fbpx
Izveidot jaunu Brīdinājumu par cenu

Personas datu aizsardzība un klienta informācijas konfidencialitāte.

Publicējis Tavex pirms 7 gadiem
Zelta cena (XAU-EUR)
2163,04 EUR/oz
  
- 1,74 EUR
Sudraba cena (XAG-EUR)
28,78 EUR/oz
  
- 0,83 EUR

Finanšu iestādes nodrošina klientu personas datu konfidencialitāti un fizisko drošību.
Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu valūtas maiņas kapitālsabiedrībai, kā finanšu iestādei, ir pienākums reģistrēt personas datu apstrādi LR Datu valsts inspekcijā. Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu, datu subjektam nav tiesību piekļūt saviem datiem un pieprasīt to grozīšanu, iznīcināšanu, apstrādes pārtraukšanu vai aizliegšanu.
Klientam ir iespēja pārliecināties par Tavex personas datu apstrādes reģistrāciju Datu valsts inspekcijas elektoriniskajā reģistrā: http://www.dvi.gov.lv/

Zelta cena (XAU-EUR)
2163,04 EUR/oz
  
- 1,74 EUR
Sudraba cena (XAG-EUR)
28,78 EUR/oz
  
- 0,83 EUR

Jums būs interesanti lasīt arī