fbpx
Izveidot jaunu Brīdinājumu par cenu

Dārgmetālu tirgus pārskats – 2019. gada maijs

Publicējis Tavex sadaļā Aktualitātes, Finanšu ziņas 10.06.2019
Zelta cena (XAU-EUR)
2181,03 EUR/oz
  
+ 13,57 EUR
Sudraba cena (XAG-EUR)
27,63 EUR/oz
  
+ 0,42 EUR
DĀRGMETĀLU TIRGUS PĀRSKATS_MAIJS

Pavasara pēdējais mēnesis noslēdzies ar zelta cenas kāpumu, taču ar sudraba cenu kritumu.

Galvenie notikumi, kas ietekmēja dārgmetālu tirgu maijā:

  • Mēnesis iesācies ar dārgmetālu cenu kritumu, kas saistīts ar Federālo rezervju sistēmas monetārās politikas komitejas lēmuma publikāciju un Pauela (FRS priekšsēdētāja) papildu komentāriem. Pēc vadības viedokļa, likmju līmenis atbilst pašreizējai situācijai, un nav argumentu izmaiņu ieviešanai dotajā brīdī. Pauels uzskata, ka situācija un cenu veidošanās akciju tirgos ir adekvāta, un patēriņa cenu pamatrādītāju kritumam piemīt īstermiņa tendence un korelācijas ar refinansēšanas likmju izmaiņām nav.
+ Rādīt vairāk
  • Jau 3. maijā ASV darbaspēka tirgū, pamatojoties uz datiem, kritumu aizstāja kāpums. Neskatoties uz vairākiem pozitīviem rādītājiem, piemēram, bezdarba līmeņa samazināšanos līdz 49 gadu minimumam līdz 3,6% atzīmei un darba ņēmēju skaita pieaugumu, kas pārsniedz iepriekš liktās cerības, tirgus dalībnieki pievērsa uzmanību algu pieauguma tempam, kas nav uzrādījis gaidāmo kāpumu. Pamatojoties uz FRS vadības komentāru analīzi pirms divām dienām, analītiķi uzskatīja, ka gaidas pēc inflācijas kāpuma neapstiprināsies, kam būs nopietna ietekme uz turpmākiem lēmumiem par monetāro politiku.
  • 8. maijā dārgmetāli uzrādīja vērtību kāpumu sakarā ar spriedzes saglabāšanos starp ASV un Ķīnu tirdzniecības strīdu risināšanā, bet vakarā, palielinoties ASV akciju tirgus kāpumam, dārgmetāli nonāca šī spiediena ietekmē.
  • 13. maijā dārgmetālu cenas ievērojami pieauga, pateicoties jaunumiem par tirdzniecības konflikta attīstību starp ASV un Ķīnu. Ziņojumā teikts, ka Ķīna plāno būtiski ierobežot tirdzniecības operācijas gan preču, gan pakalpojumu nozarē. Papildus ierobežojumiem sagaidāma tarifu likmes paaugstināšanās no 5% līdz 25%.
  • 16. – 17. maijā dārgmetāli atkal nonāca zem spiediena. Galvenais faktors ir pozitīvu datu publikācija no ASV, kas palielināja risku apetīti pasaules tirgos. Zelta cenu ietekmē arī svarīga tehniskā līmeņa – 1300 $/oz tuva atrašanās.
  • 30 – 31. maijā dārgmetālu cenas ievērojami pieauga, it īpaši zelts. Šāda uzvedība saistīta ar saspīlējumu starp ASV un Ķīnu, kā arī iespējām ieviest tarifus pret Meksiku. Pastāvīgi strīdi palielina potenciālos riskus, kas saistīti ar globālo ekonomikas lejupslīdi. 
- Rādīt mazāk

Ņemot vērā augstākminētās ziņas, pieprasījuma palielināšanās pēc zelta, kā vairāku centrālo banku droša patvēruma aktīvu, kuri tādējādi cenšas pasargāt sevi sankciju gadījumā, zelts saglabās savu pievilcību un potenciālu ne tikai ietaupīt ieguldītos līdzekļus, bet arī vairot peļņu.

Zelts

XAU/USD (+1.71% maijā)

Pāris turpina tirgoties galveno pretestības līmeņu tuvumā, gaidot būtiskas pamatzīmes, lai noteiktu turpmāku virzienu.

Pāris mēnesi noslēdza 1305 $/oz apgabalā, un, sākot ar 1330 $/oz, sākas pretestības zona, kuru var uzskatīt par pārvarētu tikai tad, ja tā nostiprināsies virs 1400 $/oz.

  • Atbalsta robežas atrodas 1290 – 1295 $/oz līmenī, tas ir pirmais atbalsta līmenis, balstoties uz pēdējo augšupejošo kustību.
  • Nozīmīgāks atbalsta līmenis atrodas 1270 un 1200 $/oz robežās.

XAUUSDH4-dargmetalu-parskats-maijs

XAUUSDWeekly-dargmetalu-parskats-maijs

XAU/EUR (+2.11% maijā)

Zelts eiro valūtā, tāpat kā zelts ASV dolāros, maijā uzrādīja labu kāpumu.

Tehniski šis pāris arī ir norobežots no vērtību kāpuma ar nozīmīgiem pretestības līmeņiem – 1182 €/oz, 1210 €/oz un 1235 €/oz robežās.

  • Tuvākais atbalsta līmenis atrodas 1150 €/oz apgabalā (pārvarētais pretestības līmenis, kas mainījis statusu uz atbalsta līmeni).
  • Nākamais atbalsta līmenis, kas var apturēt pāri vērtības krituma gadījumā ir 1125 €/oz (zemākā vērtība kopš šā gada 2019. gada janvāra) robeža.

XAUEURDaily-dargmetālu tirgus-maijs

XAUEURWeekly-dargmetalu-tirgus-maijs

Sudrabs

XAG/USD (-2.48 maijā)

No aplūkotajiem instrumentiem sudrabs dolāros demonstrējis maksimālu kritumu. Sudrabs dolāros tiek tirgots vairāk par 9 gadu minimuma cenām. Ja cenas spēs nostiprināties zemāk par 14,00 $/oz, turpinot ar 13,50 $/oz, tad pavērsies ceļš uz turpmāku ievērojamu kritumu.

Kāpums ir iespējams gadījumā, ja sudraba vērtība pazemināsies līdz 14,20 $/oz – lejupejošā kanāla zemākajam diapazonam, kā arī gadījumā, ja nostiprināsies virs 14,60 $/oz – horizontālais līmenis, kas vairākkārt darbojies kā atbalsta līmenis, taču tika pārvarēts un pārtapis par pretestības līmeni.

XAGUSDH4-dārgmetālu-tirgus-maijs

XAGUSDWeekly-dargmetalu tirgus-maijs

XAG/EUR (-2.18 maijā)

Pāra kritums turpinās. Kāpums ir iespējams, ja tiek sasniegts atbalsta līmenis 12,80 €/oz (šī gada minimums, kas tika sasniegts maija pēdējā nedēļā), vai atbalstu līmenis 12,73 €/oz (lejupvērstā kanāla apakšējā robeža).

No globālā atbalsta līmeņiem ir vērts atzīmēt 12,00 €/oz robežu – pēdējo 4 gadu laika minimums. Kāpums arīdzan sagaidāms, ja vērtība nostiprināsies virs 13,06 €/oz, kas liecinās par iespējamām izmaiņām (pēdējos 3 mēnešos), iegūstot augšupejošu tendenci.

XAGEURH4-ddargmetalu-tirgus-maijs

XAGEURWeekly-dargmetalu-parskats- maijs

_____________________________

Atruna
Ziņojums sagatavots, kā mārketinga paziņojums, vienīgi informācijas nolūkos. Šajā ziņojumā iekļauto informāciju vai viedokļus (neskatoties uz informācijas avotu) nevajadzētu uztvert kā ierosinājumu, padomu vai aicinājumu veikt jebkura finanšu instrumenta pirkšanas vai pārdošanas piedāvājumu. Šajā pārskatā ietvertā informācija nesatur ieteikumus nedz ieguldījumu, nedz nodokļu jautājumos, un tajā netiek ņemti vērā konkrēti investīciju mērķi, tieksme pēc riska un ziņojuma saņēmēja finansiālais stāvoklis. Šo ziņojumu nedrīkst izplatīt, kopēt, pavairot vai mainīt bez uzņēmuma iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Papildu informāciju, kuru, lai izvairītos no iespējamām neprecizitātēm, nevar uzskatīt par ieteikumu un / vai padomu, var saņemt no uzņēmuma pēc pieprasījuma.

Zelta cena (XAU-EUR)
2181,03 EUR/oz
  
+ 13,57 EUR
Sudraba cena (XAG-EUR)
27,63 EUR/oz
  
+ 0,42 EUR

Jums būs interesanti lasīt arī