fbpx
Izveidot jaunu Brīdinājumu par cenu

Dārgmetālu tirgus pārskats par 2018. gada jūliju

Publicējis Tavex sadaļā Finanšu ziņas 07.08.2018
Zelta cena (XAU-EUR)
2203,96 EUR/oz
  
+ 8,04 EUR
Sudraba cena (XAG-EUR)
28,20 EUR/oz
  
- 0,40 EUR

Zelts un sudrabs jūlijā turpināja tirgoties par zemāku vērtību. Šī tendence lielākoties saistīta ar ASV dolāra nostiprināšanos, kā arī ar pieprasījuma pieaugumu pēc augsta riska aktīviem. Daudzi analītiķi uzskata, ka dārgmetālu cenas samazinājumam jānoslēdzas gada otrajā pusē. Pieprasījums pēc dārgmetāliem varētu palielināties rudenī. Svarīgs un viens no noteicošajiem faktoriem būs arī ASV dolāra kurss.

Pagājušā mēneša būtiskākie notikumi, kas ietekmēja dārgmetālu tirgu:

2. jūlijā tika publicēti dati par bezdarba līmeni ES. Tika pārskatīti dati par maiju likmes samazināšanas virzienā no 8.6% līdz 8.4%, kas sakrita ar jūnijā publicētajiem datiem.

+ Rādīt vairāk

6. jūlijā – dati par darba tirgu ASV un Kanādā.

ASV – bezdarba līmenis pieauga no 3.8% līdz 4.0%. Nodarbināto skaits ekonomikas nelauksaimniecības nozarēs pieauga par 213 tūkst., kas izrādījies labāks par prognozētajiem 195 tūkst.

Kanāda – bezdarba līmenis arī pieauga par 0.2% un sasniedzis 6.0% līmeni.

12. jūlijā – datu publikācija par inflāciju ASV. Tirgus dalībnieki joprojām fokusējas dotajam rādītājam. Patērētāju cenu līmenis (gada rādītājs) pieauga līdz 2.9%, kas ir ievērojami augstāks par vispāratzītu 2.0%  inflāciju līmeni. Jāatzīmē, ka jūlijā Eirozonā inflācija sasniedza mērķa lielumu, kas atbilst analītiķu gaidām un Eiropas Centrālās bankas locekļu noskaņojumam.

- Rādīt mazāk

Zelts

XAU/USD (-2.31%)

Zelta vērtība ASV dolāros jūlijā turpināja samazināties. Pēc nelielas apstāšanās un pieauguma pie 1240 $/oz līmeņa sasniegšanas, zelts turpināja kritumu līdz nākamā līmeņa 1212 $/oz robežai, pēc kuras sekoja atlēciens, taču vektora maiņa nav notikusi.
No atbalsta līmeņiem jāatzīmē:

  • 1200-1212 $/oz – papildus virknei tehnisku līmeņu, dotais apgabals kalpo arī par psiholoģisku līmeni, pie kura sasniegšanas investoriem radīsies vēlme iegādāties vai slēgt savas īstermiņa pozīcijas.
  • 1100-1130 $/oz – pēdējo 2.5 gadu minimuma apgabals, dotais minimums arīdzan netiks tik viegli pārvarēts gadījumā, ja tas tiks sasniegts.

No pretestības līmeņiem jāatzīmē:

  • 1240 $/oz – iepriekš dotais līmenis kalpoja par atbalstu, taču pēc vērtības nostiprināšanās pie zemākas vērtības, kļuvis par pretestības līmeņa robežu. Līmenis nav noteicošais un pie vērtības kāpuma apstiprināšanas var tikt viegli pārvarēts.
  • 1300 $/oz – dotais līmenis jau vairākkārt rādījis savu spēku, gan atbalsta, gan pretestības ziņā.

XAUUSDWeekly Jūlijs

XAU/EUR (-2.42%)
Zelts eiro valūtā arī demonstrē vērtības kritumu. Dotajā brīdī cenas tiek konsolidētas 1050 €/oz robežā. Tirdzniecības tempi un tendence ar vienādu attiecību var novest gan pie atgūšanās pēc krituma, gan pie kārtēja vērtību samazināšanās viļņa.

Atbalsta līmeņi:

  • 1150-1160 €/oz (tekošās cenas) – zelts eiro valūtā jau ilgstošu laika periodu nav nostiprinājies zemāk par dotajām cenām, un maz ticams, ka bez svarīgiem fundamentāliem notikumiem tas notiks.
    Pretestības līmeņi:
  • 1115-1130 €/oz – pēdējo gadu maksimumu robežas.

Sudrabs

XAG/USD (-3.55%)

Sudrabs ASV dolāros arī konsolidējas pēc vērtību samazināšanās. Turpmāks kritums iespējams tehniska un psiholoģiska līmeņa 15.00 $/oz nostiprināšanās gadījumā. No pretestības līmeņiem var atzīmēt sekojošas vērtības, kuras spēs īslaicīgi izrādīt pretestību vērtības pieauguma gadījumā: 1) 16.10 $/oz; 2) 17.23 $/oz; 3) 17.50 $/oz.

XAG/EUR (-3.71%)
Sudrabs eiro valūtā tiek tirgots izveidojušās lejupslīdes kanālā par samazinātu vērtību.
Šobrīd cenas atrodas atbalsta robežās, pieauguma gadījumā pretestību radīs augšējā kanāla daļa 14.77 €/oz robeža, ka arī pēdēja gada maksimums 15.00 – 15.10 €/oz robežas.

_____________________________

Atruna
Ziņojums sagatavots, kā mārketinga paziņojums, vienīgi informācijas nolūkos. Šajā ziņojumā iekļauto informāciju vai viedokļus (neskatoties uz informācijas avotu) nevajadzētu uztvert kā ierosinājumu, padomu vai aicinājumu veikt jebkura finanšu instrumenta pirkšanas vai pārdošanas piedāvājumu. Šajā pārskatā ietvertā informācija nesatur ieteikumus nedz ieguldījumu, nedz nodokļu jautājumos, un tajā netiek ņemti vērā konkrēti investīciju mērķi, tieksme pēc riska un ziņojuma saņēmēja finansiālais stāvoklis. Šo ziņojumu nedrīkst izplatīt, kopēt, pavairot vai mainīt bez uzņēmuma iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Papildu informāciju, kuru, lai izvairītos no iespējamām neprecizitātēm, nevar uzskatīt par ieteikumu un / vai padomu, var saņemt no uzņēmuma pēc pieprasījuma.

Jums būs interesanti lasīt arī