fbpx
Izveidot jaunu Brīdinājumu par cenu

Dārgmetālu tirgus pārskats par 2018. gada janvāri

Publicējis Tavex sadaļā Finanšu ziņas 01.02.2018
Zelta cena (XAU-EUR)
2181,71 EUR/oz
  
+ 39,75 EUR
Sudraba cena (XAG-EUR)
27,55 EUR/oz
  
+ 0,63 EUR
Dārgmetālu-tigus-pārskats-janvāris-tavex

Mēneša nozīmīgākie finanšu notikumi, kas ietekmēja dārgmetālu tirgu:

Gads sākās ar nelielu dārgmetālu cenu nostiprināšanos, kas galvenokārt saistīts ar ASV dolāra vājināšanos attiecībā pret vairumu citām pasaules valūtām. Janvāra pirmajā nedēļā sudrabs pret eiro un dolāru tirgots diapazonos.

Ir arī vērts atzīmēt, ka kopš 2018. gada janvāra Eiropas Centrālā banka ir samazinājusi ekonomikas stimulēšanas apjomus no 60 līdz 30 miljardiem mēnesī. Neskatoties uz to, ka apjomu samazinājums tika iepriekš plānots un jau 2017. gada oktobrī par to tika paziņots, tirgus spēlētāji un investori joprojām analizē situāciju un piedāvājumu.

No svarīgajiem notikumiem būtu jāatzīmē:

3. janvārī tika publicēti Federālo rezervju sistēmas sanāksmes protokoli. FRS (Federālo rezervju sistēma) valdība atzīmēja, ka zemas inflācijas gadījumā procentu likmju pieauguma tempi varētu tikt palēnināti. Būtiskākie apspriežamie jautājumi bija inflācija, likmes, izaugsmes prognozes, darba tirgus. Visi faktori ir svarīgi, lai saglabātu finanšu stabilitāti.

5. janvārī tika publicēti dati par patēriņa cenu līmeni eirozonā. Decembra mēnesī rādītājs ir samazinājies no 1,5% līdz 1,4%. Jāatzīmē, ka inflācijas līmenis saglabājas zem mērķa atzīmes un norāda uz grūtībām ekonomiskajā attīstībā.

Turpinājumā, vērtējot svarīgākos notikumus, vajadzētu pievērst uzmanību ASV darba tirgus datiem. Nodarbināto skaits nelauksaimniecības ekonomikas nozarēs pieauga par 146 000, kas ir zemāks par prognozētajiem 185 000 un iepriekšējā mēneša rādītāju – 239 000 (pārskatīts no 221 000). Bezdarba līmenis saglabājās nemainīgs – 4,1% līmenī, ko analītiķi arī bija gaidījuši.

9. janvārī tika publicēti jauni dati par nodarbinātību eirozonā. Bezdarba līmenis samazinājies no 8,8% līdz 8,7%, kas attaisnoja analītiķu cerības.

25. janvārī tika publicēts ECB lēmums par procentu likmi, kā arī notika preses konference ar ECB priekšsēdētāja Mario Dragi uzstāšanos. Kā tirgus dalībnieki gaidīja, izmaiņas monetārajā politikā nav sekojušas. Pēc Mario Dragi vārdiem, ekonomikai joprojām ir nepieciešama stimulācija, bet jaunākie dati liecina par izaugsmi, un, ņemot vērā cikliskuma pieaugumu/krituma rādītājus, var būt sagaidāmi jauni patēriņa cenu indeksu pieauguma tempi.

Apkopojot mēneša rezultātus: galvenās svārstības dārgmetālu tirgū izraisīja straujas ASV dolāra kursa izmaiņas. Ir arī vērts atzīmēt straujo kriptovalūtu kursu kritumu janvārī. Investori, vadoties pēc volatīliem finanšu instrumentiem, cenšas mazināt ieguldījuma riskus, izvēloties stabilas investīcijas.

Zelts

XAU/USD (+3.21%)

XAU/USD pāris gadu iesākuši ar vērtības rādītāju kāpumu. Janvārī pieaugums sastādīja 3,21%. Atveroties tirgum pēc Jaungada brīvdienām, pāris pārvarēja svarīgu psiholoģisko un tehnisko līmeni 1300 $/oz robežā. 1350 $/oz līmenis dotajā brīdī kļuvis par šķērsli tālākam zelta vērtības pieaugumam. Pārvarot šo līmeni, nākamais svarīgais līmenis atradīsies 1400 $/oz robežā. Tuvākais atbalsta līmenis atrodās šī mēneša minimuma robežā – 1300/oz, bet nākamais līmenis – 1250 $/oz robežā.

xauusd-daily-janvaris

xauusdweekly-janvaris

XAU/EUR (-0.22%)

Zelts eiro valūtā janvārī demonstrējis nelielu vērtības kritumu. Decembrī pāris sasniedza nozīmīgu atbalsta līmeni 1060 €/oz, pēc kura tas nostiprinājies. Dotā līmeņa atkārtotas testēšanas gadījumā, palielinās varbūtība, ka tiks pārvarēta robeža un vērtība nostiprināsies zemākā līmenī. Dienas grafikā ir vērts atzīmēt atbalstu 1055 €/oz robežā un pretestību 1100 €/oz, un 1125 €/oz robežās.

xaueurdaily-janvaris

xaueurweekly-janvaris

Sudrabs

XAG/USD (+2.24%)

Sudrabs ASV dolāru izteiksmē arī uzrādīja kāpumu. Tāpat kā zeltam, vērtības nostiprināšanās ir saistīa ar ASV dolāra vājināšanos.

Aplūkojot dienas grafiku, būtu nepieciešams pievērst uzmanību pretestībai 17,70 $/oz un 18,80 $/oz robežās (pēdējo 3 mēnešu maksimums).

No atbalsta līmeņiem ir svarīgi atzīmēt15,50 $/oz robežu.

xagusdh4-janvaris

xagusd-daily-janvaris

XAG/EUR (-1.20%)

Sudraba vērtība eiro valūtā janvārī samazinājās.

Nedēļas grafiks: atbalsta līmenis ir 12,37 €/oz un pretestības līmenis 18,30 €/oz robežās.

No dienas grafika svarīgākajiem līmeņiem būtu vērts pievērst uzmanību atbalstam 13,30 €/oz un pretestību 15.07 €/oz, 15.68 €/oz, un 1745 €/oz robežās.

xageurdaily-janvaris

xageurweekly-janvaris

_____________________________

Atruna
Ziņojums sagatavots, kā mārketinga paziņojums, vienīgi informācijas nolūkos. Šajā ziņojumā iekļauto informāciju vai viedokļus (neskatoties uz informācijas avotu) nevajadzētu uztvert kā ierosinājumu, padomu vai aicinājumu veikt jebkura finanšu instrumenta pirkšanas vai pārdošanas piedāvājumu. Šajā pārskatā ietvertā informācija nesatur ieteikumus nedz ieguldījumu, nedz nodokļu jautājumos, un tajā netiek ņemti vērā konkrēti investīciju mērķi, tieksme pēc riska un ziņojuma saņēmēja finansiālais stāvoklis. Šo ziņojumu nedrīkst izplatīt, kopēt, pavairot vai mainīt bez uzņēmuma iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Papildu informāciju, kuru, lai izvairītos no iespējamām neprecizitātēm, nevar uzskatīt par ieteikumu un / vai padomu, var saņemt no uzņēmuma pēc pieprasījuma.

Zelta cena (XAU-EUR)
2181,71 EUR/oz
  
+ 39,75 EUR
Sudraba cena (XAG-EUR)
27,55 EUR/oz
  
+ 0,63 EUR

Jums būs interesanti lasīt arī