fbpx
Izveidot jaunu Brīdinājumu par cenu

Dārgmetālu tirgus pārskats - septembris 2020

Zelta cena (XAU-EUR)
2263,80 EUR/oz
  
+ 23,56 EUR
Sudraba cena (XAG-EUR)
28,33 EUR/oz
  
+ 0,12 EUR
dārgmetālu tirgus pārskats septembris
Dārgmetālu cenas pēc ilga kāpuma uzrāda korekciju.
  • 1. septembrī tika publicēti vairāki svarīgi ekonomiskie rādītāji. Bezdarba līmenis eirozonā pieauga no 7,7% līdz 7,9%, analītiķi bija gaidījuši izaugsmi līdz 8,0%. Bet svarīgāks rādītājs bija patēriņa cenu līmenis Eirozonā. Eksperti gaidīja, ka inflācijas līmenis samazināsies no 0,4% līdz 0,2%, bet faktiskā vērtība bija -0,2%. Eiropas Centrālās bankas mērķa vērtība inflācijai ir 2,0%, un rādītāja pāreja uz negatīvo zonu, un, ņemot vērā visus ekonomikas stimulēšanai veiktos pasākumus, norāda uz situācijas pasliktināšanos un iespējamās ekonomikas atveseļošanās perioda pieaugumu. Ņemot vērā vājus ES datus un pozitīvās cerības uz ASV, kas izraisīja dolāra un riska apetītes nostiprināšanos – dārgmetālu cenas sāka samazināties.
  • 4. septembrī tika publiskoti ASV un Kanādas darba tirgus dati. ASV – bezdarba līmenis samazinājās no 10,2% līdz 8,4%, ņemot vērā paredzamo vērtību 9,8% līmenī. Kanāda – bezdarba līmenis samazinājās no 10,9% līdz 10,2%, nedaudz sliktāk, nekā gaidīts, sasniedzot 10,1%. Turklāt dārgmetāli bija pakļauti spiedienam pirms Eiropas Centrālās bankas komitejas sanāksmes, ASV dolāra pieauguma, bet tajā pašā laikā kritumu ierobežoja notiekošā pandēmija un pasaules ekonomikas lejupslīdes riski.
  • 10. septembrī tika publiskots ECB monetārās politikas lēmums, kā arī dati par bezdarbnieku pieprasījumiem ASV. Kā jau bija paredzēts, ECB komiteja, kuru vada Kristīne Lagarda, nolēma nemainīt jau tā maigo centrālās bankas politiku. Dati par sākotnējiem bezdarbnieka pabalstu pieprasījumiem Amerikas Savienotajās Valstīs par septembra pirmo nedēļu izrādījās nedaudz sliktāki, nekā gaidīts, un pieauga no 13292 līdz 13385 tūkstošiem.
    Pēc ECB lēmuma paziņošanas uzstājās Christine Lagarde, no savas runas ir vērts atzīmēt, ka centrālā banka uzraudzīs eiro kursu, kas būtiski ietekmē inflācijas rādītājus, kas, pēc cerībām, nākamajos mēnešos saglabāsies negatīvajā zonā, bet 2021. gadā būs pozitīva dinamika un inflācija būs pozitīvajā zonā. Turklāt visa uzmanība tika pievērsta Federālo rezervju komitejas sanāksmes gaidīšanai. Sanāksmes rezultātā dārgmetālu cenas samazinājās, ņemot vērā faktu, ka Fed neuzrādīja nekādus turpmākus pasākumus ekonomikas stimulēšanai lejupslīdes laikā, kā arī inflācijas rādītāju palielināšanai.
  • 21. septembrī dārgmetālu daudzums ievērojami samazinājās. Iemesls bija ASV dolāra kursa nostiprināšanās, ko veicināja pārdošana akciju tirgū. Investori atstāj augsta riska aktīvus, ņemot vērā bailes, kas saistītas ar pasaules ekonomikas lejupslīdi.
  • 28. septembrī uzrunu teica ECB vadītāja Kristīne Lagarda. Runas rezultātā var secināt, ka ECB būs gatava papildu pasākumiem, lai stimulētu Eiropas ekonomiku sasniegt savus mērķus. Vēlamo stabilo rādītāju sasniegšana var aizņemt ilgu laiku, un ECB ir gatava ilgu laiku izmantot mīksto monetāro politiku, lai stabilizētu rādītājus.

Zelts

XAU/USD (-4,19% septembrī)

Zelta cena pēc ilga kāpuma koriģējas. Neskatoties uz pārpirkto tirgu, cenai nav tendences strauji pazemināties, kas saistīts ar ārkārtīgi mīksto centrālo banku politiku, pasaules ekonomikas lejupslīdi un tirgus dalībnieku vēlmi ieguldīt mazāk riskantos aktīvos.
Zelts septembrī koriģēja atbalsta līmeni, pēc kura pirkumi atkal pastiprinājās. Tagad zeltu tirgo pretestības līmeņa zonā – 1910 $ /oz.

Augstākas nostiprināšanās gadījumā var sagaidīt turpmāku izaugsmi. No atbalsta jomām turpmākas korekcijas gadījumā ir vērts atzīmēt 1765 $ /oz zonu, kas arī var apturēt kritumu un kļūt par turpmākās izaugsmes galveno punktu.
XAUUSDDaily

 XAU/EUR (-2,44% septembrī)

Zelts eiro samazinājās mazāk, jo vairāk samazinājās eiro.
Tehniski pāris atrodas atbalsta zonā 1575-1610 €/oz. Turpmākas korekcijas gadījumā jums vajadzētu pievērst uzmanību laukumam 1467-1490 €/oz.

Ir svarīgi atzīmēt, ka pašreizējās situācijas dēļ pasaules ekonomikā dārgmetāli joprojām ir ārkārtīgi daudzsološi.

XAUEURDaily

XAUEURWeekly

Sudrabs

XAG/USD (-17,46% septembrī)

Sudrabs dolāros uzrādīja vislielāko cenu korekciju, taču, ņemot vērā ārkārtīgi straujo izaugsmi pēdējo 4 mēnešu laikā, tas izskatās saprātīgi.

Pāris jau ir sasniedzis svarīgu atbalsta līmeni apgabalā 22-23 USD/oz.
Ar turpmāku kritumu ir vērts atzīmēt zonas 20,26 USD/oz un 18,65-19,55 $/oz.
Izaugsmi ierobežo šī gada maksimums – 29,00-30,00 USD/oz, taču, attīstoties nelabvēlīgajai cīņas pret koronavīrusu attīstībai, šo pretestību var viegli pārvarēt.

XAGUSDDaily

XAGUSDWeeklyXAG/EUR (-15,96% septembrī)

Pāris gandrīz sasniedza svarīgu atbalsta līmeni – 18,00 €/oz un nostiprinājās, taču uz akciju tirgus krituma fona pēc strauja kāpuma tas atkal atgriežas šajā līmenī. Ja tas nokrītas zem 18,00 €/oz, atbalstu var sniegt arī 17,50 €/oz zona. Platība 17,50-18,00 €/oz ir svarīgs tehniskais un psiholoģiskais līmenis.

XAGEURWeekly

 

___________________________

Atruna
Ziņojums sagatavots, kā mārketinga paziņojums, vienīgi informācijas nolūkos. Šajā ziņojumā iekļauto informāciju vai viedokļus (neskatoties uz informācijas avotu) nevajadzētu uztvert kā ierosinājumu, padomu vai aicinājumu veikt jebkura finanšu instrumenta pirkšanas vai pārdošanas piedāvājumu. Šajā pārskatā ietvertā informācija nesatur ieteikumus nedz ieguldījumu, nedz nodokļu jautājumos, un tajā netiek ņemti vērā konkrēti investīciju mērķi, tieksme pēc riska un ziņojuma saņēmēja finansiālais stāvoklis. Šo ziņojumu nedrīkst izplatīt, kopēt, pavairot vai mainīt bez uzņēmuma iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Papildu informāciju, kuru, lai izvairītos no iespējamām neprecizitātēm, nevar uzskatīt par ieteikumu un / vai padomu, var saņemt no uzņēmuma pēc pieprasījuma.

Zelta cena (XAU-EUR)
2263,80 EUR/oz
  
+ 23,56 EUR
Sudraba cena (XAG-EUR)
28,33 EUR/oz
  
+ 0,12 EUR

Jums būs interesanti lasīt arī