārdevēja Filiālēm, kompensējot Pircējam Preču piegādes un apdrošināšanas izmaksas, jā tādas tajā brīdī jau tika veiktas.

39. Noformējot Pasūtījumu par Dārgmetāliem ar pasta piegādi, Pircējam pa e-pastu tiek nosūtīta elektroniskā pavadzīme. Pārdevējs un Pircējs vienojas, ka pavadzīme tiek sagatavota elektroniski un ir derīga bez paraksta.

40. Noformējot Pasūtījumu par Valūtu ar pasta piegādi, Pircējam pasta sūtījumā tiek izsniegts kases  čeks, kā arī tiek nosūtīta elektroniskā pavadzīme. Pārdevējs un Pircējs vienojas, ka pavadzīme tiek sagatavota elektroniski un ir derīga bez paraksta.

41. Pārdevējs apņemas izsūtīt Pasūtījumu pa pastu (vai izsniegt Tavex SIA fililēs Rīgā) 20 darbadienu laikā no samaksas saņemšanas brīža. Ja Pārdevējs nav spējīgs nodrošināt pasta sūtījuma izsūtīšanu minētājā termiņā, Pārdevējs nekavējoties par to informē Pircēju un vienojas par citu termiņu jeb iemaksātās naudas atgriešanu.

42. Pircējam ir pienākums būt sasniedzamam pa pasūtījumā norādīto e-pasta adresi un/vai tālruņa numuru, lai vienotos ar piegādes pakalpojuma sniedzēju (kurjeru) par piegādes detaļām (termiņu, vietu) un citiem ar Preču piegādi saistītiem jautājumiem.

43. Pircējam ir pienākums segt Pārdevējam izdevumus par Preces piegādi piegādes pakalpojuma cenas apjomā arī tad, ja Preces nav piegādātas(nodotas) Pircējam tā vainas (t.sk. neatrašanās saskaņotajā vietā un/vai laikā) dēļ, kā arī atkārtotas piegādes izdevumus, ja par tādiem puses ir vienojušās.

Sūdzību izskatīšanas kārtība

44. Sūdzības par Pārdevēja darbību Valūtas iegādes kontekstā var iesniegt Latvijas Bankas licencēšanas komisijā K. Valdemāra ielā 24, Rīgā, LV-1050; e-pasta adrese: info@bank.lv, tālr.nr. +371 67022300.

45. Par Preču kvalitāti, kas nav Valūtas, saņemtās pretenzijas tiks risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) normām, atbilstoši reglamentējošajiem Ministru kabineta noteikumu Nr.631. “Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” prasībām (MK Noteikumi Nr.631).

46. PTAL normas neattiecas uz gadījumiem, kad Preces, kas nav Valūtas, iegādājas juridiskas personas.

Pasūtījuma rēķina anulēšana

47. Ja rēķina apmaksa nenotiek šajos noteikumos paredzētajā termiņā, Pārdevējs patur tiesības anulēt Pasūtījumu.

48. Kā arī Pārdevējs var anulēt pasūtījumu ārkārtas gadījumā, ja noteiktu iemeslu dēļ nav iespējas pārdot preci, nekavējoties atgriežot klientam samaksāto naudas summu pilnā apmērā. Pasūtījuma anulēšanas iespējamie iemesli:

a. IT sistēmu tehniskas kļūdas vai bojājumi, kuru rezultātā preces cena vai noliktavas stāvoklis ir norādīts nepareizi un neatbilst reālajam;

b. Piegādes problēmas – pasūtījumā esošo preču piegāde noliktavā nenotiek paredzētajā termiņā;

c. Ārkārtas situācija pasaules dārgmetālu vai valūtu tirgos, piemēram, straujas cenu svārstības vai pasaules dārgmetālu tirgus preču piegāžu dīkstāve.

49. Pārdevējs neuzņemas atbildību par Pircēja iespējamiem zaudējumiem, kas saistīti ar rēķina anulēšanu un naudas atgriešanu, piemēram, pasaules valūtu kursu svārstības, kredītiestāžu komisijas maksas Pircēja kontā.

Pircēja pasūtījuma rēķina atcelšana un atteikuma tiesības

50. Ja  Pircējs, saņemot Pasūtījumu par Valūtas iegādi, konstatē, ka nav ticis informēts par visiem Pārdevēja piedāvātajiem darījuma nosacījumiem, t.sk. piemērojamo komisijas maksu un citām papildu izmaksām, darījums neatbilst savstarpējās vienošanās noteikumiem vai darījuma rezultātā saņemto naudas zīmju nominālvērtība vai kvalitāte neatbilst Pircēja prasībām, Pircējam ir tiesības nekavējoties pieprasīt darījuma anulēšanu (izmantojot Pircēja atteikumu), un Pārdevējam ir pienākums izpildīt šo prasību.

51. Dārgmetāli un Valūtas, tāpat kā akcijas un vērtspapīri, ir pasaules finanšu tirgus objekts. Dārgmetālu un Valūtu vērtība nepārtraukti svārstās. Saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.2. punktu Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja preces cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras Pārdevējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā.

52. Ja Dārgmetālu kvalitāte neatbilst Preces aprakstam tīmekļa vietnē (bojāts vai deformēts stienis vai monēta, bojāts oriģināliepakojums), saņemot no Pircēja atteikuma veidlapu, ievērojot 53. punktā minētos termiņus, Pārdevējs ir gatavs pieņemt Pircēja atteikumu, piedāvājot Pircējam apmainīt pret tādu pašu preci ar atbilstošu kvalitāti.

53. Ja Pircējs ir pārdomājis un nolēmis atteikties no Precēm, kas nav Dārgmetāli un Valūtas, Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likums (PTAL) un reglamentējošie Ministru kabineta Noteikumi Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” (MK Noteikumi Nr.255) nosaka, ka Pircējam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atdot interneta veikalā iegādāto preci atpakaļ pārdevējam. PTAL 12. panta 6. daļa nosaka, ka, atsakoties no pirkuma, Distances līguma gadījumā “patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā”. Iesakām saglabāt preces oriģinālo iepakojumu, lai, realizējot atteikuma tiesības saskaņā ar Distances līguma noteikumiem, prece netiktu ārēji mehāniski bojāta. Pārdevējs saglabā tiesības atteikties pieņemt preci, kura ir bojāta, nav pilnā komplektācijā. Lai vienotos par preces atdošanu atpakaļ, lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu: tavex@tavex.lv vai pa tālruni: +371 67205533, norādot pasūtījuma numuru un datumu.

54. Pircējam jānosūta prece atpakaļ Pārdevējam bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc tam, kad nosūtījis Pārdevējam Pircēja atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš ir ievērots, ja prece nosūtīta atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām. Šī prasība neattiecas uz gadījumiem, kad Pārdevējs pats piedāvājis paņemt preci atpakaļ.

55. Pircējs sedz preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas, kā arī preces vērtības samazinājuma izmaksas 53. punktā minētajā gadījumā.

56. Pircēja atteikuma veidlapa ir atrodama šeit.

Citi īpašie noteikumi

57. Gadījumā, ja Lietotājs vēlas veikt maksājumu par Dārgmetāliem ārvalstu valūtā, lūdzam sazināties pa tālr. +371 67205533 vai rakstīt uz tavex@tavex.lv darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.30, lai vienotos par darījuma valūtas kursu un rēķinu ārvalstu valūtā.

Noslēguma jautājumi

58. Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma mainīt Noteikumus. Noteikumi ir spēkā, tiklīdz tie ir pieejami E-veikala mājaslapā.