fbpx
Izveidot jaunu Brīdinājumu par cenu

Tavex Group piedalās ACAMS rīkotajā simpozijā

Zelta cena (XAU-EUR)
2151,85 EUR/oz
  
- 1,26 EUR
Sudraba cena (XAG-EUR)
27,99 EUR/oz
  
+ 0,14 EUR
ACAMS SIMPOZIUM-tavex group

Šodien, 2024. gada 27. martā ACAMS organizētajā “Anti-Financial Crime Symposium – Baltics” Rīgā tiekas vadošie regulatori, finanšu nozares eksperti un atbilstības praktiķi, lai sniegtu ieskatu šī gada aktualitātēs un lielākajos izaicinājumos. Arī Tavex Group pārstāvji šodien ir šī pasākuma dalībnieki, lai jau rīt praksē pielietotu jauniegūtās zināšanas un atziņas.

Igauniju, Latviju un Lietuvu pamatoti uzskata par finanšu inovāciju centru. Inovācijas ir lielā mērā saistītas ar reģiona ģeogrāfisku izvietojumu un to, ka tas rada unikālus atbilstības izaicinājumus. Tuvums Krievijai un tās sabiedrotajai Baltkrievijai padara Baltijas valstis par vilinošu starta punktu tiem, kuri varētu izvairīties no sankcijām un paaugstinātās eksporta kontroles. Šajā scenārijā atbilstības speciālistu uzdevums ir atklāt un novērst krāpšanu, pārvaldīt riskus, izprast regulatoru prioritātes un atrast veidus, kā efektīvi dalīties ar informāciju un praksi, vienlaikus ievērojot juridiskos ierobežojumus.

ACAMS ir lielākā starptautiskā organizācija, kuras mērķis ir pilnveidot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) un terorisma finansēšanas novēršanas (CFT) un finanšu noziegumu atklāšanas un novēršanas profesionāļu zināšanas, prasmes un kompetenci.

ACAMS Baltijas nodaļas darbības mērķi ir:

  • veicināt atbilstības kultūru un augstus standartus;
  • dot ieguldījumu globālo AML/CFT standartu un labākās prakses attīstībā un ieviešanā;
  • nodrošināt platformu pastāvīgai attīstībai un profesionālai tīkla izveidošanai tās biedriem;
  • organizēt sanāksmes un pasākumus biedriem, lai notiktu profesionālas diskusijas, ideju apmaiņa, dalīšanās profesionālajā pieredzē (gan publiskajā, gan privātajā sektorā) un sadarbība cīņā pret naudas atmazgāšanu, teroristu finansēšanu un finanšu noziegumiem, ieskaitot starptautisko korupciju;
  • kļūt par efektīvu un būtisku resursu visām organizācijām un institūcijām, kuras pakļautas AML/CTF riskam;
  • sniegt Baltijas perspektīvu par reģionālajiem un starptautiskajiem standartiem un praksi, lai atklātu un novērstu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, teroristu finansēšanu un ar sankcijām saistītos riskus.

Šo un citu iemeslu dēļ ACAMS organizētais Anti-Financial Crime Symposium – Baltics ir obligāts pasākums AML/AFC profesionāļiem.

Zelta cena (XAU-EUR)
2151,85 EUR/oz
  
- 1,26 EUR
Sudraba cena (XAG-EUR)
27,99 EUR/oz
  
+ 0,14 EUR

Jums būs interesanti lasīt arī