fbpx
Izveidot jaunu Brīdinājumu par cenu

Tavex ID lietošanas noteikumi

Tavex ID pakalpojuma lietošanas noteikumi

Definīcijas un termini

Pakalpojuma sniedzējs – SIA “TAVEX”, reģ.nr. 40003585673, Elizabetes iela 21A-103, Rīga, LV-1010
Lietotne – ir personīgais dārgmetālu un valūtu investīciju portfelis “Tavex ID”, kurā Lietotājs pievieno informāciju par dārgmetālu vai valūtu pirkšanu vai pārdošanu ar mērķi pārvaldīt investīcijas, sekot līdzi investīciju rezultātiem un tirgus tendencēm, izmantojot tirgus instrumentus – cenu grafikus, paziņojumus par vēlamo cenu, cenu tirdzniecības robotu.
Lietotājs – vietnes tavex.lv lietotājs, kurš ir reģistrējies Tavex ID.
Produkti – Zelta un sudraba monētas un stieņi.

Vispārīgie noteikumi

1. Lai izmantotu Lietotni ir nepieciešams kļūt par Lietotāju, reģistrējoties šeit.
2. Pirms sākt izmantot Lietotni, Lietotājam ir pienākums iepazīties ar šiem Noteikumiem. Apstiprinot reģistrāciju, tiek uzskatīts, ka Lietotājs ir iepazinies un atzīst par saistošiem šos Noteikumus.
Lietotnes mērķis un funkcionalitāte
3. Lietotnes mērķis ir nodrošināt Lietotājam bezmaksas iespēju ērti pārvaldīt investīcijas fiziskos dārgmetālos – zelta un sudraba monētās un stieņos, kā arī izmantot plašu investīciju un demo portfeļa funkcionalitāti. Lietotnes papildus mērķis ir nodrošināt iespējas Lietotājam uzlabot izpratni par investīcijām dārgmetālos un finanšu pratību investīciju jomā.
4. Lietotne nodrošina šādas iespējas:
4.1. investīciju portfelis, kurā ir iespējams pievienot produktus no Pakalpojuma sniedzēja piedāvātā produktu saraksta, norādot iegādes cenu un datumu.
4.2. automātiska produktu pievienošana investīciju portfelim, ja produkts tiek iegādāts e-veikalā;
4.3. iespēja nosūtīt Pakalpojuma sniedzējam pieprasījumu pārdot produktus;
4.4. produkta statusa maiņa uz “Pārdots” ar pārdošanas cenas un datuma norādi, nodrošinot investīciju pārvaldīšanu un pārskatu vienuviet;
4.5. demo portfelis ir investīciju portfeļa mācību vide, kurā ir iespējams pievienot produktus un sekot līdzi to investīciju rezultātiem bez reālas produktu iegādes;
4.6. vēlamās cenas paziņojums – iespēja uzdot Lietotnei nosūtīt Lietotājam automātisku paziņojumu uz e-pastu, ja vēlamās pirkšanas vai pārdošanas cenas, balstoties uz iestatījumiem, tuvosies reālajām pārdošanas vai atpirkšanas cenām;
4.7. tirdzniecības robots PriceBot – iespēja uzdot Lietotnei nosūtīt Lietotājam automātiski sastādītu avansa rēķinu uz e-pastu, ja vēlamā produkta pārdošanas cena sakritīs ar reālo produkta pārdošanas cenu;
4.8. personalizētie dārgmetālu cenu grafiki – iespēja iestatīt personalizētu zelta un sudraba tiešsaistes cenu grafikus, norādot dārgmetāla veidu, periodu, grafika atspoguļošanas veidu;
4.9. investīciju un demo portfeļa apkopojums, aprēķinot šādus rādītājus: ieguldītā summa, ienesīgums, peļņa, portfeļa atpirkšanas vērtība;
4.10. investīciju un demo portfeļa atpirkšanas vērtības atspoguļošana grafiskā veidā;
4.11. Pasaules dārgmetālu tirgus cenu izmaiņu rīks, kas ļauj Lietotājam manuāli mainīt dārgmetālu tirgus cenu ar mērķi noskaidrot, kā pasaules tirgus cenu svārstības var ietekmēt investīciju portfeļa vērtību un kapitāla pieaugumu vai zaudējumu.

Personas datu apstrāde

5. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA „TAVEX”, reģ.nr. 001880.
6. Reģistrējoties Lietotnē Lietotājs piekrīt sniegt savu vārdu, uzvārdu, e-pastu un dzimšanas datumu ar mērķi izveidot Lietotājam atsevišķu Lietotāja profilu un nodrošināt pilnvērtīgu Lietotnes funkcionalitāti.
7. Ja Lietotājs Lietotnes izmantošanas laikā paredz veikt ātros vai automatizētos pasūtījumus e-veikalā vai piesaka produkta atpirkšanu, Lietotājs piekrīt profila iestatījumos papildus norādīt personas kodu un kontaktinformāciju (adresi, tālruņa numuru). Ja šādus personas datus Lietotājs nenorāda profilā, personas dati tiek pieprasīti pasūtījuma noformēšanas vai pieteikuma formas aizpildīšanas laikā, lai būtu izpildītas grāmatvedību regulējošās normatīvo aktu prasības, kā arī, lai Tavex būtu iespējams nosūtīt un izsniegt pasūtījumu pareizai personai.
8. Lietotājam ir tiesības pievienot vai labot savu informāciju profila iestatījumos.
9. Lietotājs piekrīt, ka Pakalpojuma sniedzējs var sūtīt uz Lietotāja norādīto e-pastu informāciju par Lietotnes funkcionalitātes izmaiņām un atjauninājumiem, Pakalpojuma sniedzēja jaunumiem un bloga ziņām, kā arī sazināties, lai informētu par šo noteikumu un citu noteikumu izmaiņām.
10. Lietotājam ir tiesības prasīt savu personas datu dzēšanu, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu. Šīs tiesības nav spēkā, ja Personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti, arī pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, kas izriet no normatīvajos aktos esošiem pienākumiem.
11. Lietotājam ir tiesības atsaukt piekrišanu datu apstrādei un prasīt Lietotāja profila dzēšanu, par šo informējot Pakalpojuma sniedzēju pa e-pastu tavex@tavex.lv.
12. Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ), Lietotnes izmantošana neparedz gadījumus, kad tie var tikt nodoti un apstrādāti valstīs, kas neietilpst ES/EEZ.

Citi noteikumi

13. Pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par jebkāda veida zaudējumiem, kas Lietotājam ir radušies vai varētu rasties saistībā ar Lietotni un tajā pieejamo pakalpojumu izmantošanu;
14. Lietotnei ir informatīvs raksturs, jebkurš pievienotais produkts Lietotāja profilā ir tikai informatīvs produkta atspoguļojums virtuālajā vidē. Pakalpojuma sniedzējs neglabā Lietotāju produktus fiziskā veidā.
15. Pakalpojuma sniedzējs neatbild par dārgmetālu cenu svārstībām pasaules finanšu tirgos, kā arī nevar ietekmēt tos.
16. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem pievienot vai atcelt jebkādu Lietotnes funkcionalitāti vai risinājumu.
17. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības atspoguļot atsevišķa produkta atpirkšanas vērtību pēc saviem ieskatiem, balstoties uz situāciju fizisko dārgmetālu tirgū. Atpirkšanas vērtība ir reāls piedāvājums atpirkt no Lietotāja produktu pēc piedāvātās cenas mazumtirdzniecības apjomos.
18. Lietotnē norādītais kapitāla pieaugums/zaudējums un ienesīgums tiek aprēķināti, salīdzinot ieguldīto summu dārgmetālos un atpirkšanas vērtību. Kapitāla pieauguma/zaudējuma un ienesīguma rādītāji ir informatīvi un mainās līdz ar atpirkšanas cenu izmaiņām (cenu izmaiņas atkarīgas no dārgmetālu cenu svārstībām finanšu tirgos), kas nozīmē, ka reāls kapitāla pieaugums vai zaudējums iestātos tikai pārdodot produktus.
19. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības jebkurā laikā noteikt un mainīt tehniskās un drošības prasības autentifikācijai Lietotnē.
20. Lietotājs ir atbildīgs par Lietotnē autentifikācijai nepieciešamās informācijas (lietotājvārda/e-pasta un paroles) neizpaušanu trešajām personām, kā arī veic nepieciešamos pasākumus tās drošai lietošanai un glabāšanai.