fbpx
Izveidot jaunu Brīdinājumu par cenu

Dārgmetālu tirgus pārskats – 2020. gada marts

Zelta cena (XAU-EUR)
2261,38 EUR/oz
  
+ 23,96 EUR
Sudraba cena (XAG-EUR)
28,29 EUR/oz
  
+ 0,14 EUR
Dārgmetālu cenas martā spēcīgi svārstījās COVID-19 koronavīrusa pandēmijas un tam sekojošu valsts reakciju dēļ. Svārstības raisīja arī krasas izmaiņas akciju tirgos.
Galvenie notikumi, kas ietekmēja dārgmetālu tirgu:
  • 3. martā zelta vērtība strauji pieauga, pēc tam, kad tika publicēts ASV Federālo rezervju sistēmas lēmums pazemināt refinansēšanas likmi par 0,50% līdz 1,25%. Ir vērts atzīmēt, ka lēmumu samazināt likmi komiteja pieņēma vienprātīgi, un tas ir saistīts ar nepieciešamību atbalstīt ekonomiku, lai gan ASV ekonomika joprojām ir spēcīga. Tajā pašā dienā, pirms lēmuma publikācijas ASV, arī Austrālijas Rezervju banka nolēma samazināt likmi no 0,75% līdz 0,5%.
  • 4. martā Kanādas Centrālā banka nolēma pazemināt refinansēšanas likmi no 1,75% līdz 1,25%.
  • 6. martā tika publicēti ASV darba tirgus dati. Vēsturiski šie dati spēcīgi ietekmē akciju, valūtas un preču tirgus. ASV bezdarba līmenis samazinājās no 3,6% līdz 3,5%, un nelauksaimniecības ekonomikas nozarēs nodarbināto cilvēku skaita izmaiņas sasniedza +273 tūkstošus pret prognozēto 225 tūkstošu pieaugumu. Pārliecinoši dati palīdzēja īslaicīgi nostiprināt ASV valūtu.
  • 9. martā zelts pēc tirdzniecības uzsākšanas sasniedza 1700 USD par unci, atjaunojot vairāku gadu vērtību maksimumus. Pēc līmeņa sasniegšanas, kas ir saistīts ar lielo tirgus dalībnieku gūtās peļņas fiksāciju, sākās strauja zelta cenas korekcija.
  • 11. martā Anglijas Banka lemj pazemināt likmes un turpināt stimulēt ekonomiku. Likme tika samazināta no 0,5% līdz 0,25%, un tika izsludināta jauna shēma, lai uzņēmumiem būtu vieglāk un lētāk saņemt finansējumu uzņēmējdarbības atbalstīšanai.
  • 12. un 13. martā dārgmetālu cenas strauji samazinājās, ko radīja satraukums un panika akciju tirgū. Vīrusa izplatība rada nopietnas sekas ekonomikā.
  • 16. martā dārgmetālu vērtības turpināja samazināties, strauji kritoties akciju tirgum un samazinoties valdības obligāciju ienesīgumam. Lai saglabātu likviditāti, investori bija spiesti slēgt rentablās pozīcijas dārgmetāliem, it īpaši zeltam.
  • No 17. marta līdz 20. martam visa uzmanība tika pievērsta ātrumam un centrālo banku rīcībām, lai atbalstītu ekonomiku jau recesijas sākumposmā. Lielākā daļa valstu ir nolēmušas izolēties, lai samazinātu vēl ātrākas inficēšanās risku. ASV Senāts atklāja stimulēšanas plānu USD 1 triljona dolāru apmērā. Anglijas Banka pazemināja likmi līdz 0,1% un izrādīja gatavību atpirkt obligācijas 200 miljardu mārciņu vērtībā.
  • 23. – 25. marts, zelta cenas pieauga, samazinoties ASV valūtas vērtībai, ko izraisīja FRS plaša mēroga plāni saglabāt ekonomiku. Darbības būs vērstas gan uz obligāciju iegādi, gan atbalstot uzņēmējdarbību un mājsaimniecības.
  • 26. marts, tirgu satrieca publicētie dati par sākotnējiem bezdarbnieku pabalstu pieteikumiem Amerikas Savienotajās Valstīs (dati tiek publicēti katru nedēļu). Saskaņā ar ziņojumu par nedēļu no 16. līdz 22. martam, sākotnējo pieteikumu skaits sasniedza 3 283 000, kas ir vissliktākais rādītājs, pat ņemot vērā 2008. – 2009. gada finanšu krīzi.

Nākamajos mēnešos visa uzmanība tiks koncentrēta koronovīrusa apkarošanas rezultātiem. Pilnīga izolācija uz laiku ierobežo pacientu skaita pieaugumu un ļauj veselības aprūpes sistēmām tikt galā ar slimnieku pieplūdumu, taču tā rada milzīgu kaitējumu ekonomikai, kuras sekas būs ilgstoši jānovērš.

Zelts

XAU/USD (-0.51% martā)

Zelts ASV dolāros marta mēnesī, pastāvot panikai tirgū, tirgojās par ārkārtīgi svārstīgām cenām, taču tehniskie līmeņi saglabājušies spēcīgi. Pēc cenu korekcijas sekoja jauns pirkumu vilnis. Uz doto brīdi galvenie līmeņi ir marta minimumi un maksimumi.

Pretestības līmenis 1700 $/ozkalpo arī par psiholoģisko līmeni.

Pretestības līmenis – USD 1450 $/oz.Zemāk par minēto robežu cena nav noslīdējusi kopš 2019. gada augusta.

 

 XAU/EUR (-0.57% martā)

Zelts eiro valūtā pēc krasām svārstībām turpina tirgoties tuvu saviem vērtību maksimumiem. Pēc analoģijas ar XAU/USD pāri, tehniski ir vērts atzīmēt tikai maksimumu 1530 €/oz un minimumu 1318 €/oz robežas.

Ņemot vērā ārkārtīgi straujās svārstības, pārējie līmeņi var tikt viegli pārvarēti pēc jebkādu fundamentālu jaunumu un rādītāju publicēšanas, kas šobrīd arī sakustina visus tirgus.

 

Sudrabs

XAG/USD (-16.17% martā)

Sudrabam ASV dolāros ir ārkārtīgi negatīva dinamika. Investoru pieprasījums galvenokārt ir vērsts uz zeltu.

Sudrabs martā zaudēja vairāk nekā 15% savas vērtības un tirgojās tuvu 10 gadu minimumiem. Tuvākā laika kustības noteiks valdību un centrālo banku lēmumi, kas, savukārt, mainīs ieguldītāju noskaņojumu. Tehniski ir vērts atzīmēt līmeni 13,60$/oz, kura tuvumā tirdzniecība martā bija noslēgusies. Sudrabam, atšķirībā no zelta, ir lielāks izaugsmes potenciāls, un investori tam vēl pievērsīs uzmanību, īpaši ņemot vērā cenu pievilcību.

 

XAG/EUR (-16.27% martā)

Situācija ir līdzīga sudrabam ASV dolāros. Pāris sasniedza vairāku gadu minimumu, taču mēnesis noslēdzies virs atbalsta līmeņa, un pastāv varbūtība, ka fundamentāli notikumi palīdzēs pārim atgūt zaudētās pozīcijas un parādīt savu potenciālu.

Svarīgs atbalsta līmenis atrodas 12,00 €/oz robežā.
Pretestības līmeņi – 15,00 €/oz, 17,50 €/oz un 18,30€/oz robežās.

_____________________________

Atruna
Ziņojums sagatavots, kā mārketinga paziņojums, vienīgi informācijas nolūkos. Šajā ziņojumā iekļauto informāciju vai viedokļus (neskatoties uz informācijas avotu) nevajadzētu uztvert kā ierosinājumu, padomu vai aicinājumu veikt jebkura finanšu instrumenta pirkšanas vai pārdošanas piedāvājumu. Šajā pārskatā ietvertā informācija nesatur ieteikumus nedz ieguldījumu, nedz nodokļu jautājumos, un tajā netiek ņemti vērā konkrēti investīciju mērķi, tieksme pēc riska un ziņojuma saņēmēja finansiālais stāvoklis. Šo ziņojumu nedrīkst izplatīt, kopēt, pavairot vai mainīt bez uzņēmuma iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Papildu informāciju, kuru, lai izvairītos no iespējamām neprecizitātēm, nevar uzskatīt par ieteikumu un / vai padomu, var saņemt no uzņēmuma pēc pieprasījuma.

Zelta cena (XAU-EUR)
2261,38 EUR/oz
  
+ 23,96 EUR
Sudraba cena (XAG-EUR)
28,29 EUR/oz
  
+ 0,14 EUR

Jums būs interesanti lasīt arī