fbpx
Izveidot jaunu Brīdinājumu par cenu

Kad un kāpēc Tavex lūdz uzrādīt personu apliecinošu dokumentu?

Publicējis Tavex pirms 7 gadiem
Zelta cena (XAU-EUR)
2171,44 EUR/oz
  
- 33,91 EUR
Sudraba cena (XAG-EUR)
27,64 EUR/oz
  
- 1,09 EUR

Tavex iesaka

Plānojot darījuma veikšanu kādā no mūsu filiālēm, paņemiet līdzi derīgu personu apliecinošu dokumentu, lai izvairītos no situācijām, kad dokumenta nepieciešamība Jūsu darījumā tiek konstatēta, taču dokumenta trūkuma dēļ darījums tiek atteikts.

Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu, finanšu iestādēm ir obligāts pienākums identificēt klientu, nokopējot viņa personu apliecinošu dokumentu, ja:
• valūtas maiņas darījuma summa ir tuvu, vienāda vai lielāka par 1500€ ekvivalentu (izmaiņas ar 09.11.2017 Likuma 11.panta 1. daļas c) apakšpunkts);
• vairāku šķietami saistītu darījumu kopējā summa ir vienāda vai lielāka par 1500€ ekvivalentu;
• nominālu maiņas darījuma summa ir vienāda vai lielāka par 1500€ ekvivalentu;

citos gadījumos, kurus paredz Tavex iekšējie normatīvie akti, kā arī ārējie normatīvie akti.

+ Rādīt vairāk

Līdzīgi kā citās ES bankās un finanšu iestādēs, arī visā Latvijā finanšu iestādes īsteno principu „Pazīsti savu klientu”. Klienta identifikācijas un izpētes mērķis ir samazināt finanšu iestādes risku tikt iesaistītai darījumos ar klientiem, kas ir saistīti ar naudas atmazgāšanas darījumiem vai terorisma finansēšanu, tādējādi apdraudot finanšu iestādes reputāciju un turpmāko darbību. Šī principa mērķis ir iepazīties ar klientu, kā arī iegūt informāciju par klienta naudas līdzekļu izcelsmi, lai pārliecinātos, ka tie nav iegūti noziedzīgā ceļā un ka tie netiek novirzīti noziedzīgu mērķu īstenošanai.
Šādas prasības finanšu iestādēm ir izvirzītas saskaņā ar:
• Latvijas Bankas izdotajiem noteikumiem „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasības, veicot ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu”;
• Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu;

• Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu.

- Rādīt mazāk

Jums būs interesanti lasīt arī