fbpx
Izveidot jaunu Brīdinājumu par cenu

Dārgmetālu izstrādājumu uzpirkšanas distances līgums

Distances-ligums

Lūdzam iepazīties ar SIA “TAVEX”, reģ.nr. 40003585673 tīmekļa vietnes https://tavex.lv dārgemtālu uzpirkšanas noteikumiem (turpmāk – Noteikumi). Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek lietota tīmekļa vietne, kārtību, kādā starp dārgmetālu pārdevēju un pircēju tiek noslēgts distances līgums par dārgmetālu uzpirkšanu, distances līguma noteikumus un tā izpildes kārtību pircēja atteikuma tiesību izmantošanas termiņus un kārtību, kā arī pārdevēja un pircēja tiesības un pienākumus atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā.

Noteikumos lietotie termini

Pakalpojums ­– Pārdevējs  pārdod dārgmetālu juvelierizstrādājumus Pakalpojuma sniedzējam, ierodoties filiālē vai nosūtot dārgmetālus pa pastu, izmantojot Pakalpojuma sniedzēja nosūtīto adrošinātu pasta aploksni;

Pārdevējslietotājs, kurš ar tīmekļa vietnes starpniecību iesniedz Pieteikuma formu (Pieteikums);

Pakalpojuma veids – Pārdevējs var izmantot pakalpojumu klātienē filiālē vai attālināti ar apdrošināta pasta sūtījumu;

Dārgmetālizelta izstrādājums, kura prove nav mazāka par 375° un sudrabs, kura prove nav mazāka par 500°. Dārgmetālu standarta provju uzskaitījums ir pieejams Pieteikumu formā. Pakalpojums attālinātā formā attiecas tikai uz zeltu. Attālināti tiek veikti tikai zelta uzpirkšanas darījumi, sudraba uzpirkšanas darījumu attālināti izpildīt nav iespējams.

Dārgmetālu juvelierizstrādājumi – jebkura veida dārgmetālu izstrādājumi, izņemot zelta pulveri, smiltis, graudus un neattīrītu zobārstniecības zeltu.

Pakalpojuma sniedzējspuse, kas uzpērk dārgmetālu izstrādājumus,  SIA “TAVEX”, Reģ.nr. 40003585673, Elizabetes iela 21A-103, Rīga LV-1010, tālr. 67205533;

Pieteikuma formatīmekļa vietnes lapā izvietots dārgmetālu uzpirkšanas vērtības kalkulators un Pieteikuma logs “Pārdod izstrādājumus filiālē vai ar pasta sūtījumu”.

FiliālesPakalpojuma sniedzēja tirdzniecības vietas.

Apdrošināta pasta sūtījums – piegāde ar apdrošinātu pastu, kura apdrošināšanas vērtība ir aprēķināta, balstoties uz Pieteikuma formā norādīto vērtību.

Vispārīgie noteikumi

 1. Pārdevējs var izmantot Pakalpojumu klātienes veidā (Pakalpojuma sniedzēja filiālē) vai attālināti (ar apdrošināta pasta sūtījumu). Attālināta Pakalpojuma gadījumā Pieteikuma formas iesniegšana ir obligāta. Pārdevējam ir tiesības pieteikt klātienes Pakalpojumu uz vietas filiālē, šādā gadījumā Pieteikuma formu nav jāizmanto.
 2. Pārdevējs piekrīt, ka Pieteikuma formā tiek norādīta dārgmetālu indikatīva cena. Gala cena par dārgmetālu var tikt noteikta tikai brīdī, kad Pakalpojuma sniedzējs būs novērtējis preces kvalitāti klātienē un pārbaudījis dārgmetāla precīzu provi un svaru.
 3. Pakalpojums tīmekļa vietnē ir piejams tikai fiziskām personām.
 4. Pārdevējs Pieteikuma aizpildīšanas brīdī apliecina, ka dārgmetālu izstrādājumi ir viņa personīgais īpašums un to pārdošana nav saistīta ar komercdarbību (saimniecisko darbību), kā arī to, ka ir informēts, ka par nereģistrētas komercdarbības (saimnieciskās darbības) veikšanu iestājas administratīvā atbildība.
 5. Pakalpojuma sniedzējs attālināta pakalpojuma gadījumā pieņem uzpirkšanai izstrādājumus sākot ar 2 gramiem.
 6. Pārdevējs piekrīt maksāt Pakalpojuma sniedzēja komisijas maksu par dārgmetālu pārbaudi 2 euro apmērā. Komisijas maksa tiek ieturēta klātienes pakalpojuma gadījumā, kā arī attālināta pakalpojuma gadījumā tikai naudas izmaksas brīdī, samazinot izmaksājamo summu.

Pieteikuma formas iesniegšanas kārtība

 1. Pieteikuma formas uzpirkšanas vērtības kalkulatorā Pārdevējs norāda dārgmetāla svara mērvienību, svara skaitli un izstrādājuma provi. Nepieciešamos parametrus Pārdevējs var noteikt mājas apstākļos, piemēram, ar virtuves svaru palīdzību var noteikt izstrādājuma svaru, bet izstrādājuma provi var noskaidrot, aplūkojot izstrādājuma proves zīmogu. Pārdevējs piekrīt, ka Pieteikuma formā ierakstītā informācija par provi un svaru ir indikatīva un tai nav saistoša rakstura, jo precīzu provi un svaru noteiks Pakalpojuma sniedzējs pēc dārgmetālu pārbaudes.
 2. Pēc dārgmetālu izstrādājumu datu ievades un apstiprināšanas ar pogu “Pārdod izstrādājumus fililiālē vai ar pasta sūtījumu”, Pārdevējs aizpilda formu, norādot savu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, kā arī norāda Pakalpojuma veida izvēli (filiālē vai attālināti), apstiprina, ka ir iepazinies ar Noteikumiem un Privātuma politiku un iesniedz pieteikuma formu, nospiežot “Nosūtīt”.
 3. Pēc pieteikuma formas nosūtīšanas Pārdevējs saņem paziņojumu uz savu pieteikumā norādīto e-pastu, kā arī Pārdevējam tiek parādīts paziņojuma logs ar informāciju par turpmākām Pārdevēja darbībām Pakalpojuma veiksmīgai izpildei. Ja pakalpojuma veids tiek izvēlēts klātienes vizīte, Pārdevējam ir jāapmeklē kāda no Pakalpojuma sniedzēja filiālēm Pakalpojuma saņemšanai. Ja Pārdevējs izvēlējās Pakalpojumu ar apdrošināta pasta sūtījumu, Pārdevējam ir pienākums nospiest pogu “Klienta verifikācija” paziņojuma logā vai paziņojuma e-pastā un pabeigt klienta verifikācijas (identitātes pārbaudes) darbības.

Klienta verifikācijas kārtība attālinātam pakalpojumam

 1. Klienta verifikācija ir process, kura ietvaros Pakalpojuma sniedzējam ir iespēja pārliecināties par klienta identitāti un Pārdevēja identificējošas informācijas pareizību. Attālināta pakalpojuma gadījumā klienta verifikācija Pakalpojuma sniedzēja tīmekļā vietnē ir obligāta. Klātienes pakalpojuma gadījumā Pārdevēja identitāte tiek pārbaudīta uz vietas, Pārdevējam uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
 2. Pārdevējs piekrīt, ka Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības pārbaudīt Pārdevēja identitāti. Personas datu apstrādes leģitīmais mērķis ir novērst krāpniecības gadījumus vai noziedzīgi iegūtas mantas realizēšanu, kā arī deklarēt fiziskai personai izmaksāto ienākumu Valsts ieņēmumu dienestā, atbilstoši tiesību aktu prasībām.
 3. Pārdevējs piekrīt verificēt savu identitāti ar Swedbank vai SEB internetbankas maksājumu, kura rezultātā Pārdevēja ievadītie personas dati, kurus Pārdevējs bija norādījis izrakstīšanās lapā kā savus identificējošos datus, maksājuma brīdī tiks salīdzināti ar internetbankas lietotāja personas datiem. Personas datu neatbilstības gadījumā klienta verifikācija tiks uzskatīta par neveiksmīgu, internetbankas maksājums netiks izpildīts (transakcija nenotiek un maksa par maksājumu netiek iekasēta no Pārdevēja) un šis distances līgums tiek nekavējoties izbeigts.

12.1. Nospiežot pogu Pieteikuma formas saņemšanas paziņojumā “Pārdod izstrādājumus fililiālē vai ar pasta sūtījumu”, Pārdevējs tiks novirzīts izrakstīšanās lapā, kur pirkuma grozā tiks pievienots pakalpojums “Klienta verifikācija ar internetbankas maksājumu” ar cenu 0.05 euro, ieskaitot PVN.

12.2. Pārdevējam izrakstīšanās lapā ir jāievada e-pasts, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, personas kods un valsts.

12.3. Piegādes izvelnē  piegādes veids ir “Juvelierizstrādājumu uzpirkšanai apdrošinātas pasta aplosknes piegāde”. Pārdevējam ir jānorāda piegādes pilnu adresi.

12.4. Pārdevējam, jāizvēlas maksājumu metode “Klienta verifikācija ar internetbanku Swedbank un SEB internetbanka”. Klienta verifikāciju ar cita veida internetbankām Pakalpojuma sniedzējs šobrīd nenodrošina.

12.5. Pārdevējs piekrīt, ka Pakalpojuma atcelšanas vai nepabeigšanas gadījumā klienta verifikācijas maksa Pārdevējam netiks atgriezta.

 1. Pārdevējs piekrīt, ka Pakalpojums nesedz, neatlīdzina un nekompensē internetbankas maksājuma komisijas maksas, kuras ietur Pārdevēja banka.
 2. Pakalpojuma sniedzējs atlīdzina Pārdevējam klienta verifikācijas pakalpojuma maksu, palielinot par juvelierizstrādājumiem izmaksājamo summu par 0.05€.

Apdrošinātas pasta aploksnes piegāde Pārdevējam

 1. Kad klienta verifikācija ir veiksmīgi pabeigta, Pakalpojuma sniedzējs izsūta Apdrošināta pasta aploksni uz Pārdevēja norādīto adresi 1 darba dienas laikā, par ko paziņo Pārdevējam e-pasta paziņojumā.
 2. Apdrošināta pasta aploksne Pārdevējam tiek piegādāta 2 darba dienu laikā, toties, Latvijas pasta augstas nosoldzes gadījumā piegāde var kavēties, ko Pakalpojuma sniedzējs nevar ietekmēt.

Apdrošināta sūtījuma droša iepakošana un nosūtīšana Pakalpojuma sniedzējam

 1. Pārdevējs, saņemot Apdrošinātu pasta aploksni, izpako to no ārējās pasta aploksnes. Sagatavotajā apdrošināta pasta aploksnē atrodas caurspīdīgs “zip” maisiņš, Izziņa par personīgas mantas pārdošanu un instrukcija ar vērtīgu informāciju par nepieciešamajām darbībām. distances-ligums-juvelierzelts-6
 2. Pārdevējam ir jāievieto dārgmetālu izstrādājumi “zip” maisiņā, kā arī jānodrošina nosūtāmā “zip” maisiņa fotogrāfijas uzņemšana ar telefonu vai citu ierīci. distances-ligums-juvelierzelts-7
 3. Pārdevējam ir jāiepazīstās ar izziņas saturu un jāparaksta dokuments.
 4. Pārdevējam jāieliek “zip” maisiņu un parakstīto izziņu Apdrošinātā pasta aploksnē, kārtīgi jāaizlīmē aploksne.
 5. Apdrošinātu pasta aploksni Pārdevējam ir jāiesniedz jebkurā Latvijas pasta nodaļā klientu apkalpošanas speciālistam. distances-ligums-juvelierzelts-8
 6. Apdrošināta pasta aploksne tiek izniegta Pārdevējam bez maksas, kā arī Latvijas pasta nodaļā Pārdevējam nekāda samaksa nav jāveic.

Dārgmetālu svara, proves pārbaudes un tās rezultātu paziņošanas kārtība

 1. Saņemot Pārdevēja nosūtīto Apdrošinātu pasta aploksni (aptuveni 2 darba dienu laikā), Pakalpojuma sniedzējs veic dārgmetālu pārbaudi un vērtēšanu, nodrošinot videonovērošanas ierakstu.
 2. Pārdevējs piekrīt ka izstrādājumi kvalitatīvas pārbaudes nolūkam var tikt bojāti, deformēti vai demolēti, kā arī izstrādājuma detaļas, kas nesatur zeltu, tai skaitā dārgakmeņi un pusdārgakmeņi netiks atgriezti Pārdevējam.
 3. Pārbaudes process iekļauj:

25.1. Saņemtās neatvertās pasta Aploksnes apsekošanu, nosvēršanu un svara reģistrāciju;

25.2. Aploksnes atpakošanu, izstrādājumu izņemšanu no “zip” maisiņa un novietošanu uz juvelieru svariem. Izstrādājumu svars pirms pārbaudes tiek reģistrēts;

25.3. Dārgmetālu izstrādājumi tiek apsekoti vizuāli, tad katra izstrādājuma prove tiek pārbaudīta ar ķīmiskiem reaģentiem vairākās izstrādājuma vietās. Pārbaudāmo elementu skaits ir atkarīgs no izstrādājuma elementu viendabīguma un izpildījuma sarežģītības, par ko izlemj Pakalpojuma sniedzēja pārbaudes veicējs;

25.4. Ja Pārdevējs to nav izdarījis patstāvīgi, izstrādājumi tiek atbrīvoti no akmeņiem, kā arī citiem nedārgmetālu priekšmetiem. Nepieciešamības gadījuma izstrādājums var būt pārgriezts un ne dārgmetāla materiāli, piemēram, tādi, kā atsperes, mehānismi, ģipsis, dubļi un citi netīrumi var būt likvidēti;

25.5. Nepieciešamības gadījumā Pakalpojuma sniedzējs atkārtoti veic proves pārbaudi;

25.6. Pakalpojuma sniedzējs nosver dārgmetālu izstrādājumus un izņemto priekšmetu svaru, reģistrējot svara datus;

25.7. Pakalpojumu sniedzējs nodrošina pārbaudi 1 darba dienas laikā, sagatavo pārbaudes rezultātu atskaiti, kā arī izmaksājamās summas piedāvājumu un nosūta uz Pārdevēja elektronisko pastu.

25.8. Pārdevējam ir pienākums izskatīt Pakalpojuma sniedzēja iesūtīto pārbaudes atskaiti un izmaksājamās summas piedāvājumu 1 darba dienas laikā kopš izsūtīšanas brīža. Ja Pārdevējs neiekļaujas minētajā termiņā, Pakalpojumu sniedzējs sagatavo jaunu izmaksājamās summas piedāvājumu, atjauninot dārgmetālu cenas atbilstoši biržas svārstībām.

25.9. Pakalpojuma sniedzējs patur tiesības atteikt Pārdevējam Pakalpojuma izpildi, ja Pārdevējs nesniedz atbildi par izmaksājamās summas piedāvājumu 3 darba dienu laikā, šajā gadījumā izstrādājumi tiks nosūtīti atpakaļ Pārdevējam uz norādīto adresi.

25.10. Pārdevējam uz Pakalpojuma sniedzēja elektronisko pastu ir jāatbild ar teikumu “piekrītu” vai izvērstāk, ja piekrišana ir daļēja, t.i. piekrišana par atsevišķiem izstrādājumiem.

26. Gadījumā, ja Apdrošinātas pasta aploksnes apsekošanas rezultātā ir konstatēti iepakojuma bojājumi vai trešo pušu iejaukšanās, Pakalpojuma sniedzējs salīdzina aploksnes faktisko svaru ar Latvijas pastā reģistrēto svaru un nekavējoties sazinās ar Pārdevēju. Nepieciešamības gadījumā, Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības lūgt Pārdevēju iesūtīt fotogrāfiju ar izstrādājumiem “zip” maisiņā pirms izsūtīšanas. Izvērtējot situāciju, Pakalpojumu sniedzējs lemj par apdrošināšanas lietas uzsākšanu.

27. Pārdevējam ir tiesības 14 dienu laikā no paziņojuma par pārbaudes rezultātiem, lūgt Pakalpojuma sniedzēju nodrošināt iespēju iepazīties ar pārbaudes videoierakstu.

Naudas izmaksas kārtība par dārgmetālu izstrādājumiem

 1. Pakalpojuma sniedzējs izmaksā naudu Pārdevējam 1 darba dienas laikā no Pārdevēja piekrišanas e-pasta saņemšanas brīža.
 2. Naudas izmaksa tiek nodrošināta uz bankas kontu, kas tika izmantots Klienta verifikācijas procesā.

Pārdevēja pieteikuma atcelšana un atteikuma tiesības

 1. Pārdevējam ir tiesības atteikt pakalpojumu pirms dārgmetālu kvalitātes pārbaudes, kā arī pēc dārgmetālu pārbaudes, kad Pakalpojuma sniedzēja cenas piedāvājums netiek akceptēts no Pārdevēja puses. Šādos gadījumos Pakalpojuma sniedzējs apņemas bez maksas nosūtīt pa pastu Pārdevējam viņa izstrādājumus tādā stāvoklī, kādā tie ir pēc dārgmetālu kvalitātes pārbaudes, kam Pārdevējs piekrīt.
 2. Pārdevējs, kurš ir saņēmis naudas izmaksu par pārdoto zelta iztrādājumu, vairs nevar šo darījumu atcelt, netakarīgi no tā dārgmetālu cena pasaules biržā piegaug vai nokrīt. Dārgmetāli un valūtas, akcijas un vērtspapīri ir pasaules finanšu tirgus objekts. Dārgmetālu un valūtu vērtība nepārtraukti svārstās. Saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.2. punktu Pārdevējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja preces cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras dārgmetālu uzpirkšanas gadījumā Pakalpojuma sniedzējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā.

Noslēguma jautājumi

 1. Puses uzskata visu distances līguma izpildes gaitā saņemto informāciju par konfidenciālu, kuru nedrīkst izpaust trešajām personām un publicēt bez otrās Puses iepriekšējas rakstveida piekrišanas, izņemot gadījumus, kad informācijas izpaušanas pienākums izriet no tiesību aktos noteiktajām prasībām.